သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Friday, August 6, 2010

ေဝးေနအံုးမည္.......

အထက္ပါ ပံုေလးကို လက္ေဆာင္ေပးေသာ
ေဇယ်ဝတီ အလင္းအိပ္မက္္ ဘုန္းဘုန္းကို
အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။

ဘဝလမ္းခရီးမွာ တာဝန္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ သတၱဝါတိုင္း ခႏၶာရလာေတာ့ ထမ္းေဆာင္ၾက ရုန္းကန္ၾကရတာကလားေလ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ခရစၥတလ္ တစ္ေယာက္လည္း သံသရာ ခရီးသြားေပမို႔ သားသမီးတာဝန္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္ ဇနီးသည္ဘဝရဲ႕ တာဝန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာရဲ႕ တာဝန္မ်ား၊ ဘာသာ သာသနာ တာဝန္မ်ားအၾကား လူးလာေခါက္တုံ ျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ေဝးေနအံုးမည္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ေရးလက္စျဖစ္ေသာ ပ်ားဘုရင္မ (က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးရွည္) ႏွင့္ ကရုပ္ေလးရဲ႕ ရာဇဝင္ (ဘဝရဲ႕ အမွတ္တရစာမ်က္ႏွာ ေဆာင္းပါး) ဤေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်ိန္ေပး၍ ေရးသားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ မအားလပ္မႈမ်ား အၾကား စာေပတာဝန္ မေက်ပြန္မႈ ျဖစ္ရပါေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတၱခဏေလးေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဝးေနအံုးမည္၊ ဘေလာ့ လည္ပတ္ စာဖတ္ျခင္းေတြႏွင့္လည္း ေဝးေနအံုးမည္၊ (စီဘံုးအခ်ိဳ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မျမင္ရပါ။) မန္႔ျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ေဝးေနအံုးမည္။

No comments: