သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, January 31, 2010

ခ်စ္တာထက္ ေမတၱာပို။

မဟာၿမိဳင္ေတာရဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္ လူႏွင့္တိရစၧာန္ တို႔၏ အဓိကျခားနားခ်က္တစ္ခု ပါဝင္သည္ကုိ သတိထား၍ နာၾကားဖူးခ့ဲသည္။ စာသားအတိအက်တင္ျပႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း၊ ဆိုလိုရင္းမွာ လူသည္သင္ၾကားေပးရန္ လိုေသာသတၱဝါျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ဆရာေတာ္ကဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ေမြးစ တိရစၧာန္ငယ္တစ္ေကာင္သည္ မိခင္၏ယုယေဖးမမႈ မရေသာ္လည္း ထိုတိရစၧာန္၏ ေမြးရာပါ အရည္ အခ်င္းေၾကာင့္ သူ၏အသက္႐ွင္သန္ ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း႐ိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေခြးမႀကီး တစ္ေကာင္က ေမြးဖြါးလိုက္ေသာ ေခြးငယ္ေလးမ်ားသည္ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း၊ ႏို႔စို႔ရေကာင္းမွန္း သိၾက သည္။ သိရုံမွ်မက မိခင္ႏို႔ကိုရေအာင္ ႐ွာေဖြတတ္ၾကသည္။ မေထြးေပြ႔ရပဲလ်က္ ႏို႔စို႔တတ္ၾကသည္။ လူကား ထိုက့ဲသို႔မဟုတ္။ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းမ႐ိွ။ သိတတ္သူမွ မသိတတ္သူကို ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ သင္ၾကားေပး ရသည္။ မိခင္ဝမ္းမွ ကြၽတ္စကေလးငယ္သည္ ႏို႔စို႔ခ်င္သည္ေတာ့မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း မ႐ိွေသာေၾကာင့္ မိခင္႐ိွရာဘက္ လွမ္း၍မသြားႏိုင္။ မိခင္က ေပြ႔ယူခ်ီမေပးရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း႐ိွေသာ တိရစၧာန္အား သင္ၾကားေပးေသာ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ရသည္။ အဆုံးမ႐ိွ မတတ္ေျမာက္ႏိုင္။ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းမ႐ိွေသာ လူသားကား သင္ၾကားေပးခ့ဲေသာ္၊ အဆုံးမ႐ိွ တတ္သိ နားလည္သြားၾက၏ဟု ဆရာေတာ္ကေဟာၾကားပါသည္။ထိုေၾကာင့္ လူကိုသင္ၾကားေပးရန္ လိုသည္ဟုဆို၏။
ကြၽန္ေတာ္၏အသက္အ႐ြယ္အရ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳအရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အေတြ႔ အႀကံဳ အရ ဆရာေတာ္၏ေဟာတရားသည္ အလြန္မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
x x x
ကြၽန္ေတာ္၏ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဝမ္းစာ႐ွာေဖြမႈကို ‘သေဘၤာသား’ အလုပ္ျဖင့္ ႐ွာေဖြခ့ဲရဖူးသည္။ အထက္ ပိုင္းအရာ႐ိွမ်ားအျဖစ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ သေဘၤာကုမၸဏီတြင္ လုပ္သက္ စုစုေပါင္း ၂၈ လတိုင္တိုင္ လုပ္ ကိုင္ခ့ဲဖူးသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔သေဘၤာ႐ွိ ဂ်ပန္အရာ႐ိွမ်ားအားလုံးလိုလို အလြန္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အလုပ္မလုပ္ရမေန ႏိုင္သူ မ်ားကို Workaholics ဟုေခၚေဝၚသုံးစဲြသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္မူ မႀကဳံဖူးခ့ဲ။ ဂ်ပန္ သေဘၤာ ေရာက္ မွသာ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႔ႀကံဳခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းဂ်ပန္သေဘၤာအရာ႐ိွမ်ားအနက္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး( Chief Engineer )မွာကား ေတာ္ေတာ့္ကို အလုပ္ မလုပ္ ရမေနႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။
ဆိပ္ကမ္းမကပ္ရမီ သေဘၤာေက်ာက္ခ်၍ ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္ေနခြင့္ရၿပီဆိုလွ်င္၊ သူ၏ ယုန္သြားေလးကိုၿဖဲ၍ ေပ်ာ္ ေနတတ္သည္။ တိုက္႐ိုက္ဆိပ္ကမ္းကပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ယုန္သြားေလးလည္း မေတြ႔ရေတာ့။ စူပုတ္ထားေသာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ေဆာင့္ေအာင့္ေနတတ္သည္။
သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကပ္ ကုန္ခ်ရန္ဆိုလွ်င္ ၂၄ နာရီမွ ၃၆ နာရီအတြင္းၾကာတတ္သည္။ကုန္တင္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ေတာ့ ဆယ့္ေလးငါးနာရီျဖင့္ ၿပီးသြားတတ္သည္။ သူ႔သေဘၤာအင္ဂ်င္ကို သူ႔စိတ္တိုင္းက်မကိုင္ရလွ်င္ သူမေပ်ာ္႐ႊင္ေတာ့။ ေက်ာက္ခ်ထားခ်ိန္ ဆိပ္ကမ္းကပ္ခ်ိန္ ေလာက္သာ အင္ဂ်င္ကလည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ ရသည္။ ခရီးသြားေနစဥ္ ေခတၱနား၍ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အခြင့္ရႏိုင္ေသာအရာ မဟုတ္။ မိမိ၏တာဝန္ကို အေကာင္းဆုံး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမွ ေၾကနပ္တတ္သည့္ သူ၏စိတ္ဓါတ္သည္ မည္က့ဲသို႔ ရ႐ိွလာ ပါသနည္း။
x x x
ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ မၾကာခဏေရာက္ဖူးသည္။ ဆိပ္ကမ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ၿပီးလွ်င္ ဆိပ္ကမ္းဆင္း (Go shore ဟုေျပာေလ့႐ွိသည္) ေစ်းဝယ္၊ လည္ပတ္ ဗဟုသုတ႐ွာျဖစ္သည္။ အရပ္တကာသြားရင္း ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္း သြားၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ဖူးသည္။ ကေလးမ်ားကို မိဘမ်ားက ေက်ာင္းလိုက္ပို႔သည္ကို မေတြ႔ဖူးခ့ဲပါ။ကေလးမ်ား အုပ္စုလိုက္ ကားလမ္း မ်ား ျဖတ္ ကူးသြားၾကသည္။ လမ္းအခ်က္ျပမီးမ်ားၾကည့္၍ သူတို႔အားကိုးႏွင့္ သူတို႔ျဖတ္သန္းၾကသည္။ ကားေမာင္းသူမ်ားကလည္း ကေလးမ်ား ျဖတ္သန္းေနလွ်င္ စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ယံုၾကည္မႈေမြးၾကဟု သင္ၾကားေပးေနသကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။ အထူးျခားဆုံးကား ဂ်ပန္စာအုပ္ဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ သူတို႔ ႏွစ္ သက္ ရာ စာအုပ္မ်ား ကိုယူ၍ ဆိုင္တြင္းတစ္ေနရာရာထိုင္၍ ဖတ္ေနသည္ကို စိတ္႐ွည္စြာ ခြင့္ျပဳထားၾကသည္။ ကေလးမ်ား အခမ့ဲ ဖတ္ခ်င္သေလာက္ ဖတ္ခြင့္ျပဳသည္။ ကေလးမ်ားကလည္း စာအုပ္ဆိုင္ထဲေရာက္လွ်င္ မ်က္ႏွာႏွင့္ စာအုပ္အပ္ၿပီး သည္ႏွင့္ စာအုပ္ထဲသာ စိတ္႐ိွေနတတ္ၾကသည္။ ေနာက္ေျပာင္ေဆာ့ကစား စကားမ်ား တာေတြ မေတြ႔ရ။ လူဆိုတာ စာ မ်ားမ်ားဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတကို႐ွာေဖြရမည္ဟု သင္ၾကားေပးေနသကဲ့သို႔ ျမင္ခဲ့ရသည္။
တခါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေစ်းတန္းတခုအတြင္း ျဖတ္သြားရင္း၊ ကြၽန္ေတာ္သတိထားခ့ဲမိတာ တစ္ခု႐ိွသည္။
ျမင္ကြင္းကား ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မိခင္တစ္ေယာက္ ေစ်းဝယ္ထြက္လာျခင္းသာ၊ သူ၏ကေလး (ေလးငါး လသားေလာက္႐ိွမည္ထင္သည္)ကို ေၾကာတြင္သိုင္းထား၍ ေစ်းဝယ္ေနျခင္းမွ်သာ၊ ကေလး အေမက ဝယ္ယူၿပီး၊ ပစၥည္းမ်ားကို ပလပ္စတစ္အိတ္တြင္ထည့္၍ လက္မွဆဲြထားသည္။ ထို႔ျပင္ သူ၏ေၾကာပိုး အိတ္ ထဲမွ ကေလးေလး၏ လက္ တြင္ ပလပ္စတစ္ ကြၽတ္ကြၽတ္အိတ္အလြတ္ကေလးကို ထည့္ေပးထားျခင္း ကား ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ထူးလည္း ထူးျခားသည္။ အေမ၏ဉာဏ္အေျမာ္ အျမင္ကို ကြၽန္ေတာ္ေလးစား မိသည္။ ကေလးႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ တာဝန္တစ္ခု ေပးတတ္ျခင္းကပင္ အေမ၏ေကာင္းမြန္ေသာ ဗဟုသုတ ျဖစ္ေတာ့၏။ ”လူသည္ အလုပ္လုပ္ရမည္၊ ႏိုင္ရာဝန္ထမ္းရမည္” ဟု အသံတိတ္သင္ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။
ကြၽန္ေတာ္ ႀကံဳဆံုခ့ဲဖူးေသာ သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး၏အေမသည္ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ခ့ဲဖူးေသာ ေၾကာပိုး အိတ္ ထဲမွကေလးကို ကြၽတ္ကြၽတ္အိတ္အလြတ္တစ္လုံးကို ကိုင္ထားေစေသာအေမမ်ိဳးျဖစ္ခ့ဲမွာ ေသခ်ာသ ေလာက္ျဖစ္သည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္မိသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မွန္မမွန္ကိုေတာ့ သားသမီး မ်ားကို အလြန္ေကာင္းစားေစလိုေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေဖ အေမမ်ား ေတြးေတာဆင္ခ်င္စဥ္းစား ၾကည့္ၾက ေစလိုပါသည္။
ခ်စ္ျခင္းဆိုသည္မွာကိုယ့္အလိုက် ကိုယ္ပိုင္ ေက်နပ္ခံစားမႈမွ သာလြန္၍ ေမတၱာ ဆိုသည္ကား တဖက္သား ေကာင္းစားေစလိုေသာ သေဘာသြား ပို၍ အေလးကဲသည္ကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ သတိမူ သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။
အေတြးသစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၉) အမွတ္စဥ္(၄၀၇) ၂၂-၀၉-၂၀၀၈Saturday, January 30, 2010

ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခဲ့ေလေသာ လင္နဲ႔မယား ညီမွ်ေစရမည့္ အေရး(၄)ပါး။

(၁) ယုံၾကည္မႈတူညီရမယ္ (သမသဒၶါ)
သဒၶါဆုိတာ ယုံၾကည္မႈ၊ သမ ဆုိတာ တူညီတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ သမသဒၶါ ယုံၾကည္မႈတူညီတာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ လင္ရယ္ မယားရယ္လုိ႔ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ယုံၾကည္မႈတူညီရပါမယ္။ စီးပြါးေရးလုပ္တဲ့ေနရာ လူမႈေရးလုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာလဲပဲ တစ္ဦးလုပ္တာကုိ တစ္ဦးက ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀႐ွိၿပီး စိတ္တူ ကုိယ္တူျဖစ္ေနရမယ္။ ဒီထက္အေရးႀကီးတာက ဘာသာေရး၊ ဒီဘာသာေရးမွာ ပုိၿပီး ယုံၾကည္မႈတူညီဘုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ မယားလုပ္တဲ့သူက ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္္သူဆုိရင္ လင္ျဖစ္သူကလဲ ဗုဒၶဘာသာကုိပဲ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါကိုပဲ ယုံၾကည္မႈတူညီရမယ္ (သမသဒၶါ) လုိ႔ဆုိလုိတာပါ။ 

(၂) ၀ါသနာတူရမယ္  (သမသီလ)
သီလ ဆုိတာ အေလ့အက်င့္ ၀ါသနာ၊ သမဆုိတာ တူညီတာ။ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းေတာ့ သမသီလ၊ အေလ့အက်င့္ ၀ါသနာတူညီတာကုိ ေျပာတာ။ လင္ရယ္ မယားရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ၀ါသနာတူညီရပါမယ္။ ၀ါသနာမတူညီေသးဘူးဆုိရင္ တူညီေအာင္ ႀကဳိးစားၿပီး ညွိေနရမယ္။ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းမွ တစ္၀ါသနာပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ႔တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ကုိပုိင္ဆုိင္ၿပီး အုိေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းဆုံႏုိင္မယ္။
(၃) ေထာက္ပံ့မႈ တူရမယ္ (သမစာဂ)
စာဂ ဆုိတာ ေထာက္ပ့ံမႈ၊ သမဆုိတာ တူညီတာ။ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းေတာ့ သမစာဂ၊ ေထာက္ပ့ံမႈတူညီတာ။ လင္ရယ္ မယားရယ္လုိ႔ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ သူ႔ဘက္ ကုိယ့္ဘက္ ေထာက္ပ့ံမႈ တူညီရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ႔ေျမ႔ သက္ဆုံးတုိင္ ႐ုိးေျမက် အုိေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းစုံႏုိင္ဘုိ႔အတြက္ ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာလဲ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ ညီတူညီမွ် ေထာက္ပံ့ၾကပါ။
(၄) အသိတူညီရမယ္ (သမပညာ)
ပညာဆုိတာ အေသးစိတ္သိမႈ၊ သမ ဆုိတာက တူညီတာ။ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းေတာ့ သမပညာ၊ အစစအရာရာ အသိတူညီေနရမယ္။ လင္ရယ္ မယားရယ္လုိ႔ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ အစစအရာရာ အသိတူညီပါတဲ့။ လင္မယားၾကားမွာ လွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္မထားပါနဲ႔။ လင္သြားတဲ့ေနရာ လင္စားတဲ့အစားအစာေတြကုိ မယားက သိေနရမယ္၊ သိပုိင္ခြင့္႐ွိရပါမယ္။ ထုိ႔အတူပဲ။ မယားသြားတဲ့ေနရာ မယားစားတဲ့အစားအစာေတြကုိ လင္က သိေနရမယ္၊ သိပုိင္ခြင့္႐ွိရပါမယ္။ ဒီလုိ အေသးအဖြဲေလးေတြကအစ လင္မယားအခ်င္းခ်င္းသိေနရပါမယ္။ လင္မယားၾကားမွာ လွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ မ႐ွိရပါဘူး။ လွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္႐ွိလာၿပီဆုိရင္ ေပါက္ၾကားတဲ့တစ္ေန႔ သံသယေတြ ၀င္လာမယ္။ သံသယ၀င္လာၿပီဆုိရင္ ယုံၾကည္မႈ စိတ္ခ်ရမႈအပုိင္းေတြ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ျပႆနာေတြ တက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ အိမ္ေထာင္သည္ပုိင္႐ွင္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေပ်ာ္္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ႔တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ဘုိ႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္စလုံး အသိတူညီရပါမယ္။
ဒီအခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိလုိက္နာက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္ ဒီလင္ ဒီမယား ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ သက္ဆုံးတုိင္ ႐ုိးေျမက် အုိေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းဆုံႏုိင္တယ္ လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာစာေပမွာ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ၾကပါေစ၊ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ၿပီးသကာလ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအားလုံး သက္ဆုံးတုိင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ အုိေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းဆုံႏုိင္ၾကပါေစ။


အထက္ပါ တရားေလးကို က်မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ ေမြးေန႔မဂၤလာတရားေဟာၾကားေပးပါေသာ ဘုန္းဘုန္း အရွင္ကဥၥနသာရ (ကသစ္ဝိုင္ဓမၼရိပ္သာ-ေအာင္မင္းေခါင္ကုန္းေျမ) အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တရားအစအဆံုးကို တရားေခြမွ အသံကို စာျပန္စီရန္ လတ္တေလာမွာ ရာသီအကူးအေျပာင္းျဖစ္လို႔ ဖ်ားေနတာကတစ္ေၾကာင္း ပရဟိတအလုပ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနတာေၾကာင့္ ေအာက္ပါလင့္ေလးမွ စာသားမ်ားကို သြားေရာက္ကူးယူကာ တရားေခြထဲမွ အဓိကလိုရင္းတရားစာသား မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
http://dhammagarden.blogspot.com/2010/01/blog-post_29.html

When a man loves a woman!

 
စာဖတ္သူတို႔ကို သီခ်င္းေလးထဲ ပါဝင္ခံစားဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ၂၂-မတ္လ-၂၀၀၈မွာ ေရေျမ့သခင္ ေက်းဇူးရွင္ ခင္ပြန္းက နားေထာင္ေစခ်င္လို႔ ပို႔ေပးထားတာကို က်မတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ သက္တမ္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ရက္ကို အမွတ္ရျခင္းအေနနဲ႔ ပိုစ့္တင္ လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ သူေရာ က်မပါ ႏွစ္သက္လို႔ အမွတ္တယ ျဖစ္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းနဲ႔စာသားေလးကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ စာသားေလးပါ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ 
When a man loves a woman
Can't keep his mind on nothing else
He'll trade the world
For the good thing he's found
If she's bad he can't see it
She can do no wrong
Turn his back on his best friend
If he put her down

When a man loves a woman
Spend his very last dime
Tryin' to hold on to what he needs
He'd give up all his comfort
Sleep out in the rain
If she said that's the way it ought to be

Well, this man loves a woman
I gave you everything I had
Tryin' to hold on to your precious love
Baby, please don't treat me bad

When a man loves a woman
Down deep in his soul
She can bring him such misery
If she plays him for a fool
He's the last one to know
Lovin' eyes can't ever see

When a man loves a woman
He can do no wrong
He can never own some other girl
Yes when a man loves a woman
I know exactly how he feels
'Cause baby, baby, baby, you're my world

When a man loves a woman.....

အဆိုေတာ္ၾကီး သီခ်င္းမဆိုခင္ ေျပာတဲ့စကားေလးကိုပါ နားေထာင္ေစခ်င္ပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္က်မလည္း အလြန္သေဘာေတာ္က်ေပါ့ရွင္။ ဘယ္ခ်ိန္ခ်ိန္ နားေထာင္ေထာင္ ၾကည္ႏူးမႈေတြနဲ႔။ သီခ်င္းဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ၾကီး ကလည္း ခ်စ္စရာေကာင္း၊ ၾကည့္ေစခ်င္တဲ့သူကလည္း --------သူကဆိုေတာ့ေလ။
ဒီလမွာ အမွတ္တယေတြကို လိုက္ျပန္စုေနလိုက္တာ၊ အခုမွပဲ သူနဲ႔ က်မၾကားမွာ အမွတ္တယျဖစ္ေစတဲ့ အမွတ္ရစရာေတြ အမ်ားၾကီးမွန္းသိလာရပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုစိတ္ေလးျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်စ္တဲ့သူတိုင္း အေၾကာင္းဆက္လို႔ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ၾကေစဖို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္ရွင္။

အခမဲ့ ရတဲ့အရာေတြကုိ တန္ဖုိးထားေပးပါ။


ဒီေလာကမွာ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာေတြဟာ အခမဲ့ေတြဆိုတာ ယံုႏိုင္မလား?
ေနေရာင္ျခည္... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ေနေရာင္ျခည္မရွိဘဲ အသက္မရွင္ႏိုင္ ၾကဘူး။ ငယ္ရာကေန ႀကီးလာတဲ့အထိ ကၽြန္မတို႔သံုးစဲြခဲ့တဲ့ ေနေရာင္ျခည္အတြက္ ေငြေၾကးတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ ေပးစရာမလိုခဲ့ဘူး။

ေလ... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ အသက္ရွင္ေနသူတိုင္း ေလကိုရွဴရွဴိက္ၾကရတယ္။ ဟိုးေရွးေရွးတုန္းကေန ယေန႔ အထိ ကိုယ္ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ ေလအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ေငြေပးေခ်တာမရွိခဲ့ပါဘူး။ လူတိုင္း ေလာကတစ္ခြင္မွာရွိတဲ့ ေလေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွဴႏိုင္ၾကတယ္။

မိသားစုသံေယာဇဥ္... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ ကေလးဘဝကစ မိဘေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ယုယမႈကို လူတိုင္းခံၾကရတယ္။ ေပးဆပ္စြန္႔လြတ္ျခင္းေတြနဲ႔ အနစ္နာခံၾကတဲ့ မိဘေတြက ဘယ္သားသမီးကိုမွ “ငါ့ကို ေငြေပးမွ ခ်စ္မယ္” လို႔ ေျပာခဲ့မယ္မထင္ဘူး။ မိဘရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြက သားသမီးေတြႀကီးလာလည္း ေပ်ာက္ပ်က္ေလ်ာ့ရဲသြားတာမ်ဳိး မရွိသလို အိုမင္းသြားလည္း ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ သူတို႔အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သူတို႔ေမတၲာေတြက သားသမီးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳေနမွာျဖစ္တယ္။ 

သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္အထီးက်န္ခ်ိန္ ကိုယ့္အနားမွာ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ အေဖာ္ျပဳသူ၊ ကိုယ္လဲက်ခ်ိန္ အားေပးကူညီေဖးမသူ၊ ကိုယ္ဝမ္းနည္းခ်ိန္ ရင္ခြင္တစ္စံု၊ ပုခံုးတစ္ဖက္ကို ငွားေပးသူ၊ ဒါေတြအတြက္ ကိုယ့္ဆီကေငြေၾကးေတြ သူမေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို ကိုယ္လည္းသူ႔ကို ေငြေပးေခ်စရာ မလိုခဲ့ပါဘူး။


ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ ျပင္းျပတဲ့ ခံစားခ်က္၊ တားဆီးလို႔မရတဲ့ စဲြလမ္းမႈ၊ မိုးေလသမွ် သည္းထန္ တဲ့ခ်စ္ျခင္း၊ အႏိႈင္းမဲ့ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးမႈ၊ ဘဝရဲ႕အနက္ရႈိင္းဆံုးေနရာက ယံုၾကည္ကိုးစားသူ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဝယ္ယူလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဘာနဲ႔မွလည္း အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

ပန္းတိုင္... အခမဲ့ျဖစ္တယ္။ ေရႊဇြန္းကိုက္ေမြးလာခဲ့သူျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းေပၚေလလြင့္ေနသူျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်စရာ မလိုဘဲ ပန္းတိုင္ေတြထားခြင့္ရွိၾကတယ္။ အဲဒီပန္းတိုင္က ႀကီးမား ျမင့္ျမတ္ႏိုင္သလို ရိုးရိုးသာမန္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဆႏၵရွိသလို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္.... စတာေတြလည္း ေငြေၾကးေပးစရာမလိုတဲ့ အခမဲ့ေတြျဖစ္တယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္ရင္ အလိုရွိတဲ့အတိုင္း ရႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 

ေလာကႀကီးကို မတရားဘူးလို႔ က်ိန္ဆဲမေနပါနဲ႔... ျမတ္စြာဘုရားက လူသားတိုင္းအေပၚ မွ်တခဲ့ပါတယ္။ လူသားတိုင္းအေပၚ အဖိုးတန္ဆံုးအရာေတြကို အခမဲ့ ညီတူညီမွ် ခဲြေဝေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖိုးတန္အရာ ေတြကို ကိုယ္ဘယ္လို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေပၚပဲ မႈတည္ခဲ့ပါတယ္။
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္
ပန္းခ်ယ္ရီ
(မွတ္ခ်က္= အီးေမးမွ တဆင့္ရေသာ ဗဟုသုတကုိ တဆင့္ ျပန္လည္း မွ်ေဝျခင္းျဖစ္သည္။)

http://www.manatphyan.com/2010/01/blog-post_29.html

Friday, January 29, 2010

Stand by Me!

Ben E. King - Stand by Me

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No I won't be afraid, no I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
And darlin', darlin', stand by me, oh now now stand by me
Stand by me, stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darlin', darlin', stand by me, oh stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me-e, yeah
Whenever you're in trouble won't you stand by me, oh now now stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me
Darlin', darlin', stand by me-e, stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

ေအာက္ပါလင့္ေလးက ေရေျမ့သခင္ေပးလာတဲ့ လင့္ေလးပါရွင္။

ဒါေလးက မီးမီးေလးအၾကိဳက္ျဖစ္ပါတယ္။.


Thursday, January 28, 2010

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္ၾကရသူမ်ား။

အလုပ္တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္က သူခင္တဲ့သူ၊ သူ အားကိုးေနရတဲ့သူကို အလုပ္မေျပာင္းနဲ႔ေနာ္ နင္မရွိရင္ ငါတို႔မျဖစ္ဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ ေျပာတဲ့သူက သာတဲ့ေနရာ ရေတာ့ ေျပာင္းသြားတယ္။

ေနာက္ လင္နဲ႔မယား၊ မိန္းမက ကဲြမယ္ ကြာမယ္ေျပာေနတယ္၊ ေယာက်္ားက တကယ္ ခဲြခြါ ကဲြလိုက္ေတာ့ မိန္းမ က်န္ခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းတက္တဲ့ ေက်ာင္းသူႏွစ္ေယာက္ နင္ေက်ာင္းမေျပာင္းနဲ႔ေနာ္ တဲ့၊ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို တဖြဖြေျပာတယ္၊ ေျပာတဲ့သူကပဲ အရင္ ေနာက္တစ္ေက်ာင္းေျပာင္းသြားတယ္။

မိဘက ငါမရွိရင္ နင္တို႔ ေခြးျဖစ္မယ္ေနာ္၊ ငါမရွိမွ ငါ့အေၾကာင္း သိမယ္ေျပာတယ္ ေသသြားရတာပဲ။

တစ္ေယာက္ကို မွီမယ္လို႔ ေတြးရင္ ကိုယ္မွီမယ့္သူက ခဲြခြာျခင္း မတည္ျမဲျခင္း သေဘာတရားေတြက အျမဲစိုးမိုးလို႔ေနတယ္ ဒါေတြက ဘုရားေဟာလည္း ဟုတ္တယ္ ကိုယ္ရွာေဖြရင္လည္း ေတြ႕မွာပဲ၊ ဒါဟာသဘာဝတရားပဲ သဘာဝထဲမွာပဲ ေနၾကရေအာင္၊။

အမွန္တရားဟာ ခါးတယ္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္တယ္၊ ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္ ေရွာင္လို႔မရဘူး၊
အရက္ေသာက္တဲ့သူဟာ အရက္ကို ခ်ိဳလို႔ ေသာက္တာလားေမးၾကည့္ အဲလိုပဲ၊ လက္မခံခ်င္ပဲ တြန္႔ေနမယ့္အစား လက္ခံလိုက္တာက ၾကိဳက္လိုက္တာက ကိုယ့္အတြက္သက္သာတယ္။
ေအာ္ … သဘာဝတရားေတြပဲကိုး။

အထက္ပါ ေျပာဆုိမွူမ်ားကုိ လက္မခံခ်င္သကဲ့သုိ႔ရွိေပလိမ္မည္။ အကၽြႏု္ကုိယ္တုိင္းလည္း လက္မခံခ်င္ေပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံခ်င္သနည္းဟု၊ စစ္ေဆးၾကည့္ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ခြဲခြါရမည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖရေပလိမ့္မည္။

မွန္ေပသည္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတုိ႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ အားကုိးအားထား ျပဳရသူမ်ားနဲ ့၊ မခြဲခြါလိုၾကေပ။ သို႔ေသာ္ အႏွစ္တရာ မၾကာေသာ အလြန္တိုေတာင့္လွေသာ ကာလအတြင္းဝယ္ မလြဲမေသြ ခြဲခြါၾကရမည္ျဖစ္၏။

သူမရွိလွ်င္ မျဖစ္ဟု အားကုိးအားထား ျပဳေနခဲ့ရသူမ်ားသည္၄င္း၊ ငါမရွိလွ်င္ မျဖစ္ဟု အထင္ၾကီးေနခဲ့သူမ်ားသည္၄င္း၊ မည္၍ မည္မ်ွ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားၾကေလသနည္း ဟူသည္မွာ ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

ငါမရွိလွ်င္ လုံးဝမျဖစ္ဟု ထင္မိခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ဧကရစ္ နပုိလီယံ ဘုိနာပတ္သည္၄င္း၊ အေမရိကန္သမၼတ ေအပရာဟင္လင္ကြန္းသည္၄င္း၊ သဲကႏၱာရေျမေခြးဟု တင္စားခံခဲ့ရေသာ စစ္သူၾကီးရႊမ္းမဲ သည္၄င္း၊ မဟာမိတ္တပ္တုိ႔၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ စစ္သူၾကီးေမာင့္ဂုိမာရီသည္၄င္း၊ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေယာက္်ားၾကီးမ်ားသည္၄င္း၊ အသီးသိး မ်က္ကြယ္ျပဳသြား ခဲ့ၾကေလျပီ။ သုိ႔ေသာ္= သူတုိ႔မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ျဖစ္ေနၾကသည္သာ။

အမွန္မွာမူ= အားၾကီးသူတုိ႔အေပၚ အားကိုးတတ္ေသာ အားငယ္သူ တုိ႔၏ အယူအဆသည္၄င္း၊ အားငယ္သူ တုိ႔အား အားကုိးမွူကို ေပးတတ္ေသာ အားၾကီးသူတုိ႔၏ အယူအဆသည္၄င္း၊ မိမိတို႔၏ စြဲလမ္းမွဳတည္း ဟူေသာ ဥပါဒါန္သာျဖစ္ေလသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင္ဆိုရပါမူ။ ။ အားၾကီးသူကုိ အားကုိးေနရ ျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ ဒုကၡ၊ အားငယ္သူကို စိတ္မခ်ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ ဒုကၡ၊ စသည္ စည္ ဒုကၡအဖုံဖုံတို႔သည္၊ တစ္ပါးသူတို႔အေပၚ မိမိ၏ စြဲလမ္းမွူ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္းသာလ်ွင္ ျဖစ္ေလ၏။


အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ မိမိသည္သာလ်ွင္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေျပာျပျခင္းမ်ားအား ျပန္လည္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


စိုျပည္ေသာ ဇာတ္ဝင္ေတးမ်ား။

သီခ်င္းႏွင့္ ပါဝင္ေသာ သရုပ္ေဆာင္မ်ားကို သေဘာက်လို႔ပါ။ ဒီကားေလးကို ၾကည့္ဖူးထားတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကာေနပါျပီ။ဒါေလးက ေနာက္တစ္ကားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းနဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ထားတာေတြကလည္း ေကာင္းၾကပါေပတယ္။ Wednesday, January 27, 2010

More to life than this
Freddie Mercury
There must be more to life than this
There must be more to life than this
How do we cope in a world without love
Mending all those broken hearts
And tending to those crying faces
There must be more to life than living
There must be more than meets the eye
Why should it be just a case of black or white
There must be more to life than this
Why is this world so full of hate
People dying everywhere
And we destroy what we create
People fighting for their human rights
But we just go on saying c'est la vie
So this is life
There must be more to life than killing
A better way for us to survive
What good is life, in the end we all must die There must be more to life
than this
There must be more to life than this
There must be more to life than this
I live and hope for a world filled with love
Then we can all just live in peace
There must be more to life, much more to life
There must be more to life, more to life than this

လမ္းျပၾကယ္။

ယံုၾကည္စြာ ကိုယ္ခင္တြယ္ေနမယ္ .......................ခဲြမသြားပါနဲ႔ ခ်စ္သူရယ္။က်မရဲ႕အမ်ိဳးသားက နားဆင္ခံစားပါလို႔ ေျပာလာလို႔ပါရွင္။
ဘဝလမ္းမွာ တစ္ဦးက တစ္ဦးကို လမ္းျပၾကယ္ေလးေတြ အျပန္အလွန္ အျဖစ္နဲ႔ေပါ့။
ဇနီးေမာင္ႏွံတိုင္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္မႈေတြနဲ႔ ေဖးမကူညီလက္တဲြသြားႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။Tuesday, January 26, 2010

သူနဲ႔သာ ဆိုရင္။

(တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္တဲြလို႔ တစ္သက္မခြာမခဲြ အစဥ္ လက္ကို ခိုင္ခိုင္ယွက္မယ္ သူနဲ႔သာဆိုရင္)


စာသားေလးကို ၾကိဳက္လို႔ပါရွင္။

ဘဝ၏ သဘာဝ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သုည။

ဘဝ…ေျပာေတာ့လြယ္သည္၊ တကယ္ေတြးၾကည့္က တကယ္ပင္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ဘဝ။
လူမမည္ကေလးဘဝမွ အစျပဳကာ ေသဆုံးသည့္တုိင္ေအာင္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၊ လူသားမ်ားပီပီ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို သြားၾက၊ ခင္မင္ရာ ရင္းႏွီးရာကို ရွာၾက၊ ေတြ႔ၾက ဆုံၾက ခင္မင္ၾက ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ ကြဲကြာ သြားၾကျပန္၏၊
သုညက စခဲ့ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သုညျဖင့္ ျပန္လည္ အဆုံးသတ္ ရေလ၏၊ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေနရာရာ၌ ေတြ႔ၾက ဆုံၾက၍၊ အေၾကာင္း တစ္ခုခုျဖင့္ စတင္သိကၽြမ္းခဲ့ၾကေလ၏၊

ထုိသူနစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံၾကကာ ထို႔ထက္ပုိမို ရင္းႏွီခဲ့ရျပန္ေလ၏၊ ဤသုိ႔ျဖင္ တစ္စထက္တစ္စ ရင္းႏွီကာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သဖြယ္ ျဖစ္သြားၾကျပီး ေျပာမနာ ဆုိမနာ အရင္းႏွီးဆုံးမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိရျပန္သည္။

သူတို႔နစ္ဦးသည္ ေျပာမနာ ဆုိမနာ ဘဝမ်ားမွ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖင့္၄င္း၊ မိမိ၏ အလုိမက်မူေလးမ်ားမွ အစျပဳကာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အထင္အျမင္ လြဲမူမ်ားျဖင့္၄င္း၊ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိသြားကာ လမ္းခြဲၾကရျပန္ေလသည္။ ဤသုိ႔လ်ွင္ သုညက စခဲ့ေသာ ဘဝသည္ ေနာက္ဆုံး သုညသုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားရေလေတာ့၏။

သုညျဖင့္စတင္ခဲ့ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း မည္သည့္ရက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႕ အေၾကာင္း အရာမ်ိဳးျဖင့္ သုညျဖစ္ရအုံမည္ ဆိုသည္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း………………။

လူသားပီပီ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ခင္မင္ရာ ရင္းႏွီးရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြ ေနပါအုံးမည္။

လူသဘာဝ လူ႔ေလာက အေၾကာင္းမ်ားကို အေတြ႔အၾကဳံရွိရွိ ေျပာဆုိလမ္းညြန္ ဆိုဆုံးမေပးေနေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Monday, January 25, 2010

အငုိရပ္ေအာင္ ခ်စ္တတ္သူ


မင္းတို႔ ငါတို႔အားလုံးရဲ႕ အားထားကိုးကြယ္ရာျဖစ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ဘုရာျဖစ္ထုိက္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြ ျပည့္စုံေအာင္ ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္အားထုတ္ခဲ့ရတယ္။ အရပ္ထဲမွာ ႏႈတ္က်ိဳးေန သလို ေလးသေခ်ၤ  မဟုတ္ဘူးေနာ္ ေလး အသေခ်ၤ သေခ်ၤေရွ႕မွ အ ေလးပါတယ္။ သေခ်ၤ = ေရတြက္လို႔ရတာ ၊ အဲဒီေရွ႕မွာ အ ေလး ထည့္လိုက္ေတာ့ အသေခ်ၤျဖစ္သြားရင္ မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့တာလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ သက္တမ္းေတြ သူတို႔ျပဳတဲ့ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ အတိုင္း အတိုးအဆုတ္ အႀကိမ္ေရျဖစ္ၿပီး  သတၱ၀ါေတြ ဒီေျမျပင္မွာ လုံး၀ဆိတ္သုဥ္းၿပီ း ကမၻာပ်တ္သြားလိုက္၊ ၿပီးေတာ့ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ျပန္ျဖစ္လာလိုက္နဲ႔ အဲဒီလို ကမၻာႀကီး ျပန္ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို တစ္ကမၻာ၊ ႏွစ္ကမၻာနဲ႔ ေရတြက္ရာက ေနာက္ဆုံး ေရတြက္ မွတ္သားဘို႔မႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုရေလာက္ေအာင္ မ်ားလာတာကို တစ္သေခ်ၤလို႔ သက္မွတ္တာေပါ့၊ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ ေလးအေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ေလာက္ၾကာ ေအာင္ ပါရမီေတြျဖည့္ခဲ့ရတာ။
undefined
ပါရမီဆိုတာကေတာ့ ကေလးတို႔နာလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ရွိသင့္ ရွိထိုက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ တဘက္ကန္းခက္္ဆိုရေလာက္ေအာင္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရတာပါဘဲ။
               စြန္႔လြတ္လွဴဒါန္းတဲ့ ဒါနဆိုရင္လဲ ပစၥည္း ဥစၥာက စၿပီး၊ ေျခ လက္ အဂၤါတို႔၊ မ်က္လုံးတို႔ ၊ ေနာက္္ဆုံး အသက္ခႏၶာအထိ စြန္႕လြတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ေပါ့၊ ကိုယ္က်င့္သီလ
ဆုိရင္လဲ ကိုယ့္အသက္ကို စြန္႔ျခင္စြန္႔ရပါေစ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖတ္ဘူးဆိုတဲ့ အဆင့္အထိေပါ့ အသိပညာဆိုရင္ လဲ ဘက္စုံ အျပည့္အစုံျဖစ္ေအာင္ေပါ့။
               ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ တရားေတာ္ေတြထဲမွာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳဖုိ႔အတြက္ ဆုိတဲ့ ၀ိပႆနာတရားေတြ ၊ မဂၢင္တရားေတြသာ မကဘဲ သားသမီးေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ လုိက္နာ စရာေတြ မိဘေကာင္း ၊ ဆရာေကာင္း၊ တပည့္ေကာင္းစတဲ့ လူေကာင္း သူေကာင္းေတြ ျဖစ္ဖုိ့အတြက္ လုိက္နာစရာေတြ လက္ေတြ့အသုံးက်ေအာင္ အျပည့္အစုံ အမွန္အကန္ ေဟာေတာ္မူနုိင္တာဟာ အဲသည္ေလာက္ထိၾကာတဲ့ ကပ္ကမၻာေတြ ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြမွာ ဘ၀ေပါင္းစုံ က်င္လည္ျပီး အေတြ့အႀကုံေတြ ဆည္းပူးခဲ့လုိ႔ပဲေပါ့။ အဲသည္လုိ အဖက္ဖက္က အားထုတ္ဆည္းပူးလုိ႔ လုိအပ္တဲ့အရည္အခ်ည္းေတြ အားလုံး ျပည္စုံလာတာကုိ ပါရမီ ျဖည့္တယ္လုိ့ ေခၚတာပါပဲ။
          အဲဒီလုိ ပါရမီ ျပည့္စုံျပီးလုိ႔ အခုေနာက္ဆုံး ဘုရားျဖစ္မည့္ဘ၀မွာေတာ့ အခုအခါ နီေပါ ႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ မဇ်ၥိေဒသ အရပ္က ကပိလ၀တၳဳလုိ႔ေခၚတဲ့ တုိင္းျပည္ ( ျပည္နယ္) မွာ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးနဲ႔ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ မိဘုရားႀကီးတုိ႔က  အဲဒီေခတ္ သတ္မွတ္တဲ့ ခုႏွစ္သေကၤတအရ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာ ေန႔မွာ ဖြားျမင္ခဲ့တယ္။ ( ခရာဇ္နွစ္ မေပၚခင္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ ေျခာက္ရာ စုေလာက္ ကေပါ့။
          မင္းသားငယ္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ တေလာကလုံးက သိသာေလာက္ေအာင္ ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ မ်ားက ေၾကြးေၾကာ္ အသိေပးသလုိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး မင္းသားရဲ႔ ေျခ၊ လက္၊ အဂၤါစတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလုံးကလည္း ေယာကၤ်ားေကာင္း၊ ေယာကၤ်ားျမတ္တုိ႔ရဲ့ အမွတ္အသားျဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂ ပါးနဲ႔ လကၡဏာေတာ္ ငယ္ေတြပါ အျပည့္အစုံ ပါရွိတဲ့အတြက္ ရုပ္ လကၡဏာကုိ ၾကည့္ရႈအကဲခတ္သူတုိင္းက စၾကာ၀ဠာ တစ္ခုလုံးကုိ အာဏာပုိင္စုိး အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ စြမ္းရွိတဲ့ စၾကာ၀ေတးမင္း ျဖစ္မဲ့ ေယာကၤ်ားေကာင္း ေယာကၤ်ားျမတ္ျဖစ္တယ္ ဆုိျပီး တုိင္းတစ္ပါး မင္းမ်ားကေရာ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားကပါ လက္ေဆာင္ ဆက္သၾကတဲ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ရတနာေတြရယ္ မင္းသားရဲ့ ဘုန္းကံေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရႊအုိးႀကီးေတြ၊ ရတနာေတြ ရယ္နဲ႔  အဘက္ဘက္က ျပည့္စုံလွတာမုိ႔ မင္းသားရဲ့ အမည္ကုိ သိဒၶတၳလုိ႔ အမည္ေပးၾက တယ္။ ျမန္မာ အလုိကေတာ့ ေမာင္ျပည့္စုံေပါ့။

          ခုေခတ္ေျပာၾကတဲ့ စကားတစ္ခုရွိတယ္မုိ့လား၊ သားဦးအရူးဆုိတာေလ ၊ အဲသည္ စကားက သားဦးဟာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သားဦးေလး ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိဘေတြ အရူးအမူး ျဖစ္တတ္ၾကတာ အျဖစ္သဲတတ္ၾကတာေတြကုိ ေျပာတာ။
          ခုလဲ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးမွာ အသက္ငါးဆယ္ ေျခာက္နွစ္ေက်ာ္မွ ကံေပၚျပီး ထီးညြန့္ နန္းလ်ာ ျဖစ္တဲ့ သားဦးကုိ ရတယ္ဆုိေတာ့ အရူးအမူးျဖစ္မွာေပါ့ကြာ ၊ ဒါေၾကာင့္ သားေတာ္ ေလးရဲ့ ေနာင္ေရးကုိ သိရေအာင္ ပုေရာဟိတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေဗဒင္က်မ္းတတ္ ပုဏၰား ဟူးရား ေေတြနဲ႔ ေခၚျပျပီး ေမးစစ္ၾကတယ္။ ထူးျခားတဲ့ကေလးဆုိေတာ့ ဘာေတြမ်ား ဘယ္ေလာက္ထိ ထူးျခားမလဲဆုိတာ သိရေအာင္ ေဗဒင္ေမးတယ္ဘဲ ဆုိၾကပါစုိ႔ကြား။
          လကၡဏာေတာ္ႀကီး၃၂ ပါးလုိ႔ေခၚတဲ့ အမွတ္အသားေတြက သိပ္ျပီး ထင္ထင္ရွားရွား ႀကီး မဟုတ္ပဲ အရိပ္အေယာင္ ေလာက္သာ ပါတယ္ဆုိရင္ အဲဒီေယာကၤ်ားဟာ စၾကာ၀ေတး မင္း ျဖစ္တတ္ျပီး ပီပီျပင္ျပင္ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ပါရင္ေတာ့ ေလာကီစီးစိမ္းကုိ မေမြေလ်ာ္ ေတာ့ဘဲ တရားဓမၼထဲမွာ ဘ၀ကုိ နွစ္ျမဳပ္ ေမြ့ေလ်ာ္တတ္တဲ့   သဗၺညဳဘုရားစစ္စစ္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေ၀ဒ က်မ္းေတြမွာ ပါသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဖခင္ျဖစ္တဲ့ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးက စၾကာ၀ေတးမင္း ျဖစ္ေစ ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ျပင္းထန္ေနတယ္ဆုိတာ သိၾကေတာ့ မင္းခစားျဖစ္တဲ့ ပုဏၰား ဟူးရားအုိႀကီး ေတြြက နိမိတ္ဖတ္တဲ့ အခါမွာ သိဒၶတၳ မင္းသားငယ္ရဲ့ ခႏၶာကုိယ္မွာ လကၡဏာေတာ္ႀကီးေတြ ထင္ထင္ရွားရွား ျပည့္ျပည့္စုံစုံႀကီး ပါေနတာ ေတြ႔ရေပမဲ့ ေလာကုတၱရာတရားနွင့္ ေမြေလ်ာ္မယ္ ဆုိရင္ ေလာကသုံးပါးမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ သဗၺညုဘုရားရွင္ျဖစ္မယ္။ ေလာကီနယ္မွာ ေမြ ေလ်ာ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စၾကာ၀ေတးမင္းျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိျပီး  ႏွစ္မ်ိဳးနွစ္ခြ ေဟာၾကသတဲ့။
          ပုဏၰားေတြထဲမွာ အသက္အငယ္ဆုံးလဲျဖစ္ ပညာလဲ အလြန္ထက္တဲ့ ေကာ႑ည ပုဏၰားကေတာ့ အျခားပုဏၰားအုိႀကီးေတြလုိ On the other hand  ေတဘာေတြလုပ္မေနဘူူး On the one  hand  ေခ်ာင္းပဲ ေထာင္ျပသတဲ့ အဲဒါ ဘာလဲ ဆုိေတာ့မွ သဗၺညု ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္မယ္၊ တစ္ျခားဘာမွ မျဖစ္နိဳင္ဘူးလို႔ ေဟာတာ ဘုရင္က အလိုမၾကလို႔ ရာထူး ကျဖဳတ္ လိုက္ေတာ့ ဘာမွ ၀မ္းနည္းမေနဘဲ ဘုရားေလာင္းအလာကို ဥတုေ၀လေတာက
ေစာင့္မယ္ဆိုၿပီး ထြတ္သြားတယ္ဆိုကိုး။  ေကာ႑ည ပုဏၰားငယ္ေဟာတဲ့ထဲ မွ အသက္၊ ရက္ေတြပါ၊ အတိအက်နဲ႔ အသက္ အရြယ္ဘယ္ေလာက္မွ သူူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ ရဟန္းဆိုတဲ့ နိမိတ္ၾကီးေလးပါျမင္ၿပီ   ေတာ ထြတ္မယ္ဆိုတာလဲ ပါေသးသတဲ့။
          ဒီလိုေျပာလုိက္လို႔ ေဗဒင္ပညာကတယ္ဟုတ္ပါလားဆိုေတာ့ အထင္မ ၾကီးလိုက္ အုံးေနာ္၊ အဲဒီေကာ႑ည ပုဏၰားဟာ သုေဒၶါဒန မင္းၾကီးေရွ႕မွာသာ အာေဘာင္အာရင္ သန္သန္းနဲ႔ လက္ညိဳးတစ္ေခ်ာင္းေထာင္ၿပီးေဟာခဲ့တာ။
 တကယ္တမ္း ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ အခါ တရားဦးေဟဘို႔ အတြက္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ ကိုၾကြသြား ေတာ့ အဲဒီေကာ႑ည ကိုယ္တိုင္ကပဲ သဗၺညဳဘုရားျဖစ္ၿပီဆိုတာ မယုံၾကည္ ႏိုင္ပါဘူးဆိုၿပီး တရားနာဘို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသးတယ္။  ကေလးတို႔လဲ မွတ္ထားေနာ္၊  ေဗဒင္ဆရာဆိုတာ သူမ်ားကိုသာအေျပာသန္တာ၊ ကိုယ္တိုင္ဘ၀ကိုပုံၿပီ း လက္ခံရမွာၾကေတာ့ ကိုယ္ေဗဒင္ကိုမယုံ ဘူးဆိုတာ ေကာ႑ညပုဏၰာကိုၾကည့္ရင္ သိသာတယ္။
    ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သားအတြက္ရတက္မေအးႏိုင္တဲ့ သုေဒၶါဒန မင္းၾကီးကေတာ့ သားေတာ္ရဲ႕ျမင္ကြင္းထဲမွာ သူအို၊ သူနာ၊သူေသဆိုတာ မေတြ႔မျမင္ရေအာင္ အမိန္႔ ေေပးစီမံထားသတဲ့။
          သူကိုယ္တိုင္က သားေတာ္ထက္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေျခာက္ဆယ္နီးပါး ၾကီးရင့္ အိုမင္းေနတဲ့ကိစၥ ကိုေတာ့ ဘယ္လိုမိတ္ကပ္ေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတယ္ဆိုတာ စာထဲမွာ မေတြ႔ရဘူးကြ။
          ၿပီးေတာ့ သားေတာ္ကို ဓမၼနယ္ပယ္ဘက္ပါမသြားေအာင္ ကာမဂုဏ္ေႏွာင္ၾကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထားမွပဲဆိုၿပီ တစ္ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးနဲ႔ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ေပးၿပီး၊ ေႏြ၊မိုး၊ေဆာင္း ရာသီအလိုက္ စံျမန္းစရာ နန္းမသုံးေဆင္မွာ ေမာင္းမ မိတ္သံအေျခြရံမ်ားနဲ႔ ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ စီမံေပးထားတာတဲ့ ။
သဘာ၀တရာတို႔၊ အမွန္တရားတုိ႔ဆိုတာ ၾကာၾကာဖုံးကြယ္ လွည့္ျဖားထားလုိ႔ ရတဲ့ အရာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ အျပင္ သိဒၶတၳမင္းသားဆိုတာကလဲ ပါရမီရွင့္က်တ္ ထက္ျမတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို လိမ္ညာ လွည့္ျဖားလို႔ ဘယ္ရမလဲ အသက္ႏွစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္ေယာက္တဲ့အခါ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ လွည့္လည္ရႈစားဘို႔ သြားရင္း သူအို ၊သူနာ၊ သူေသ ေတြကိုေတြ႔ျမင္သြားပါေတာ့တယ္။    မင္းသားရဲ႕ အပါးေတာ္ျမဲျဖစ္တဲ့ ေမာင္စံက ငါဟာ သက္ရွိေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆန္လို႔ မရတဲ့ ပုံေသျဖစ္စဥ္ၾကီးပါ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလွ်ာက္တင္တဲ့အခါ သိဒၶတၳမင္းသားက ဒီေမြး အို နာ ေသ ဆိုတဲ့ ပုံေသေဖာ္ျမဴလာၾကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္။ မအို မနာ မေသရာကို ငါရွာမယ္ ေနရိုးေနစဥ္ အိမ္ေထာင္သားေမြးဆိုတဲ့ ဓေလ့ေဟာင္းၾကီးအတိုင္းေနေနသမွ်ေတာ့ ဒီပုံေသး ျဖစ္စဥ္ အေဟာင္းၾကီး အတိုင္းသြားေနရမွာပဲ။
ပုံေသျဖစ္စဥ္ေဟာင္းၾကီ္းက လြတ္ဘို႔အတြက္ ေနရုိးေနစဥ္ အိမ္ေထာင္သားေမြ အာရုံငါးပါးနဲ႕ေပ်ာ္ေမြ႕ ေမ့ေလွ်ာ့ေနတဲ့ အျဖစ္ကိုလည္း စြန္႕လႊတ္ရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာထြက္ၿပီး တရားဓမၼ ရွာေဖြမယ္ လို႔ အခိုင္အမာ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။
တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အဲဒီေန႔မွာပဲ ယေသာ္ဓရာ မိဖုရားက သားဦး ရတနာေလးကို ဖြားျမင္ပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကို သိဒၶတၳမင္းသားၾကာသိရတဲ့အခါ လကို ရာဟုဖမ္းသလို ငါဘ၀ကို ဖမ္းမယ့္သံေယာဇဥ္ တစ္ခု တိုးတာပဲ၊အျမန္ရုံးထြတ္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ျပီး အဲဒီညသန္းေခါင္ယံမွာပဲ ထီးနန္း စည္းစိမ္းေတြေကာ မိဖုရားနဲ႔ သားေတာ္တို႔ကိုပါ စြန္႔လြတ္ၿပီ ေတာထြက္ခဲ့တယ္ ။ လကို ရာဟုဖမ္းသလိုပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သားေတာ္ရဲ႕ အမည္ကို ရာဟုလာလို မွည္ၾကသတဲ့။
မေလးကိုစိတ္ထဲမွာ သားေတာ္ေလး  ဖြာျမင္တဲ့ေန႔မွာပဲ ဖေအျဖစ္တဲ့ ဘုရားအ ေလာင္းက စြန္႔ ပစ္ျပီးေတာထြြက္သြားတယ္ ဆိုေတာ့ သားေလး ကိုမခ်စ္ဘူးလိုမ်ား ထင္ ၾကမလာပဲေနာ္ ။ အခုေခတ္မွာ လည္း တခ်ိဳ႔အေဖေတြမိသားစုကို စြန္႔ခြါၿပီ ႏိုင္ငံျခားေတြ ဘာေတြထြက္သြားၾက ရွိတယ္မို႔လား ၊ အဲဒါဘာ ျဖစ္လို႔လဲ ဆိုရင္ သားတို႔ကိုခ်စ္လို႔ ဘာမဆို မခ်ိဳ႔မတဲ့ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ လို႔ေျပာၾကမွာပဲ မို႔လား ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရွာေပးႏိုင္သမွ်ဟာ သူတို႔ ထင္ထားသလို အရာရာ မေတာင့္တ မပူပင္ရေအာင္ ဆိုတာ ေတာ့ မျဖစ္ၾကဘူး။ ရသမွ်ဟာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာေတြနဲ႔ အျမဲယွဥ္တြဲေနတာျဖစ္လို႔ ပစၥည္းနဲ႔ပိုင္ဆိုင္သူဆိုတာ ဦးရာက အရင္ပ်တ္ၿပီးေနာက္ဆုံးေတာ့ မ်က္ရည္နဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြါရတာမ်ိဳးခ်ည္းပါပဲ။
အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳဟာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ လွည့္လည္စဥ္က ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတဲ့ သူအုိ သူနာ သူေသ တို႔နဲ႔ ခ်စ္ခင္အတြယ္အတာဆုံးေတြကို စြန္႔လႊတ္ဆုံးရႈံးရတဲ့အတြက္ ငိုေၾကြးေနၾကသူေတြအေၾကာင္းကို  ေတြးၾကံရင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း အာရုံခံစားမႈ အတြက္တြယ္တာတဲ့ အခ်စ္ဆိုတာ တကယ္အစစ္မဟုတ္ဘူး ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ ျပင္းထန္သ ေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ ခ်ည့္နဲ႔တဲ့ အတြက္ ေသးငယ္(ေသးသိမ္)လွတယ္၊ တစ္ခဏ အတြက္ အင္အားျပင္းထန္ေပမယ္ ထာ၀ရအတြက္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔တဲ့ အရာဆိုတာ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္တယ္၊ တစ္ေအာင့္တစ္ခဏ ေက်နပ္သာယာမႈ အတြက္ေပးဆပ္ရတဲ့ မ်က္ရည္နဲ႔ ငိုေၾကြး ရတဲ့ အခ်ိန္ ေတြဟာ မတန္မရာ အတိုးၾကီးလွတယ္ ။ တစ္ေလာကလုံး အငိုရပ္ဘုိ႔ အတြက္ မအုိ မနာ မေသရာ တရားျမတ္ကို ရွာေတာ့မယ္ ျမင့္ျမတ္မႈအတြက္ ၾကီးက်ယ္တဲ့ အရာအားလုံး ကို စြန္႔ေတာ့မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။
မင္းသားရဲ႕ ၾကံေတြး စဥ္းစားေနတဲ့ အမႈအရာေတြကငို ေတြ႕ျမင္ျပီး ခမည္းေတာ္ အပါအ၀င္ အားလုံးကပဲ သိေနၾကလို႔ ငိုေၾကြးတားျမစ္တဲ့ ၾကားကပဲအားလုံးကို စြန္႔ခြါၿပီး ေတာထြက္ခဲ့တာပါ။  ေတာထြက္ခါနီးမွာ ယေသာဓရာ မိဖုရားကို ေျပာဆိုပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ ေေရးဖြဲ႔ပူေဇာ္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ကဗ်ာ( အာရွတိုက္ရဲ႕ အလင္းေရာင္) မွာေတာ့ အားလုံးထက္ အစြန္႔ရခက္တဲ့ အပယ္မိဖုရား၊ သတၱ၀ါအားလုံးကို ခ်စ္သမို႔ ငါဟာမင္းကို အခ်စ္ဆုံးျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိပါ ၊ ပူေဆြးစရာ ၾကဳံရင္  ငါ့တို႔အခ ုပူေဆြးရျခင္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ ျငိမ္းေအးဖို႔ အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ၊  ေသာကေၾကာင့္ က်ရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြဟာ ေလာကရဲ႕ မ်က္ရည္ ေေတြကို ေဆးေၾကာေပးမဲ့ ကမၻာျပဳမိုးၾကီးျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီးမင္းေျဖေတာ့ ကမၻာ ၾကီး မ်က္ရည္စဲၿပီး ငိုပဲြရပ္တဲ့ အခါမွာ အခ်စ္ဆုံးမ်ားဟာ ေရွ႕ဆုံးကပါၾကမယ္ လို႔ေဖ်ာင္းဖ်ပါသတဲ့။
ဒီေန႔------ခ်စ္သူတို႔က်ရတဲ့ မ်က္ရည္ဟာ ေနာက္ေတာ့ တစ္ေလာကလုံးရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြကို ေဆးေၾကာ ေပးႏိုင္တဲ့ ကမၻာျပဳမိုးၾကီးျဖစ္ေစမယ္လို္႔ ကတိေပးလိုက ္တဲ့သေဘာပါပဲ။
ေငြကို လိုခ်င္သူဟာ ေငြကို စြန္႔လႊတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေတာထြက္ခဲ့တာပါ အခ်စ္စစ္ (ေမတၱာ)ကိုျပဖို႔ အတြက္ အခ်စ္တုကို ခြဲခြါခဲ့တာလို႔ပဲ ဆိုရမွာေပါ့။

ဓမၼေဘရီအရွင္၀ီရိယ(ေတာင္စြန္း)

အဆံုးမရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္း။

Endless Love
(Duet with Diana Ross)
My love,
There's only you in my life
The only thing that's bright
My first love,
You're every breath that I take
You're every step I make
And I
(I-I-I-I-I)
I want to share
All my love with you
No one else will do...
And your eyes
Your eyes, your eyes
They tell me how much you care
Ooh yes, you will always be
My endless love
Two hearts,
Two hearts that beat as one
Our lives have just begun
Forever
(Ohhhhhh)
I'll hold you close in my arms
I can't resist your charms
And love
Oh, love
I'll be a fool
For you,
I'm sure
You know I don't mind
Oh, you know I don't mind
'Cause you,
You mean the world to me
Oh
I know
I know
I've found in you
My endless love
Oooh-woow
Boom, boom
Boom, boom, boom, boom, booom
Boom, boom, boom, boom, boom

Oooh, and love
Oh, love
I'll be that fool
For you,
I'm sure
You know I don't mind
Oh you know-
I don't mind
And, YES
You'll be the only one
'Cause NO one can deny
This love I have inside
And I'll give it all to you
My love
My love, my love
My endless love
I Love Joanne Dunn, Love From Darren Gibbs x
Mr Postman!

ဘာကို ေျပာျပခ်င္တာလဲဆိုတာ သီခ်င္းစာသားေတြက က်မကုိယ္စား ေျပာျပေနၾကပါလိမ့္မယ္၊
(Stop )
Oh yes, wait a minute
Mr Postman

( Wait )
Wait Mr Postman
(*) Please Mr Postman look and see
( Oh yeah )
If there's a letter in your bag for me
( Please, Please, Mr Postman )
Why's it takin' such a long time
( Oh yeah )
For me to hear from that boy of mine
There must be
Some word today
From my boyfriend (from my husband)
So far away
Please Mr Postman
Look and see
If there's a letter
A letter for me
I've been standin' here
Waitin' Mr Postman
So patiently
For just a card
Or just a letter
Sayin' he's returning'
Home to me
Repeat (*)
So many days
You passed me by
See the tears
Standin' in my eyes
You didn't stop
To make me feel better
By leavin' me
A card or a letter
Repeat (*)
( Why don't you check it and see one more time for me you gotta )
Wait a minute, wait a minute...
( Mr Postman )
Mr Postman look and see ( C'mon deliver the letter, the sooner, the better )
Mr PostmanSunday, January 24, 2010

Snow In The Summer By Sayadaw U Jotika

Food for Thoughts,

When somebody says, "I love you", we feel very happy, but we don't really believe it. We always have this fear in our minds, "When he/she knows more about me he/she will not love me any more. I have to be prepared for that. I have to be prepared for being rejected." We don't have complete trust; we are always uncertain. Are we really sure when we say, "I love you"? Very rarely. It seems rare to know somebody who can really understand you. When you have nobody who understands you (or at least tries to understand or empathise with you), you feel very lonely. How many lonely people are there in this world of five billion people? Is there real contact between one person and another? Can we really touch another human being? Will you let another person touch you?
You want someone to love you. Yet when you love someone you don't feel that you're worthy of their love. To make you feel worthy of his love you must sacrifice yourself, but that kind of relationship is never secure and satisfying. Security in relationships: it's possible only for those who are mature and secure in themselves. Those who have feelings of insecurity and unworthiness will never feel secure in any relationship.
People usually don't love someone who has sacrificed for them; they don't want to be indebted to anybody. And even more so if you remind them of how much you have sacrificed for them. Strange? Yes, people are strange. If you have helped someone it's best for you if you then forget about it. If they remember, it's nice of them, but if you remind them of how much you have done for them, they'll hate you for it.
"If I sacrifice for him he'll love me forever." No! Don't deceive yourself.
"I love you not for what you've done for me, but for who you are."
"I'll forgive him and he'll forgive me, and we'll love each other." No! That's a kind of bargaining.
People want to be loved, including you and me, but what we do to be loved is different.
To be loved unconditionally, that is what we really want. But can we love ourselves unconditionally?
Do you love yourself? Strange question. We don't think about it.
It is easier to love than to understand, it is better still if the two go together.
We must learn to love without becoming dependent or possessive. Pure love doesn't cause pain.
Real metta is necessary in relationships; without it relationships don't mean much. With metta comes acceptance, understanding and tolerance. We are not perfect and nobody is perfect. To see our own imperfection and to feel OK about it is very important to our happiness and even to the progress in our practice. If we cannot accept our imperfection how can we accept somebody else's?
People could live in harmony if they were willing to give each other as much freedom as possible, if they were not so manipulative or bossy.
(from the book from "Snow In The Summer")Saturday, January 23, 2010

စေနမွာ ရြာတဲ့မိုး။

ေအာ္ အခုတေလာ ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ျပန္၊ ေဖာက္ျပန္တယ္လို႔သာ ေျပာရတာပါ၊ ကမၻာေပၚမွာ လူေတြက သဘာဝေတြကို ဖ်က္ဆီး၊ သဘာဝတရားေတြက ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုမ်ား ေဆာင္းရာသီမွာ မိုးေတြက ရြာလိုရြာ။ ေဆာင္းႏွင္းပြင့္ေတြ မက်လာပဲ မိုးစက္ေတြသာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းက်လာပါေတာ့တယ္။ စေနေန႔မွာ ရြာတဲ့မိုးဆိုရင္ မစဲဘူးလို႔ တဆင့္စကား တဆင့္နားၾကားဖူးခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့မသိပါဘူးေလ၊ မိုးတြင္းမွာ စေနေန႔မွာ ရြာတဲ့မိုးဆိုရင္ လြယ္ကူစြာ မတိတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ သတိထားမိတာေလးပါ။ အဲဒါနဲ႔ ဆိုင္လားေတာ့ မသိပါဘူး၊ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္၊ နားေသာတဆင္ေပးၾကပါအံုးေနာ္။Friday, January 22, 2010

ေမ့ဘဝ ပိုင္သူသခင္....။

ဟိုးတေလာေလးဆီတုန္းကေပါ့။ က်မ အထူးႏွစ္သက္ပါေသာ ကြယ္လြန္သူ အဆိုေတာ္ ထူးအိမ္သင္သီဆိုေသာ “ဇာတ္ေပါင္းခန္း”သီခ်င္းေလးကို

ဇာတ္ေပါင္းခန္း-ထူးအိမ္သင္
http://www.youtube.com/watch?v=lOfQryR063s&feature=related
 
က်မရဲ႕ အိမ္ဦးနတ္က နားဆင္ေစလိုကာ ေပးတုန္းက က်မ ဘယ္သီခ်င္းေလးမ်ား ျပန္ေပးရင္ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားမိေတာ့............
စိတ္ထဲမယ္ ေပၚလာတဲ့ သီခ်င္းေလးကို မွတ္မွတ္ယယျဖစ္ေစလိုတာေၾကာင့္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခ်ိဳျပံဳးသီခ်င္းနဲ႔ ရုပ္ရွင္တခိ်ဳ႕ကိုလည္း ႏွစ္သက္မိေတာ့ ရင္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ သီခ်င္ေလးနဲ႔ အလုပ္က ျပန္လာမယ့္ ခင္ပြန္းသည္ကို အေမာေတာ္ေျပေစရန္ နားေသာတဆင္ေစဖို႔....။
(ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ ေမတၱာအသည္းဆက္ သက္ႏွင္းေပးအပ္ခ်င္ ပ်က္မယြင္းတဲ့ ဘဝ တစ္ခြင္ ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ ခ်စ္ကမာၻမွာပင္ ေမတၱာသာလွ်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ဆတစ္ပုိးတုိးလုိ ့ပင္ ေႏွာင္ဖြဲ ့ သမုဒယ ငင္ သစၥာပန္ဆင္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ၾကည္ႏူးျပဳံးျပဳံး ရႊင္ ..........ရည္စူးဆုံးဘဝတုိင္ပဲရွင္........... ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ ေမ့ဘဝ ပုိင္သူသခင္ ေမ့ကမာၻလည္းေမာင့္အတြက္ထင္ အသည္း အသက္လုိ ပမာတင္ ေမာင့္အၾကဳိက္သေဘာ လုိက္ ေလ်ာမတဲ့ရွင္ ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ ေမာင့္မူပုိင္ရွင္ .......) (ခ်ဳိျပဳံး)


Imagine

artist: John Lennon lyrics
title: Imagine
albums: Imagine, Shaved Fish, Live In New York City, Imagine (Original Soundtrack), Anthology - Ascot (CD1)


IMAGINE
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Wednesday, January 20, 2010

ေၾသာ္ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ရွိျပီ ေမာင္ရဲ႕။

ေမွ်ာ္ရင္းက်မကျဖင့္..... လြမ္းရပါသည္.....။


ဒီသီခ်င္းေလးကို တီးလံုးသံေလးေတြ ၾကိဳက္တတ္တဲ့ က်မ အေဖက နားေထာင္တတ္တာေၾကာင့္ က်မလည္း နားထဲစဲြကာ ၾကိဳက္ခဲ့မိတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တခါတခါ က်မ အေမလည္း ဒီသီခ်င္းေလးကိုပဲ ဆိုေနသံၾကား ရတတ္ပါတယ္။ အခုလိုအခ်ိန္အခါမယ္ က်မလည္း သီခ်င္းေလးကို ညဥ္းတတ္ေနပါျပီ။ ပါးစပ္ထဲ ေရာက္လာ တဲ့ သီခ်င္းကို ယူက်ဴ႕ေတာ္ေတာ္ ရွာလိုက္ရပါတယ္။
က်မႏွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေလးေတြကို နားဆင္ခံစားေပးၾကပါအံုးေနာ္။
ဒါေလးလည္း အမွတ္တယအေနနဲ႔ ရာသီဘဲြ႕သီခ်င္းေလး။ ထံုးစံအတိုင္း ေပါ့။တကယ္ေျပာတာပါ...။
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေႏြ မိုး ေဆာင္း ေျပာင္းသလို အခ်စ္ေတြဟာ ဘယ္ခါမွ မေျပာင္းဘူးေလ...။

မေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။

က်မရဲ႕ ေမာင္ေတာ္ဖုရား သူၾကိဳက္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့သီခ်င္းေတြထဲမွာ ဒီသီခ်င္းလဲပါေသးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြနဲ႔ မိန္းမကို ညာညာခိုင္းေနတာပါ။

Monday, January 18, 2010

သူနဲ႔ ကုိယ္ရဲ႕ ထာဝရ။

မႏွစ္တုန္းက အြန္လိုင္းမွာ စကားေတြ ေဖာင္ဖဲြ႕တုန္း မိန္းမအတြက္ နားေထာင္ဖို႔ သူၾကိဳက္တဲ့သီခ်င္း။


Demis Roussos Forever and Ever Lyrics:
Ever and ever, forever and ever you'll be the one
That shines in me like the morning sun.
Ever and ever, forever and ever you'll be my spring,
My rainbow's end and the song I sing.
Take me far beyond imagination.
You're my dream come true, my consolation.
Ever and ever, forever and ever you'll be my dream,
My symphony, my own lover's theme.
Ever and ever, forever and ever my destiny
Will follow you eternally.
Take me far beyond imagination.
You're my dream come true, my consolation.
Ever and ever, forever and ever you'll be the one
That shines in me like the morning sun.
Ever and ever, forever and ever my destiny
Will follow you eternally
က်မက အဆိုေတာ္ထူးအိမ္သင္ရဲ႕ သီခ်င္းေတြကို မၾကိဳက္သေလာက္နဲပါတယ္။ ဒါေလးကိုပါ အမွတ္တယ္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ဒါနဲ႔ က်မလည္း အားက်မခံ သီခ်င္းေတြရွာတာေပါ့။ အဲဒီမွာ မို႔မို႔သီဆိုထားတဲ့ “ထာဝရ”ကို သြားသတိရပါတယ္။ သူ႔ကို ရွာခိုင္းျပီးေတာ့ အမ္ပီ3ေတာင္ ေျပာင္းခုိင္းလိုက္ပါေသးတယ္။ ကဲ မေကာင္းဘူးလားေနာ္။

Butterfly!One day, a small opening appeared in a cocoon; a man sat and watched for the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole.
Then, it seems to stop making any  progress.

It appeared as if it had gotten as far as it could and  it could not go any further.

So the man decided to help the butterfly: he took a pair of scissors and opened the cocoon.

The butterfly then emerged easily.

But it had a withered body, it was tiny and shriveled wings.

The man continued to watch because he expected that, at any moment, the wings would open, enlarge and expand, to be able to support the butterfly’s body, and become firm.

Neither happened!
In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a withered body and shriveled wings. It never was able to fly.
What the man, in his kindness and his goodwill did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening, were God’s way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings, so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon. 
Sometimes, struggles are exactly what we need in our life.

If God allowed us to go through our life  without any obstacles, it would  cripple us. We would not be as strong as we could have been. Never been able to fly .


I asked for Strength...
and God gave me  difficulties to make me strong.

I asked for Wisdom...
and God gave me problems to solve.

I asked for prosperity...
and God gave me a brain and brawn to work.

I asked for Courage…..
and God gave me obstacles to overcome.

I asked for Love...
and God gave me troubled  people to help.

I asked for Favors...
And God gave me  Opportunities.

“I received nothing I wanted...
But I received everything I needed."

Live life without fear, confront all obstacles and know that you can overcome them.

ေလစိမ္းေတြ တိုက္ေနတယ္...။

“ေလစိမ္းေတြ တိုက္ေနတယ္” ဒီစကားေလးကို အေျခအေနေလးတစ္ခုေပၚမွီျပီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္စႏိုးေျပာတတ္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ရန္ကုန္ဘက္မွ ပိုအေျပာမ်ားၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ သီခ်င္းကေနပဲ ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ က်မေတာ့ထင္ပါတယ္။ က်မငယ္ငယ္တုန္းက ဖ်ားေနခ်ိန္ဆို အေဖက “မီးငယ္မ-ေလစိမ္းေတြတိုက္ေနတယ္ အဖ်ားတက္မယ္၊ အေႏြးထည္ ဝတ္ထား၊ အခန္းထဲမွာေန၊ အျပင္မထြက္နဲ႔လို႔” ေျပာတာလည္း လုိက္နာဖူးရဲ႕။ အင္း..က်မ ဆိုလိုခ်င္တာက စကားတစ္ခုကို သံုးႏႈန္းတဲ့ေနရာ ကြာျခားသလို ေျပာလိုရင္း အဓိပၸါယ္ကြာဟမႈကိုပါ၊ ေနာက္ က်မရဲ႕ တကၠသိုလ္က သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕တုန္းကေပါ့ “က်မက နင္တို႔ကို မေတြ႕တာေတာင္ၾကာလို႔ သတိရေနတာလို႔ ေျပာမိေတာ့၊ နင္ကသာ အလုပ္ထဲ ေရာက္သြားျပီး ငါတို႔ကို ေလစိမ္းေတြ တိုက္ေနတာတဲ႔” ၊ ကြာသြားတယ္ေနာ္။ တစ္ခါ က်မမွာ ခ်စ္သူရွိလာျပန္ေတာ့ ရင္မွာ ခံစားလာရတဲ့အခါ အရြယ္ငယ္စဥ္ နားယဥ္ျပီးသားျဖစ္တဲ့ သီခ်င္းေလးကို အမွတ္ရမိေတာ့ ေျပာခ်င္တာကို သီခ်င္းေလးနဲ႔ ေရာခ်မလား စဥ္းစားတယ္။ သီခ်င္းထဲကလို ေနာက္တစ္ေယာက္ကို အသစ္ရွာေနရေအာင္ သူ႔မွာလည္း မအားရွာေတာ့ သီခ်င္းကို ဆိုျပရင္ေကာင္းမလား မေကာင္းလား ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ေပ့ါ။ သို႔ပါေသာလည္း ငယ္စဥ္ သိတတ္စအရြယ္ကတည္း ေမဆြိသီခ်င္းေတြနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရတာဆိုေတာ့ သူ႔သီခ်င္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရင္ထဲမွာေရာက္ေနျပန္ပါတယ္။ မူလတန္း ေက်ာင္းသူဘဝမွာ ေမဆြိရဲ႕ “ပုဇြန္ဆိတ္ေလး ဘယ္လိုငယ္ ပင္လယ္ကူးတတ္တယ္” သီခ်င္းေခြထဲက သီခ်င္းေတြကို အစ္မေတြက အေခြငွားလာေတာ့ ကက္ဆက္ဆိုတာလည္း ရွားရွားပါးပါးေခတ္၊ အစ္မေတြဆိုတာကို ကေလးမ ပိစိ က်မက တေက်ာ္ေက်ာ္လိုက္ေအာ္ဆိုလို႔၊ ဆိုသင့္တဲ့ စာသားေတြလား မသိ။ ဒါေတြကို အားေပးတဲ့ က်မ မိဘေတြက တျပံဳးျပံဳးနဲ႔။ ငယ္ငယ္ကမ်ား က ခိုင္းရင္ က လိုက္တာပဲ။ မင္းသမီး အမူအရာေတြ လုပ္ခိုင္းလည္း လုပ္ျပ တတ္သလားမေမးပါနဲ႔ေတာ့။ မီးမလာတဲ့ညမ်ားမွာဆို က်မမွာ အိမ္က လူၾကီးေတြကို အျငိမ့္ကျပရတာမ်ား ေမာလို႔။ ေအာ္....အခုေတာ့လည္း အတိတ္ေတြက ခပ္ေဝးေဝးမွာ က်န္ခဲ့ပါျပီ။

ခရစ္တလ္တစ္ေယာက္ အခုတေလာ အြန္လိုင္းမွာ တရားနာရာကေန သီခ်င္းေလးေတြ လုိက္ရွာတဲ့ဘက္မွာ အခ်ိန္ကုန္ေနလို႔ နားဆင္ၾကည့္ပါအံုးေနာ္။ ေမဆိြရဲ႕ “ေလစိမ္းေတြ တိုက္ေနတယ္”၊ စာဖတ္သူလည္း အေအး ပတ္မယ္ေနာ္၊ ေလစိမ္းတိုက္ရင္ အဖ်ားတက္ တတ္သလို၊ ဒီေရလည္း တက္ပါတယ္။ အဟီး။ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘဝမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွင္သန္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ေတာင္းဆုျပဳလုိက္ပါတယ္ရွင္။