သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, May 8, 2011

“လက္တကမ္းဝယ္” ျဖစ္ေပၚလာပံု။

(၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ တင္ျပီးသားပိုစ့္ကို ျပန္လည္တင္ဆက္ပါသည္ - ခရစၥတလ္)

တေန႔မွာ ေဇယ်ဝတီ အလင္းအိမ္မက္ မွ ဘုန္းဘုန္း ဦးမာန္ကို ႏႈတ္ဆက္ရင္းမွ လူအမ်ားအကိ်ဳးရွိေစဖို႔ အတြက္ ပိုစ့္ေရးဖို႔ ေျပာလာေသာေၾကာင့္ မဝႆန္ (ခါဝႆန္-US)ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ “လက္တကမ္းဝယ္” ပိုစ့္ေလးကို စာစီျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စာစီျဖစ္ခဲ့ ပံုေလးကေတာ့...။

ဦးတည္အုပ္စု။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ရွိေသာ ဝင္ေငြနဲ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ရွိေသာ ဝင္ေငြနဲ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ဗဟုသုတေလ့လာ အားနည္းပါးျခင္း၊ ပညာေရးအေျခခံအားနည္းျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မည့္ သူမ်ား မရွိၾကျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဝယ္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဝင္ေငြနဲတဲ့ အလုပ္လုပ္အမ်ိဳမ်ိဳး ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔၄င္း၊ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေငြႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔၄င္း၊ ထို႔ထက္အနည္းငယ္ အရည္အခ်င္းရွိ၍ ေငြအနည္းငယ္ပိုေပး ႏိုင္ပါက စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔၄င္း၊ ေငြေျမာက္ျမားစြာ ရင္းႏွီးႏိုင္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ကာ မိမိေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အျခားေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာၾကကာ လက္လွမ္း မီရာ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာမ်ားမွ တဆင့္ ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ဘဝအတြက္ ရုန္းကန္မႈမ်ိဳးစံု ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံလွ်က္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေန ၾကရေပသည္။
ထို႔အတြက္ေၾကာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိမ့္ထြက္လွ်က္ ရွိေသာ လူဦးေရမွာ အဘယ္မွ် ရွိမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၊ immigration မွ စာအုပ္နံပါတ္မ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ရွိပါသည္။ ေလာကအလယ္တြင္ လူ႕အလႊာအသီးသီးရွိၾကရာ အလႊာအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကေရး အတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကရေပသည္။ ထို႔အထဲတြင္မွ မိမိလက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိေသာ အစစအားနည္း လွ်က္ရွိေသာ လူသားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ အရင္ေနေပးလိုက္ပါ၊ ျပီးေနာက္ အားနည္းသည္မ်ားကို စာနာစိတ္ေလးျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကပါ၊ ကူညီၾကရာတြင္လည္း နိမ့္ပါးေနျခင္းကို အျပစ္မျမင္ၾကပါနဲ႔၊ ထိုသို႔ အေသြး အေရာင္မခဲြျခားပဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကေပး ႏိုင္ၾကပါလွ်င္ အမ်ားအကိ်ဳးရွိ ေစျခင္းငွာ ျပဳလုပ္သင့္၊ ျပဳလုပ္ထိုက္ ျပဳလုပ္ေကာင္းသည္ဟု သတၱဝါတို႔၏ ဆရာသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို နားေထာင္ရာ လိုက္နာရာ က်င့္သံုးရာ ေရာက္ပါေပသည္မဟုတ္ပါလား။

MY LOVE
My love is warmer than a smile
My love gives to every needing child
If anyone should ask you who's my true love
Tell them my love true is ever
letting all their love come through
My love sees love with not a face
And lives to love through time and space.
If all of everything about my love
fits to the tune of you
Then you can say that you are my love too.
Let my love shine throughout the world
To every mountain top and steeple
Let It be felt by every soul
'Til love's all over
Let it reach out to every heart
To every disinfranchised people
'Til it is present and no more is
Pain all over
Our love sees love's the key to peace
We'll pray 'til all world wars have ceased
Should you or anyone you know
Enough to say they feel as we
Then let our universal song be free
Let our love shine throughout the world
To every mountain tap and steeple
Let it be felt by every soul
Til love's all over
Let it reach out to every heart
To every disinfranchised people
Till it is present and no more is
Pain all over
Say words of love to all we see
To rich or poor for love is equal
Let us lift up humanity
Spead love all over
Let all its forces join as one
So to rebuke all signs of evil
Through every valley, land and sea

No comments: