သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Saturday, December 31, 2011

Happy New Year to You!

 ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာ ျဖစ္ပါေစ..

(ဒီဇင္ဘာလ ၃၀-ရက္ေန႔မွာ ေရာက္လာတဲ့ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းလည္းျဖစ္ အဖိုးတန္တရားတစ္ပုိဒ္လည္းျဖစ္လို႔ ခင္မင္ရေသာ ဘေလာ့မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုစ့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္-ခရစၥတလ္)

new year scraps greetings for orkut

သုိ႔
ဦးဇင္း စာေရးလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းေလး ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ဆို ထိုင္းမွာ ပီမိုင္ပြဲေတာ္ဆိုျပီး က်င္းပၾကတာကိုလဲ သတိရေနမိတယ္။ အရင္ႏွစ္က  ႏွစ္သစ္ကူး တရားေတြ ေဟာခဲ့ရတာကိုလဲ သတိရမိေသးတယ္ေလ..

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကုန္ေတာ့မယ္ေနာ္။ ေလာကမွာ ထုံးစံအတိုင္း တနွစ္မွာ တစ္ခါ ႏွစ္သစ္ကူးဆိုတာ လုပ္ၾကပါတယ္။ Happy New Year to You! ေပါ့။ Globalization ေခတ္ဆိုေတာ့ ကမၻာသံုး (A.D anno domini) ခရစ္ႏွစ္နဲ႔ အလုပ္မ်ားၾကပါတယ္။ ျမန္မာေတြက ျမန္မာ(Myanmar Era)ႏွစ္နဲ႕လဲ လုပ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ တရုပ္ႏြယ္ဖြား ျမန္မာမ်ားဆိုရင္ ျမန္မာႏွစ္လို Happy New Year၊ ခရစ္နွစ္လိုလဲ Happy New Year ၊ တရုပ္ႏွစ္လိုလဲ Happy New Year ဆိုျပီး လုပ္ၾကေသးတယ္။ ကမၻာမွာ လူမ်ိဳးႏြယ္ေပါင္းကလဲ လူမ်ိဳးေပါင္း ၃၆၅ မ်ိဳးမက ရွိေနပါတယ္။ ရွိေနသမွ် လူမ်ိဳးေပါင္းတို႔အလိုအရ Happy New Year  လုပ္ရမယ္ဆိုရင္လဲ ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း Happy New Year  ျဖစ္ေနေတာ့မွာပါပဲ။

Happy New Year-ကို စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ တစ္ႏွစ္မွတစ္ႏွစ္ ရုပ္နာမ္တရားေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာပါပဲ။ အသက္တစ္ႏွစ္ၾကီးလာတာေပါ့။ တကယ္ေျပာင္းလဲလာတာက ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြဟာ စကၠန္႔မလပ္ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္တြင္းက ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြ စကၠန္႔မလပ္ ေျပာင္းလဲေနတာကုိေတာ့ ဝိပႆနာအသိဥာဏ္မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္မွသာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ခ်င္ရင္ “ျဖစ္ပ်က္”လို႕ ရြတ္ဆိုေနရံုနဲ႔ေတာ့ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပစၥဳပၸန္အခိုက္အတန္႔မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္တရားေတြကို ရႈမွတ္ေနမွာသာ တကယ့္ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကို ျမင္ေနရျပီဆိုရင္ အနိစၥလကၡဏာဆိုတာ ထင္ရွားလာမယ္။ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျမဲႏွိပ္စက္ခံေနတဲ့အတြက္ ဒုကၡလကၡဏာလဲ ထင္ရွားလာမယ္။ ဒီလို မျမဲတာ ဒီလို ဆင္းရဲတာဟာ ကိုယ္ျဖစ္လို႔ ျဖစ္ရတာ မဟုတ္ပဲ အစိုးမပိုင္လို႔သာ ျဖစ္ရတာဆိုတဲ့ အနတၱလကၡဏာလဲ ထင္ရွားလာပါမယ္။ လကၡဏာေရး သံုးပါးလံုး ထင္ရွားလာပါလိမ့္မယ္။ “အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ” လို႔ ရြတ္ဆိုေနရံုမွ်နဲ႕ေတာ့ လကၡဏာေရးသံုးပါးက ထင္ရွားလာမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လကၡဏာေရးသံုးပါး ထင္ရွားဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ အျမႈတ္ထြက္ေအာင္ ရြတ္ဆိုေနဖို႔ မလိုသလို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လို႔ ရြတ္ဆိုေနဖို႔လဲ မလိုအပ္ပါဘူး။ တကယ္လုပ္ရမည္က ျဖစ္ခိုက္ရုပ္နာမ္ ပစၥပၸန္တရားေတြကိုသာ ရႈမွတ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ Happy New Year-ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကိုလဲ သတိထားၾကည့္သင့္ပါတယ္။
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏွစ္သစ္ဟာ လူ႔မွာေခၚရိုးရွိ။
တကယ္ေျပာင္းတာ ရုပ္နာမ္ပါ ခႏၶာမျမဲသိ။
ရုပ္နာမ္ဓမၼ မျမဲၾက ခဏခဏေျပာင္းေန၏။
× × × × ×

Happy New Year ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကို သမာဓိသိကၡာလို႔ေခၚတဲ့ သမၼာဝါယာမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိတို႔ျဖင့္ သတိထားရႈမွတ္ေနသူမွာ သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ ဟူေသာ ပညာသိကၡာတို႔ ထက္ျမက္ေနပါတယ္။
သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ သီလသိကၡာတို႔လဲ ျဖဴစင္သထက္ ျဖဴစင္လာပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ အားေကာင္းသထက္ ေကာင္းလာပါတယ္။
နွစ္ကုန္လာလုိ႕ အသက္သာ တစ္ႏွစ္ၾကီးလာျပီး သိကၡာတရား ၾကီးမလာသတို႔မွာ အကုန္ေၾကာက္ေနရပါတယ္။ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိကၡာတရားဘာမွ် မရရွိပဲ ခ်ိန္ခြင္လ်ာ မညီသူတို႔မွာ အျမဲတမ္းလို႔ ေၾကာက္လန္႔ထိပ္လန္႔ေနရပါတယ္။ လူေလာကမွာ အက်င့္သိကၡာ ၾကီးမလာပဲ အသက္သာၾကီးလာျပီး အိုမင္းလာသည့္အခါ  ဘာမွ်အသံုးမက်သည့္အတြက္ ဝိုင္းပယ္ျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ အိုပယ္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေလာကမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနဲလာခါ အသက္စသည္ အေမးခံရေသာအခါ မေက်နပ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ေလာကနီတိက… “မိန္းကေလးဆို အသက္မေမးရ၊ လခစားဆို လခ မေမးရ၊ ဘုန္းၾကီးဆို ဝါမေမးရ၊ စိတ္ဆိုးတတ္ၾကသည္”တဲ့။
အသက္ သိကၡာ၊ ၾကီးစရာ၊ လူမွာႏွစ္မ်ိဳးရွိ။
အသက္ၾကီးရံု၊ အားမစံု၊ အကုန္ေၾကာက္ရ၏။
အသိမၾကြယ္၊ အက်င့္ကြယ္၊ အိုပယ္ျဖစ္သြား၏။
× × × × ×

အသက္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ၾကီးမားလာသူတို႔မွာ အမွန္ပင္ စိတ္ေအးရပါတယ္။ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ကုန္ဆံုးခဲ့ရလို႕ ျပန္ေတြးတိုင္း ပူပင္မႈမရွိပဲ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားေတြ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ သိကၡာသံုးပါးတည္းဟူေသာ တကယ္အလွတရားျဖင့္ ျပည့္ဝေနသည့္အတြက္ ၾကီးေလလွေလ ျဖစ္ခါ လူအမ်ားကလဲ ခ်စ္လို႕မဝ ၾကည္ညိဳလို႕မဝ ဖူးလို႔မဝ ျဖစ္ရေပတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်မ္းေနေသာ Happy New Year မ်ိဳးဟာ တကယ့္ ရတနာထိုက္တဲ့ “Happy New Year ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာ’’ လို႔ ေခၚဆိုထိုက္ပါေပတယ္။
အက်င့္သိကၡာ၊ ၾကီးမွသာ၊ မွန္စြာစိတ္ေအး၏။
ၾကီးေလလွေလ၊ ေအးျမေပ၊ လူေတြခ်စ္ၾက၏။
ႏွစ္သစ္မဂၤလာ၊ ရတနာ၊ ေကာင္းစြာရေအာင္ျဖည့္။
× × × × ×

Happy New Year to You! လုိ႔ ဆိုလိုက္ရင္ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းဆိုတာ လူတိုင္းနီးပါး သိၾကပါတယ္။ (သင့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ) လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာက ဆုေတာင္းေလးေတာ့ သတိထားမိသူ နည္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ Happy New Year to You!  ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းထက္ ပိုျပီးေလးနက္ကာ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝတဲ့ ဆုေတာင္းေလးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းလဲ ေပးၾကတယ္ေလ၊ ဗုဒၶသာသာက ဆုေတာင္းေပးေနၾက ေမြးေန႕ဆုေတာင္းျဖင့္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါတယ္..
ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝ၊  သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

ေကာင္းျခင္းမဂၤလာမွန္သမွ် ျဖစ္ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာ နတ္အမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစ၊ အလံုးစံုေသာဘုရားရွင္တို႔၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ အလံုးစံုေသာ တရားေတာ္တို႔၏ အစြမ္းအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ အလံုးစံုေသာ သံဃာေတာ္တို႔၏ အစြမ္းအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ သတၱဝါအားလံုးတို႔ အခါခပ္သိမ္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

May there be all blessings!
May all deities give protection!
By the power of all Buddhas, Dhammas and Samghas, may you be happy!

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာျဖစ္၍ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနွင့္ ေဘးရန္အမ်ိဳ:မ်ိဳ:တို႔မွ ကင္းလြတ္ကာ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ျပည့္၀ျပီးလွ်င္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေတာ္အက်ိဳး ဆထက္တိုးလို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သရင္း...

ဦးေဇာတိက
နည္းျပ၊ ပဋိပတၱမဟာဌာန
အခန္း နံပါတ္ (၂၀၆)၊ ဆရာေဆာင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဖုန္း ၀၉ ၇၃၁ ၅၅၀ ၆၁

Saturday, December 24, 2011

ကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ ရက္ေတြအတြက္...

ဒီဇင္ဘာပိတ္ရက္မွာ ဘာလုပ္မယ္ Tag ဒီပိုစ့္ေလးမွာ က်မနာမည္ကို ထည့္ျပီး တဂ္လုပ္တာက တစ္ေၾကာင္း၊ ေရးခ်င္စဖြယ္ေလး ျဖစ္ေနတာက တစ္ေၾကာင္းမို႔ ပံုစံႏွစ္မိ်ဳးနဲ႔ေရးလိုက္ပါတယ္၊ 
ဒီေန႔ ခ်ိန္းထားတဲ့သူကို ေစာင့္ရင္း ပိုစ့္ေရးလိုက္တာ ပိုစ့္သာျပီးသြားေရာ ခ်ိန္းထားတဲ့သူက ေပၚမလားဘူး။ ဒါနဲ႔ ပိုစ့္တစ္ပုဒ္ကို ခပ္ေသာ့ေသာ့ ခ်ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ေရးျပီးတာေတာ့ တဂ္ခံရတဲ့ေနကတည္းပါပဲ၊ Christmas Eve ကို ႏႈတ္ဆက္ခ်င္တာမို႔ ဒီေန႔မွ တင္လိုက္ပါတယ္ :P


♥ ခရစ္စမတ္ ေရာက္ခါနီးရင္ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္မိပါသလား။
->ခရစ္စမတ္ ပါတီပဲြေတြ ဖိတ္ရင္ လက္ေဆာင္ေတြေပးရေတာ့မွာမို႔ ပိုက္ပိုက္ကုန္ေတာ့မယ္ဆိုျပီး စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားေနျပီ

♥  ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ကို ခရစ္စမတ္ သစ္ပင္၊ decoration ornaments မ်ားနဲ႔ အလွဆင္ေလ့ ရွိပါသလား။
->လက္ေညာင္းတတ္တယ္၊ လုပ္ဘူး။

♥ ႏွင္းေတြ ေအးခဲေနတ့ဲ ေနရာကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ပါသလား။ တကယ္လို႔ ႏွင္းေတြႀကားမွာ လက္ရွိေနထိုင္ေနရင္ ႏွင္းမပါတ့ဲ ခရစ္စမတ္နဲ႔ ႏွင္းျဖဴျဖဴေတြ က်ေရာက္ေနတ့ဲ ခရစ္စမတ္ ဘယ္အရာကို ပိုႏွစ္သက္မိလဲ (ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိမယ္ဆိုရင္ေပါ့)။
->ႏွင္းေတြခဲတဲ့ေနရာလား စိတ္ေတာင္ မကူးဘူး။ မ်ားက ခ်မ္းတတ္ပါဘိသနဲ႔။

 ♥ ခရစ္စမတ္ပိတ္ရက္ကို ဘယ္လို ျဖတ္သန္းခ်င္ပါသလဲ။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ ခရီးထြက္တတ္ပါသလား။
->ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ေကြးေနရတဲ့အရသာေလာက္ ဘာမွ မမက္ပါဘူးေလ :P
 
♥ ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လို လက္ေဆာင္ေလးေတြ ေပးျဖစ္လဲ။
->ဟင့္အင္း မေပးပါဘူး ကိုယ့္ဘာေပးမလဲပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္ :)

♥ ခရစ္စမတ္မွာ အမွတ္တရေလးေတြ ရွိခဲ့ဖူးရင္ ေျပာျပေပးပါ။
->ေျပာမျဖစ္ပါဘူးေလ စာဖတ္လာတဲ့သူေတြ သိကုန္မွာေပါ့ ဟိ။

♥ ႏွစ္သစ္ အႀကိဳညမွာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ အတူတူ ရွိေနခ်င္ပါသလဲ။
->မုန္႔ေကၽြးမယ့္သူေတြနဲ႔ပါ။

♥ New Year Eve မွာ countdown ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသလား။ အမွတ္တရမ်ား ရွိခ့ဲရင္ ေျပာျပေပးပါ။
->မီရွိပါဘူးေလ၊ စကားမစပ္ ကင္ခ်ံဳကီလည္း မရွိေတာ့ဘူး

♥ ႏွစ္သစ္ကို ကုန္ဆုံးေစခ်င္တ့ဲ ေနရာသီးသန္႔မ်ိဳး ရွိပါသလား။ အလည္အပတ္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ျပေပးပါ။
->လည္တာ ပတ္တာေတာ့ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ စရိတ္ခံမယ့္သူရွိရင္ေပါ့ေလ။
သီးသန္႔ေနရာဆိုတာကေတာ့ ငလ်င္မလႈပ္ႏိုင္မယ့္ေနရာ၊ ဆူနာမီ မျဖစ္မယ့္ေနရာ၊ ဗံုးမေပါက္မယ့္ ေနရာ၊ မီးေတာင္မေပါက္မယ့္ေနရာ၊ ေတာင္မျပိဳတဲ့ေနရာ စတဲ့စတဲ့ ေနရာေတြပါပဲ။

♥ ႏွစ္သစ္မွာ New Year Resolution အေနနဲ႔ ဘာေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္တတ္ပါသလဲ။
->ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အိပ္ယာထဲမွာ ခ်ျပီး၊ အိပ္ယာကေန ထလာေတာ့ ေမ့သြားတယ္၊ ဒါနဲ႔ ျပန္အိပ္လိုက္ပါတယ္။

♥ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးသြားတ့ဲ အေပၚ လြမ္းေမာတသတာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္ မကုန္ေစခ်င္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသလား။
->ပ်ိရြယ္စဥ္အခ်ိန္ေတြကို လြမ္းေမာမိတာပါပဲကြယ္ ရႊတ္ .....ဖတ္။

♥ ႏွစ္သစ္ေရာက္ရင္ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြကို ပို႔စ္စကဒ္မ်ား၊ e-card မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္တာမ်ိဳး ရွိပါသလား။
->ပိုက္ပိုက္ကုန္တာေပါ့ကြာ အီေမးနဲ႔ပဲ ပို႔လိုက္တာေပါ့

♥ ထပ္ျပီး ျဖည္႔စြက္ ေရးခ်င္တာက....။
->ျဖည့္ခ်င္တာကေတာ့ ခရစၥတလ္ကို ႏွစ္ကူးမွာ ဖိတ္ေကၽြးခ်င္တဲ့သူမ်ားရွိေနၾကရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီးကို ဖိတ္ေကၽြးႏိုင္ပါေၾကာင္း။ 

---------------------------------------------------------------------ဝဝဝ---------------------------------------------------------------
 အတည္ၾကံပါမယ္ အဲ့ အတည္ေရးပါ့မယ္ :)
♥ ခရစ္စမတ္ ေရာက္ခါနီးရင္ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္မိပါသလား။
->ေပ်ာ္ပါတယ္၊ ငယ္ငယ္တုန္းကဆို ေက်ာင္းပိတ္ရက္လည္းျဖစ္ အမ်ိဳးထဲမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြရွိတာမို႔ သြားလည္ျပီး မုန္႔ေတြစားခဲ့တာေတြ သတိရမိေသးတယ္။

♥  ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ကို ခရစ္စမတ္ သစ္ပင္၊ decoration ornaments မ်ားနဲ႔ အလွဆင္ေလ့ ရွိပါသလား။
->ကိုယ္တိုင္ေတာ့ အလွမဆင္ဖူးပါဘူး။ အလွဆင္ထားတာေလးေတြကိုေတာ့ သေဘာက်တယ္ရွင္။

♥ ႏွင္းေတြ ေအးခဲေနတ့ဲ ေနရာကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ပါသလား။ တကယ္လို႔ ႏွင္းေတြႀကားမွာ လက္ရွိေနထိုင္ေနရင္ ႏွင္းမပါတ့ဲ ခရစ္စမတ္နဲ႔ ႏွင္းျဖဴျဖဴေတြ က်ေရာက္ေနတ့ဲ ခရစ္စမတ္ ဘယ္အရာကို ပိုႏွစ္သက္မိလဲ (ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိမယ္ဆိုရင္ေပါ့)။
->ေတာင္ေပၚမွာ ႏွင္းေဖြးေဖြးက်တဲ့ ခရစ္မတ္စ္ညေလးကို လြမ္းပါတယ္။

 ♥ ခရစ္စမတ္ပိတ္ရက္ကို ဘယ္လို ျဖတ္သန္းခ်င္ပါသလဲ။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ ခရီးထြက္တတ္ပါသလား။
->ခရီးထြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီဇင္ဘာေန႔ရက္ေတြကို ျမင္ေယာင္ေနတယ္၊ အရင္အတိုင္းေလ။
 
♥ ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လို လက္ေဆာင္ေလးေတြ ေပးျဖစ္လဲ။
->ကိုယ္ေပးတာေတြေတာ့ မွတ္မထားမိဘူး။ သူမ်ားေပးတာေတြပဲ အမွတ္ရေနမိတယ္။

♥ ခရစ္စမတ္မွာ အမွတ္တရေလးေတြ ရွိခဲ့ဖူးရင္ ေျပာျပေပးပါ။
->(ဤေမးခြန္းအေရာက္တြင္ အၾကာၾကီး စဥ္းစားေလသည္၊ စာစီျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။)

♥ ႏွစ္သစ္ အႀကိဳညမွာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ အတူတူ ရွိေနခ်င္ပါသလဲ။
->အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစုနဲ႔အတူ ႏွစ္ကူးကို ၾကိဳဆိုလို႔ ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေန႔ရက္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ေဘးနားမွာ ဘယ္သူမွ မရွိလို႔ ေစာေစာအိပ္ပါတယ္။

♥ New Year Eve မွာ countdown ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသလား။ အမွတ္တရမ်ား ရွိခ့ဲရင္ ေျပာျပေပးပါ။
->တကယ္မရွိတာပါ။

♥ ႏွစ္သစ္ကို ကုန္ဆုံးေစခ်င္တ့ဲ ေနရာသီးသန္႔မ်ိဳး ရွိပါသလား။ အလည္အပတ္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ျပေပးပါ။
->တီးလံုးသံေလးကို နားဆင္ရင္း ျငိမ္ျငိမ္ေလးနဲ႔ ႏွစ္ကူးကို ေစာင့္မလားလို႔။ 
အလည္အပတ္ကေတာ့ ျမိဳ႕တြင္းေလာက္ပါပဲ။

♥ ႏွစ္သစ္မွာ New Year Resolution အေနနဲ႔ ဘာေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္တတ္ပါသလဲ။
->ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ခ်ေနတာပါပဲ။ အေကာင္အထည္လည္း ေဖၚေနဆဲပါပဲ။ 
ငွက္ေတြက ပ်ံရင္းနဲ႔ ေသ၊ လူဆိုတာ ၾကံရင္းနဲ႔ ေသတဲ့ အမ်ိဳးေပကိုး။

♥ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးသြားတ့ဲ အေပၚ လြမ္းေမာတသတာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္ မကုန္ေစခ်င္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသလား။
->ရင့္က်က္တည္ျငိမ္မႈေတြ ပိုတိုးလာပါေစလို႔။

♥ ႏွစ္သစ္ေရာက္ရင္ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြကို ပို႔စ္စကဒ္မ်ား၊ e-card မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္တာမ်ိဳး ရွိပါသလား။
->ရွိပါတယ္။ စိတ္ေရာ လူေရာ အားရင္ ပိုျပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္ :)

ဒီႏွစ္ေတာ့ ခင္မင္ရတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ကို ဂ်ပန္ယပ္ေတာင္လွလွေလးေတြ ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အထုပ္ကို ေပးဖို႔ သြားတုန္း လမ္းမွာ ဘဏ္ခဏဝင္ ဘဏ္နားမွာ အထုပ္တင္ထားခဲ့ျပီး ထြက္လာေတာ့ ေမ့သြားပါတယ္။ အေကာင့္ထဲ ေငြအနည္းငယ္ဝင္ေနလို႔ ဆိုပါေတာ့ ႏွစ္ကုန္ အတိုးလို႔ေရးထားတယ္၊ မမ်ားေသာ ပမာဏေပမယ့္ သူမ်ားေငြ ကိုယ့္ထဲ မွားဝင္လာသလား စိတ္ေစာလုိက္ေတာ့ (စိတ္ပူသြားလို႔)လက္ေဆာင္ထုပ္ ေပ်ာက္ပါေလေရာ။ စိတ္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ေနာက္ေတာ့ သူမ်ား ေအးခ်မ္းဖို႔ ေပးမွာဆိုေတာ့ အခု ေပ်ာက္သြားတာလဲ ပံ့သကူအလွဴလို႔ပဲ သေဘာထားလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ယပ္ေတာင္ေလးေတြက ပူတဲ့အခါ ယပ္ခတ္ႏိုင္သလို ေနပူလဲ ထီးမေဆာင္းခ်င္တဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေနကာလို႔ ရတာေပါ့။ သယ္သြားရတာလဲ ထီးေလာက္ မေလးဘူးေလ :)

♥ ထပ္ျပီး ျဖည္႔စြက္ ေရးခ်င္တာက....။
->အေျပာင္းအလဲေကာင္းေလးေတြ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေလးေတြ ေမြးျမဴ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳမိပါရဲ႕။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာတုန္းက “ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ညီမေလးအတြက္”ဆိုျပီး အစ္ကိုပို႔ေပးေသာ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ ပိုစ့္ကဒ္ေလးကို သတိရသျဖင့္ ရိုက္ေသာပံုေလးျဖစ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ တူမေလး ၾကီးလာရင္ ဆိုျပီး မွန္းဆျမင္ေယာင္မိရင္းးးးးး


“မိတ္ေဆြအေပါင္းရဲ႕ ႏွစ္သစ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈအေပါင္း သုခအေပါင္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈအေပါင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ”
“တို႔တိုင္းျပည္ၾကီးလည္း ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ၊ ေခါင္းေဆာင္အေပါင္းလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ”

ေလးစားစြာျဖင့္
ခရစၥတလ္

Saturday, December 10, 2011

တိုလီ ထြာလီ (ဘာသာေရး)

ဒီေန႔ “နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔” မွာ ပိုစ့္ေရးဖို႔ က်န္ေနေသးတဲ့ အပိုင္းကို ဆက္ေရးဖို႔ စိတ္ပါေနတယ္၊ ဥပုသ္သီလ လည္း မက်ိဳးေတာ့ဘူးေပါ့။ တိုလီ ထြာလီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ ေရးျဖစ္တာကေတာ့ ေရးမယ့္ အပိုင္းအစတိုထြာေလးေတြ စုစည္းထားျပီး ပစ္မွတ္ကေတာ့ တစ္ခုတည္းပါပဲ..... :)

One day Prince Siddhattha went into the garden and saw the four sighs of an old man, a man afflicted with a loath some, a corpse, and an ascetic. He appreciated the last one.(ပိုစ့္ကဒ္မွာပါတဲ့ စာသားေလးျဖစ္ပါတယ္။)

ဘဝမွာ အစစ ျပည့္စံုေသာ ခ်မ္းသာမ်ိဳးစံုကို ခံစား စံစားေနသူအဖို႔ ဒီလုိ ခံစားမႈရသေတြအေပၚ အီ..ေတာက္ လာတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနခ်ိန္ ဒီရသေတြနဲ႔ မတူတဲ့ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဆိုေသာ နိမိတ္ေတြ ေတြ႕ရေသာအခါ ထြက္ေပါက္လမ္းစ ေတြ႕သြားသူ ဘုရားေလာင္း မင္းသား သိဒၶတၳ။

အရမး္ေကာင္းတဲ့ ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ခ်ိဳလြန္းလို႔ ခါးတဲ့ ဒူးရင္းသီး၊ အရသာေကာင္းလွတဲ့ ဒန္ေပါက္  ဒီအရသာေတြမွာ အီလြန္းလို႔ ဆက္မစားႏိုင္ျဖစ္ရတာ၊ ဒါမ်ိဳး ကိုယ္တိုင္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ မဆီမဆိုင္ အေလာင္းေတာ္မင္းသား ေလာကီစည္းစိမ္မွာ ျငီးေငြ႕တာကို သြား သတိရမိေသး။

ေအာက္တိုဘာလမွာေရာ ႏုိဝင္ဘာလမွာပါ အမွတ္မထင္ ျပဳမိတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကုသိုလ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဝမ္းေျမာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ထိုပီတိေတြက သမာဓိတည္ဖို႔ အားေပးတယ္မဟုတ္လား။

အလွဴတစ္ခု ေပးလွဴျပီးတိုင္း သူမ်ားကို ေျပာျပတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို ဝမ္းေျမာက္ခဲ့တာ
ဘာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရတာ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ဝမ္းသာေနတာ ဒီလိုပံုစံေပၚေအာင္ ေျပာႏိုင္ရင္ ကိုယ္ေရာ မွ်ေဝခံရတဲ့သူပါ လိုက္ပါ အတူတကြ ဝမး္သာႏိုင္မယ္ ကုသိုလ္ရႏိုင္မယ္ေလ၊ ဟုတ္ဘူးလား။
ဒီမွာ ကုသိုလ္ေဟ့ အမွ် ယူလိုက္ဆိုတာကေတာ့ သာဓုသာ ေခၚလိုက္တာ ဝါးတားတားျဖစ္ေနတယ္
စိတ္မွာ တက္ၾကြမႈမပါေတာ့ ကုသိုလ္ဝမ္းေျမာက္မႈက ေလ်ာ့နည္းသြားပါေလေရာ။
နားေထာင္သူအေနနဲ႔ သူမ်ားကုသိုလ္ကို အလကား လာၾကြားေနတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဝင္လိုက္မိရင္လည္း အေဟာသိကံျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့သူကလည္း ၾကြားဝါစိတ္ မပါေစရဘူးေပါ့ေနာ္။

ခဲအိုတစ္ေယာက္ ပို႔ေပးတဲ့ ပံုေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္မွာလဲေတာ့ မသိဘူး။

ေအာက္တိုဘာလမွာတုန္းက မနက္ေစာေစာ မိုးသည္းထဲမွာ ပိ႑ပတ္ဆြမ္း ဆြမ္းေလာင္းရတာကို သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာခဲ့တယ္။ ငယ္စဥ္က အေဖနဲ႔အတူ ဆြမ္းေလာင္းဖူးတဲ့ နံနက္ခင္းဆီ စိတ္ေတြ ေရာက္လို႔။


မုန္႔လံုးေရေပၚမွာ အုန္းသီးမပါတာကေတာ့ available မျဖစ္လို႔ မွတ္ၾကပါကုန္။
ပံုထဲမယ္ ဇြန္းေတြ ဘယ္ညာလဲြေနတာလည္း mirror ကို ေရြးလုိက္တာ အဲလိုျဖစ္သြားပါတယ္ :(

မုန္႔လံုးေရေပၚ ကပ္လွဴထားပါတယ္။ ကပ္ေဘးဆိုက္ရင္ မုန္႔လံုးေရေပၚလွဴရတယ္လို႔ စာထဲ ဖတ္မိတာလား၊ ငယ္ငယ္က သူမ်ားေျပာတာ ၾကားဖူးထားတာလားမသိပါဘူး၊ ထိုင္းမွာ ေရၾကီးေနခ်ိန္နဲ႔ တိုးေနတုန္း-ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ဒါက တစ္ခ်က္ေပါ့။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေငြနစ္ျမဳပ္မႈရွိေနရင္ ေငြေပၚေအာင္ စေနေန႔မနက္မွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ အလံုး(၂၀) လွဴရတယ္တဲ့။ ဒါကေတာ့ စာေရးဆရာသက္ႏွင္းေဆြ ေျပာထားတာေလးပါ။
ေနာက္ဆံုးအဓိကအခ်က္ကတာ့ မုန္႔လံုးေရေပၚလုပ္ဖို႔ ထိုင္းမွာ မခက္ဘူး အမႈန္႔ဝယ္၊ ထန္းညက္ရွိရင္ ရျပီ၊
ထန္းညက္ကလည္း ရွိတယ္ အမႈန္႔ကလည္း ဝယ္ရလြယ္တယ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္းစားခ်င္တယ္
ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္ေသာ မုန္႔ဆြမ္းကပ္လွဴခ်င္စိတ္လည္း ျဖစ္ေနတယ္ ဒါေတြစုေပါင္းျပီး မုန္႔လံုးေရေပၚလွဴျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ ပထမဆံုးကိုယ္တိုင္လုပ္တဲ့ မုန္႔လံုးေရေပၚ။

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာလည္း ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါတယ္၊ ေထာပတ္ထမင္းနဲ႔ သစ္သီးဆြမ္း၊ ရွင္ဥပဂုတ္ကိုယ္ေတာ္ကို ဆြမ္းကပ္ပါတယ္။ လျပည့္ေန႔နဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ တိုက္ဆိုင္မယ္ဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ဆြမ္းခံၾကြတယ္လို႔ ဘာသာေရး မဂၢဇင္းေတြမွာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ (ရွင္ဥပဂုတ္ကိုယ္ေတာ္ တကယ္ရွိတယ္လို႔ မရွိဘူးဆိုတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေရးထားတဲ့ စာေတြလည္း ဖတ္ဖူးတယ္၊ ေရးတဲ့ ကိုယ္ေတာ္က ဘယ္လိုကိုယ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ျပီး မိမိဖာသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္)။ ဒီေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ “သံဃႆ ေဒမ” သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ား၏ ေက်းဇူးကိုရည္မွန္း လွဴဒါန္းပါ၏လို႔ အာရုံျပဳလွဴဒါန္းလိုက္ပါတယ္။ 
အဲဒီေန႔က ထူးျခားတာေလး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရစၾကီးခ်ိန္မို႔ ေစ်းထဲမွာ သစ္သီးေတြ ရွားကုန္တဲ့ခ်ိန္၊ သစ္သီးေလး သံုးမ်ိဳးနဲ႔ ဆြမ္းကပ္လွဴရတာမို႔ အားငယ္စြာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားအမႈးျပဳျပီး သံဃာမ်ားကို ဆြမး္ကပ္ပါတယ္၊ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ပဲ လာအလွဴခံပါ့မလားလို႔ စိတ္ပူေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွိခိုးရင္ တပည့္ေတာ္မကို သနားသျဖင့္ အလွဴခံၾကြေပးေတာ္မူပါလို႔ အားငယ္ငယ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ အဓိ႒ာန္လည္း ျပဳမိတယ္ ဒါနေလး ေျမာက္တယ္ဆိုရင္လည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုခု ထားခဲ့ေတာ္မူပါလို႔ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားတယ္။
ဘုရားရွိခိုးျပီးေတာ့ ဒီလိုေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုတာ ေမ့သြားတယ္။ အာရုံေတြက အဲလို။
မနက္သံုးနာရီခဲြေလာက္မွာ ဆြမ္းပဲြျပင္ထားတာကို မနက္ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ စြန္႔ပါတယ္။
စြန္႔တဲ့အခ်ိန္ ပန္းကန္ကို လက္လွမ္းယူလိုက္တဲ့အခါ လက္ႏွစ္ဖက္ျခား အလယ္ကေန အေငြ႕ေလးေတြ ပ်ံ႕လြင့္သြားတာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ အေမႊးတိုင္ထြန္းတာ ျငိမ္းသြားတာ ၾကာလွပါျပီ၊ ျခင္ေဆးလည္း မထြန္းထားပါဘူး။ ဘယ္က အေငြ႕လဲလို႔ ေတြးေနတုန္း ဆုေတာင္း အဓိ႒ာန္ကို သတိရေတာ့မွ ဒါနေလး ေျမာက္သြားျပီဆိုျပီး အဲဒီေတာ့မွ ဝမ္းသာလိုက္ရတဲ့ျဖစ္ျခင္း။
(မျမင္ရတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြကမ်ား ေကာင္းမႈကုသိုလ္အတြက္ က်မကို ဝမ္းသာေစခ်င္လို႔လားမသိ)

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္တုန္းက အေမတို႔ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔အိမ္မွာ ဆြမ္းေတာ္မနက္အေစာၾကီး ထကပ္ေသးတယ္။ အပ်င္းထူတာတစ္ေၾကာင္း၊ အေမတို႔ လုပ္ေနတာပဲဆိုျပီး စိတ္ေပ့ါတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သြားရမွာက တစ္ေၾကာင္းနဲ႔မို႔ မနက္ေစာေစာ မထျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အေမက လာႏိုးပါတယ္ ထျပီး ဘုရားရွိခိုးဖို႔။ သို႔ေပမယ့္ က်မကေတာ့ ဆက္အိပ္ပါတယ္ အဲလိုျဖစ္ေနတာ တကယ္မဟုတ္ပါ၊ အိမ္မက္မက္ေနတာပါ တကယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ စိတ္က ထင္ေနတာ။ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ အေမက အိမ္ေရွ႕မွာ ဘုန္းၾကီး ၾကြတယ္ ထထလို႔ လႈပ္ ႏိႈးတယ္၊ ဒါနဲ႔ တကယ္ပဲ ႏိုးလာျပီး ေယာင္ေတာင္ေတာင္န႔ဲ မ်က္ႏွာသစ္ျပီး အေမ ခုနက ဘုန္းၾကီးၾကြတယ္ဆို ဘယ္မွာလဲလို႔ ေမးေတာ့ အေမက မေျပာပါဘူးတဲ့။ ဒါဆို သမီးကို ဘာလို႔ ႏိႈးလဲ ဘုန္းၾကီးၾကြတယ္ဆို လို႔ ဆိုေတာ့ မေျပာပါဘူးတဲ့ သူတို႔ဖာသာ အိမ္ေရွ႕မွာ ဘုရားရွိခိုးေနၾကတာတဲ့ ဘယ္သူမွ မႏိႈးပါဘူးတဲ့။ ေကာင္းေရာ....

အဲဒါနဲ႔ တခုခုပဲဆိုျပီး အိမ္ေရွ႕လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ခပ္ေဝးေဝးမွာ သပိတ္လြယ္ထားတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး အိမ္ဘက္ကေန ေက်ာခိုင္းလို႔ ၾကြသြားတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ မနက္ သံုးနာရီမထိုးေသးခင္ ဘယ္ဘုန္းဘုန္းကမ်ား ဆြမ္းခံၾကြမွာလဲဟင္....။ မႏၱေလးမွာဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္ မႏၱေလးမွာ မနက္အေစာၾကီး ဆြမ္းခံၾကြၾကတယ္ေလေနာ္။ တကယ္ကိုယ္ေတြ႕ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ အလွဴတစ္ခုကေတာ့ ထိုင္းကိုလာၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္အားလံုးကို လက္ခံထားတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကထိန္အလွဴပါ။ ကထိန္မွာ ဆြမ္းတစ္ဝိုင္းကို ဘတ္(၅၀၀)တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အလွဴခံေကာက္တဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ကို အစ္မ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ လိုေနတဲ့ေနရာေလး တခုခုရွိရင္ေျပာ လွဴခ်င္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ မထင္မွတ္ပဲ ေရေတြၾကီး လူေတြ ျပန္သြားလိုက္ၾကတာ၊
ကထိန္မွာ လွဴမယ့္သူေတြနဲကုန္တယ္။ ဒကာ ဒကာမေတြ ဒုကၡေရာက္ေတာ့ ဘုန္းၾကီးေတြ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ကုန္တာေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ ဆြမ္းတစ္ဝိုင္းစာကို လွဴျဖစ္လိုက္တယ္ တျခားလိုတာေတြထက္ ေလာေလာဆယ္မွာ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆြမ္းကိစၥ အေရးၾကီးေနျပီ မဟုတ္လား။
ဆြမ္းကပ္တဲ့ေန႔က ေငြေကာက္ျပီး သြားလွဴေပးတဲ့ ညီမက ဖုန္းဆက္ေျပာတယ္ သာဓုေခၚဖို႔။
အိမ္ေျပာင္းေနလို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မသြားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး၊ မဟုတ္ရင္ ေၾကာင္ျဖဴမ်ားရွင္နဲ႔ အဲ့မွာ ဆံုေနအံုးမယ္ :D။ အလွဴဓာတ္ပံုေတြ ဒီလင့္ေလးမွာ ၾကည့္ပါေနာ္၊ သူမ်ားပိုစ့္ကို ခြင့္မေတာင္းပဲ လင့္လိုက္ပါတယ္ :))
အဲဒီညီမ လွဴေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ထဲမွာ ဒီေန႔ အလွဴထင္တယ္ဆိုျပီး မွန္းျပီး ဒီလိုကုသိုလ္ေလးကိုလည္း မနက္ေစာေစာဘုရားရွိခိုးတုန္းက အမွ်ေဝေနမိေသးတယ္။

အမွတ္မထင္လွဴျဖစ္တာကေတာ့ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးနဲ႔ လက္ေထာက္သံဃာတစ္ပါး အားလံုးသံုးပါးကို ေန႔ဆြမ္း (လူအနည္းငယ္ရွင္းျပီး စားေသာက္ဖြယ္မ်ား အစပ္မ်ားျခင္းကို  ေရွာင္လိုေသာေၾကာင့္ ေလဆိပ္က ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွ ကပ္လွဴျဖစ္ခဲ့တာပါ။.

နယ္လွည့္ဆရာေတာ္ေတြဟာ ခရီးထြက္ တရားေဟာရေတြ သိပ္ပင္ပန္းၾကပါတယ္။ ေဂါပကမ်ိဳးစံုတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေစတနာမ်ားအၾကားမွာ ဆရာေတာ္ေတြ ပင္ပန္းၾကရတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ သိပ္သတိမထားမိၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးမႈရဲ႕ ေနာက္မွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ မ်ားစြာဆံုးရွံဳးကုန္ေတာ့တယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးနားေနခ်ိန္ေလးေတြေတာ့ သူတို႔လည္း လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ေတြနား သြားရင္ ေမးရ ျမန္းရတယ္။ ကိုယ္သြားလို႔ သင့္ေတာ္၏ မေတာ္၏ေပါ့။ ကိုယ္သြားတဲ့အခါ ဆရာေတာ္ေတြ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေလာက္ဘူး၊ တျခားဒကာဒကာမေတြ ေရာက္ယွက္ခတ္မေနဘူး၊ ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း ေအးေဆး ေလွ်ာက္ထား ေျပာဆိုခြင့္ရမွ သြားခ်င္တာ။

ရဟန္းသံဃာေေတာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဖို႔ ကိစၥေတြ ရွိလာတဲ့အခါ အဘြားကို သတိရတယ္ အဘြားနဲ႔ အခါေပါင္းမ်ားစြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို သြားရတဲ့အတြက္ အဘြားဆီက ပညာေတြ တမင္ မသင္ပဲ အဘြားရဲ႕ အေလ့အထ ရွဳျမင္မႈေတြ ကိုယ့္ဆီမွာ ကူးစက္က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။

ေလဆိပ္မွာ ဆရာေတာ္ေတြကို သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္မွာ ေန႔ဆြမ္းကပ္လွဴမယ့္သူ လစ္လပ္ေနတာမို႔ အလြန္ဝမး္သာစြာနဲ႔ ဒီကုသိုလ္ေလးကို ယူျဖစ္ခဲ့တာပါ။   
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကုသုိလ္မျပဳခင္ စိတ္မွာ ဘာအေရာင္မွ မပါဘူးလို႔ သိေနမွ ကုသိုလ္ကို ျပဳလိုပါတယ္။ စင္ၾကယ္ခ်င္လို႔ပါ။

က်ိဳက္ထိုဆရာေတာ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဖူးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ိဳက္ထိုဆရာေတာ္အသံက ျဖဴးဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ အသံနဲ႔ ေလယူေလသိမ္းက အစ တူေနတယ္။ ျဖဴးဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြမွာ ဆရာေတာ္အနား ေဆးရံုမွာ ဘုရားစာရြတ္ေပးခဲ့ဖူးေသးတယ္။ ျဖဴးဆရာေတာ္ၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေတာ့မွ ဆရာေတာ့္တရားေတြ နာယူရင္း ဆရာေတာ္ကို ႏွေျမာလိုက္တာ။ အပင္ပန္းခံႏိုင္လြန္းတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးပါ။

ဒါေၾကာင့္ နယ္လွည့္တရားေဟာဆရာေတာ္မ်ားလံုးကို က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ တရားနာယူခြင့္ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ အခ်ိန္ပုိရတာေပါ့။

တရားပဲြမတိုင္ခင္ စီစဥ္တဲ့အစ္ကိုေတြနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးေနၾကေတာ့ တရားပဲြမတိုင္ခင္က အစီအစဥ္ေတြ က်မဆီ ဖုန္းဆက္ ေျပာၾကတာေလး ႏွစ္ခုကိုေျပာျပမယ္ေနာ္။ သူတို႔ေျပာတာက တစ္ခု၊ က်မေတာင္းဆိုတာ တစ္ခု။ သူတို႔ေျပာတာက သူတို႔ေတြ လွဴလိုက္ရတဲ့ အလွဴေငြေတြက ဆရာေတာ္ျပန္ျပီး ကုသိုလ္ျပဳတဲ့ထဲ ပါသြားမွာျဖစ္လို႔ ထပ္ဆင့္ ကုသုိလ္တုိးတယ္၊ ဆရာေတာ္ရဲ႕ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဘာေတြ လုပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ျပီး ဆရာေတာ္ျပဳတဲ့ ကုသုိလ္ေတြကို တတပ္တအားပါဝင္အားျဖည့္ခ်င္လို႔ တရားပဲြက်င္းပျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အျပင္ လူငယ္ေတြလည္း ဆရာေတာ့္ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို နာယူေစခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ (သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး မိန္႔ေတာ္မူသလို ministry သတိရမိတယ္၊ ေအာက္မွာ ဗီဒီယိုလင့္ေလးေပးထားပါတယ္။)
က်မဘက္က တစ္ခုေတာ့ အၾကံေပးပါရေစ......ရွည္မိေသးတယ္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္တဲ့အေရးမွာ ေစတနာေတြ ထားတာ ဝမ္းသာေနတာ အားလံုးေကာင္းပါတယ္ အမ်ားနဲ႔ လုပ္ရတာမို႔ ဦးေဆာင္လုပ္ရမယ့္သူေတြမွာ က်ိန္းေသ အနစ္နာခံရမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ပါတယ္ အမ်ားအက်ိဳးကို ၾကည့္လို႔ အနစ္နာခံလိုစိတ္မ်ားထားျပီး အမ်ားသေဘာက်ပဲ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္ၾကရင္ေကာင္းပါမယ္၊ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုခ်ညး္ပဲ အမွန္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကို အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပယ္သတ္ထားႏိုင္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
ေနာက္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ နယ္လွည့္သာသနာျပဳ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားကို သနားၾကဖို႔ပါ၊
ဆရာေတာ္မ်ား မပင္ပန္းပါေစနဲ႔၊ က်န္းမာေရး အထူးအေလးထား ဂရုျပဳေပးၾကပါလို႔ ဒါေလး request လုပ္ပါတယ္။ 

ဆြမ္းကပ္တဲ့အေၾကာင္းေလး ျပန္ဆက္မယ္ေနာ္........
(ေတာင္ပိုင္းက ကၽြန္းစုေတြမွာ တရားေဟာျပီး ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကို ျပန္ၾကြလာျပီး ေလဆိပ္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
တန္းၾကြရမွာျဖစ္ပါတယ္) ခရီးပန္းလာတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ ဒီခ်ိန္မွာ ဆြမ္းေသခ်ာ ဘုန္းႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ၾကြမယ့္ အခ်ိန္ကလည္း ဆြမ္းခ်ိန္ေက်ာ္သြားမွာကိုး ဒါနဲ႔ လူအနည္းငယ္ရွင္းျပီး အစပ္မမ်ားတဲ့ ဂ်ပန္ဆိုင္ပဲ ေရြးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီဆိုင္မွာ စားပဲြတခ်ိဳ႕က သံဃာစဥ္လို အျမင့္ေလး ျဖစ္ေနတယ္  ဒါနဲ႔ အဲဒီစားပဲြမွာ သံဃာသံုးပါး ေနရာယူၾကျပီး ကပိၸယဒကာမ်ားက အနိမ့္စားပဲြေလးမွာ ေနရာယူၾကတယ္။
ေန႔ဆြမ္းအလွဴဒကာမကေတာ့ ေဝယ်ာဝစၥကုသိုလ္ယူေနတာမို႔ ဆရာေတာ္မ်ား စားပဲြအနားမွာ လိုတာေလးေတြ လုပ္ေပးရင္းနဲ႔ ကုသိုလ္ထပ္ယူပါတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို အခုလို ေဝယ်ာဝစၥကုသိုလ္ေလးယူဖို႔ အခြင့္အေရးက ကိုယ္လိုလူအဖို႔ ရခဲပါတယ္။
 ျပီးေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာ လွဴခြင့္ရဖို႔ဆိုတာလည္း မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဆြမ္းဘုန္းေပးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဆရာေတာ္ေတြ တရားေဟာ ခရီးက အျပန္ခရီးျဖစ္တာမို႔ စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိေနတာေရာ ပင္ပန္းလာတာေရာစိတ္လည္း သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေနၾကလို႔ ထင္ပါရဲ႕ ဆြမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ဘုန္းေပးၾကပါတယ္။ ကိုယ္လွဴတဲ့ဆြမ္းကို ဒီလိုဘုန္းေပးတာ ျမင္ရေတာ့ ပိုျပီး တိတ္တိတ္ေလး ဝမး္သာေနျပန္ေရာ။

ဆရာေတာ္မ်ားကို ေလဆိပ္မွာ ကန္ေတာ့တုန္းက ဆုေပးတဲ့အသံမွာ ေမတၱာအားေတြ ပါေနေလရဲ႕၊ စိတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြဟာ စက္ကြင္းေတြလိုပဲ တစ္ေယာက္က ပို႔လႊတ္လိုက္တဲ့ ေမတၱာကို ေနာက္တစ္ေယာက္ ခံယူရတဲ့ခ်ိန္မွာ ေအးကနဲ လာျငိတယ္။ ေရထဲ ခဲလံုးပစ္ခ်လိုက္လို႔ ေပၚတဲ့ လိႈင္းေလးေတြလိုပဲ။

အခုလို ရွည္ရွည္ေဝးေဝးရွင္းျပလိုက္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မး္နဲ႔ ဝမ္းေျမာက္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာျပီး သာဓုေခၚႏုိင္ပါေစလို႔ စိတ္ညႊတ္လိုက္ပါတယ္။

စကားမစပ္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ ၾသဝါဒကို နာယူၾကည့္ပါအံုး။
သိမ္ႏႈတ္မဂၤလာပဲြမွ ၾသဝါဒမ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ရိုးရိုးေလးေတြးမိတာက စာသင္တုိက္က စာသင္စာခ်ဆရာေတာ္ေတြ ပညာအရာထူးခၽြန္တဲ့ဆရာေတာ္ဟာ ဥယ်ာဥ္မႈးေတြဆိုရင္ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားကေတာ့ ပန္းေလးေတြနဲ႔ တူမေနဘူးလား။ဆရာေတာ္ မိန္႔ထားတာေလး နားေထာင္ၾကည့္ပါအံုးေနာ္။
က်မ ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ :)

အနာဂတ္ဆိုတာ မေသခ်ာဘူး၊ အတိတ္ဆိုတာ အသံုးမဝင္ေတာ့ဘူး။
ပစၥဳပၸန္မွာပဲ ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ေနတာအေကာင္းဆံုး။ 

 ဒီအေၾကာင္းေလးေတြကို ေျပာျပရင္း 
(၂၀၁၁)ခုႏွစ္ရဲ႕ ဒီေနာက္ဆံုးပိုစ့္ေလးနဲ႔  အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
 ေလးစားစြာျဖင့္
ခရစၥတလ္

“အားလံုး အားလံုး ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”

Friday, December 2, 2011

ဘာေတြလဲ .........သိဘူးေလ

 ေရၾကီးထားလို႔ ဆိပ္ခံတံတားေလး မခိုင့္တခိုင္ေပၚ စြန္႔စြန္႔စားစား ဓာတ္ပံုရိုက္ေနတုန္း 
ငွက္ေလး ႏွစ္ေကာင္ အစာလာေတာင္းတာပါ။
ငွက္အစာဝယ္ဖို႔ အေၾကြရွာတယ္ မေတြ႕ဘူး။ အေၾကြအိတ္ေလး ကားေပၚက်န္ခဲ့တယ္။
အေၾကြရွိမွ ဝယ္လို႔ရတယ္ အစာေလးေတြ စက္နဲ႔ ထုတ္ယူမွ ရတယ္။
လူက ေရာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ 
ေကၽြးခ်င္သူလည္းရွိပါရဲ႕၊ အစာေတာင္းသူလည္း ရွိတယ္
ေကၽြးလို႔မျဖစ္ဘူး မစားရရွာဘူး။
ေတြးၾကည့္မိတယ္ ေပးလိုတိုင္းလည္း ေပးလို႔မရပါလား
အရာရာဟာ သဟဇာတျဖစ္မွပါ။

 က်မရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေလးေတြေပါ့။ အိမ္မွာ မေမြးႏိုင္ေပမယ့္ ေတြ႕တဲ့ေနရာတိုင္း သူတို႔အနားသြားတယ္။ သူတို႔ နားလည္ႏိုင္မယ့္ သီအိုရီေလးေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနီကိတ္လုပ္တယ္၊ ဒီေတာ့ သူတို႔ ဒီလိုေလး ျပန္ခၽြဲတယ္ :)))

ေမတၱာစစ္ရဲ႕ သေဘာကို သင္ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ

ငယ္ငယ္တုန္းက အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ေၾကာင္မေလး ဇီးေတာ္ေတာ္နဲ႔ မတင္ဘူး။ ဘယ္တင္မလဲ ေဆာ့လိုက္တာ ေျဗာင္းဆန္လို႔။
တေန႔ေတာ့ အစ္မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း တိရစၦာန္ဆရာဝန္ေရာက္လာတယ္။


အစ္ကိုၾကီး သမီးေၾကာင္မေလးကို ကေလးရေအာင္ လုပ္ေပးပါ (ခရစၥတလ္၏ မွန္ကန္ေသာ ရီကြက္စ္)
ေဟ ..........(ဆရာဝန္၏ အာေမဋိတ္)
ဖုန္း ဒိုင္း ခြပ္ (ခရစၥတလ္အား အနားတြင္ရွိေသာ အစ္ကို အစ္မမ်ား ဝိုင္းေဘၾကသံ)
ဟီး ဟီး ဟီး (ဘာမွန္းမသိ အရိုက္ခံလိုက္ရလို႔ ခရစၥတလ္ ငိုသည့္အသံ)

အေမ့ရင္ခြင္ ေခါင္းေခြ႕ဝင္ အလြန္ေအးခ်မ္းလွသည္တကား။

ဟဲ့ ကေလးကို ဘာလို႔ ရိုက္တာလဲ၊ သူနားမလည္တာကို ရွင္းျပမွေပါ့၊
အသလြတ္ အျပစ္တင္တာ ရိုက္ႏွက္တာ ငါမၾကိဳက္ဘူး (အေမ့၏ ျမည္တြန္ေတာက္တီးမႈ)

မင္းတို႔ကလည္း ကေလးကို.....။
(ဖခင္၏ ဆရာဝန္အေပၚ အားတုံ႔အားနာ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းႏွင့္ သမီးငယ္အား ခြင့္လႊတ္အျပံဳး)

ခုေနခါမ်ားမွာ ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သံုးေရာင္ျခယ္ ေၾကာင္မၾကီး၊ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ သူ႔သားသမီးေတြရွိတယ္၊ 
အိပ္သလိုလိုနဲ႔ ကေလးေတြကို အစိုးရိမ္ၾကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ သူ႔မ်က္လံုးမွာ ေပၚေနတယ္။ 

အေမဆိုတာ ဒီလုိပဲ....၊ မိခင္စိတ္ဆိုတာ အဲသလိုပဲ။ မိန္းမတိုင္း ကေလးမေမြးဖူးေပမယ့္လို႔
ေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ မိခင္စိတ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ မေမ့နဲ႔။

 အေနာက္က လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ့ စံုတဲြကို လမ္းဖယ္ေပးရင္ ရိုက္လိုက္တာ
အစ္မကြန္ လက္ရာ မီသြားတယ္ မေတာ္တဆေပါ့ေနာ္။

လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ရိုက္တယ္ ပံုျပန္ၾကည့္ေတာ့ မူးထာ

အျဖဴေရာင္ပန္းတိုင္း ႏွစ္သက္ပါတယ္
အျဖဴေရာင္ဆိုတဲ့ အေရာင္ႏွစ္သက္မႈမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။

ေရၾကီးထားေပမယ့္ မရဲတရဲနဲ႔ ရဲရဲေတာက္ ပြင့္ေနရွာတဲ့ မႏွင္းဆီ
ဘဝဆိုတာ ဒီလုိပဲ အန္ခဲ အားတင္းထားႏိုင္မွ ဒီလို ပြင့္လန္းႏိုင္မွာ။

ဒီကားနဲ႔ ခရီးသြားတယ္
နယ္ထြက္ရင္ ကားအျမင့္နဲ႔မွ စိတ္ထဲ စတစ္စဖိုင္းျဖစ္တယ္
ဟိုက္ေဝးလမ္းမွာ စပိမ်ားတယ္ သူတို႔လမ္းေတြက ေကာင္းတယ္
ကားေသးရင္ ျပိဳင္တိုက္ရင္ေတာင္ ကိုယ့္ကားေသးရင္ ျပႆနာရွိတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ လူဘယ္ေလာက္နဲနဲ ကားအျမင့္နဲ႔ပဲ သြားတယ္။

အယုဒၶယထမင္းဆိုင္က တံခါး ေရဝင္သြားတာ တံခါးမွာ အရစ္ျဖစ္ေနတယ္ေတြ႕လား။ 
ဒီတဆိုင္ပဲ ဖြင့္တယ္ ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းဆိုလို႔။ က်န္တဲ့ဆိုင္ေတြ ေရေမွ်ာကမ္းတင္ျဖစ္ေနရွာတယ္။

ၾကက္ေတြ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ မယ္ဆိုင္ေရာက္ခဲ့တုန္းက ဘုရားေပၚမွာ ၾကက္ေတြေတြ႕လို႔ေမးဖူးတယ္။ ေျဖတဲ့သူ ရွမ္းမေလးက ဘုရင္က ၾကက္သိုက္ေရာက္သြားလို႔ ကိုးကြယ္တာတဲ့။ သမိုင္းေသခ်ာျပန္ၾကည့္တယ္၊ ထိုင္းေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဘုရင္ကို ဆက္သထားတာ။ အဓိ႒ာန္နဲ႔။ စီးပြါးေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို ၾကက္ရုပ္အေကာင္းစားေတြ ဆက္သၾကတယ္။ သူတို႔ဘုရင္ ၾကက္ၾကိဳက္လို႔ ဆက္သၾကတာ။ ဘုရင္ၾကိဳက္တာ တိုက္ၾကက္ဖေနာ္ မွားေနအံုးမယ္။

ေရအသက္ တစ္မနက္ဆိုေပမယ္လို႔ 
ေရမ်ား ဝါးမ်ိဳလိုက္တဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ ခိုင္ခံ့တာျဖစ္ေစ ျပိဳပ်က္ရျပန္တယ္။ 
“အေပ်ာ့က အမာကို အႏိုင္ယူတာ”


ပိုစ့္ကို စာေတြ အမ်ားၾကီးေရးျပီး ေပးခ်င္တဲ့ မတ္စ္ေစ့က လိုရာမေရာက္ျဖစ္တာ
ပိုစ့္မွာ ပံုေတြနဲ႔ ယွဥ္တဲြျပျပီး ေပးခ်င္တဲ့ မတ္စ္ေစ့ကို ခပ္တိုတိုေလးေပးတာ
ဘယ္အရာက ထိေရာက္မယ္ထင္လဲ ဟင္..........

“ဘာေတြလဲ .........သိဘူးေလ”

ေလးစားစြာျဖင့္
ခရစၥတလ္