သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Saturday, December 31, 2011

Happy New Year to You!

 ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာ ျဖစ္ပါေစ..

(ဒီဇင္ဘာလ ၃၀-ရက္ေန႔မွာ ေရာက္လာတဲ့ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းလည္းျဖစ္ အဖိုးတန္တရားတစ္ပုိဒ္လည္းျဖစ္လို႔ ခင္မင္ရေသာ ဘေလာ့မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုစ့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္-ခရစၥတလ္)

new year scraps greetings for orkut

သုိ႔
ဦးဇင္း စာေရးလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းေလး ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ဆို ထိုင္းမွာ ပီမိုင္ပြဲေတာ္ဆိုျပီး က်င္းပၾကတာကိုလဲ သတိရေနမိတယ္။ အရင္ႏွစ္က  ႏွစ္သစ္ကူး တရားေတြ ေဟာခဲ့ရတာကိုလဲ သတိရမိေသးတယ္ေလ..

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကုန္ေတာ့မယ္ေနာ္။ ေလာကမွာ ထုံးစံအတိုင္း တနွစ္မွာ တစ္ခါ ႏွစ္သစ္ကူးဆိုတာ လုပ္ၾကပါတယ္။ Happy New Year to You! ေပါ့။ Globalization ေခတ္ဆိုေတာ့ ကမၻာသံုး (A.D anno domini) ခရစ္ႏွစ္နဲ႔ အလုပ္မ်ားၾကပါတယ္။ ျမန္မာေတြက ျမန္မာ(Myanmar Era)ႏွစ္နဲ႕လဲ လုပ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ တရုပ္ႏြယ္ဖြား ျမန္မာမ်ားဆိုရင္ ျမန္မာႏွစ္လို Happy New Year၊ ခရစ္နွစ္လိုလဲ Happy New Year ၊ တရုပ္ႏွစ္လိုလဲ Happy New Year ဆိုျပီး လုပ္ၾကေသးတယ္။ ကမၻာမွာ လူမ်ိဳးႏြယ္ေပါင္းကလဲ လူမ်ိဳးေပါင္း ၃၆၅ မ်ိဳးမက ရွိေနပါတယ္။ ရွိေနသမွ် လူမ်ိဳးေပါင္းတို႔အလိုအရ Happy New Year  လုပ္ရမယ္ဆိုရင္လဲ ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း Happy New Year  ျဖစ္ေနေတာ့မွာပါပဲ။

Happy New Year-ကို စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ တစ္ႏွစ္မွတစ္ႏွစ္ ရုပ္နာမ္တရားေတြ ေျပာင္းလဲသြားတာပါပဲ။ အသက္တစ္ႏွစ္ၾကီးလာတာေပါ့။ တကယ္ေျပာင္းလဲလာတာက ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြဟာ စကၠန္႔မလပ္ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္တြင္းက ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြ စကၠန္႔မလပ္ ေျပာင္းလဲေနတာကုိေတာ့ ဝိပႆနာအသိဥာဏ္မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္မွသာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ခ်င္ရင္ “ျဖစ္ပ်က္”လို႕ ရြတ္ဆိုေနရံုနဲ႔ေတာ့ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပစၥဳပၸန္အခိုက္အတန္႔မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္တရားေတြကို ရႈမွတ္ေနမွာသာ တကယ့္ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္တရား နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကို ျမင္ေနရျပီဆိုရင္ အနိစၥလကၡဏာဆိုတာ ထင္ရွားလာမယ္။ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျမဲႏွိပ္စက္ခံေနတဲ့အတြက္ ဒုကၡလကၡဏာလဲ ထင္ရွားလာမယ္။ ဒီလို မျမဲတာ ဒီလို ဆင္းရဲတာဟာ ကိုယ္ျဖစ္လို႔ ျဖစ္ရတာ မဟုတ္ပဲ အစိုးမပိုင္လို႔သာ ျဖစ္ရတာဆိုတဲ့ အနတၱလကၡဏာလဲ ထင္ရွားလာပါမယ္။ လကၡဏာေရး သံုးပါးလံုး ထင္ရွားလာပါလိမ့္မယ္။ “အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ” လို႔ ရြတ္ဆိုေနရံုမွ်နဲ႕ေတာ့ လကၡဏာေရးသံုးပါးက ထင္ရွားလာမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လကၡဏာေရးသံုးပါး ထင္ရွားဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ အျမႈတ္ထြက္ေအာင္ ရြတ္ဆိုေနဖို႔ မလိုသလို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လို႔ ရြတ္ဆိုေနဖို႔လဲ မလိုအပ္ပါဘူး။ တကယ္လုပ္ရမည္က ျဖစ္ခိုက္ရုပ္နာမ္ ပစၥပၸန္တရားေတြကိုသာ ရႈမွတ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ Happy New Year-ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကိုလဲ သတိထားၾကည့္သင့္ပါတယ္။
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏွစ္သစ္ဟာ လူ႔မွာေခၚရိုးရွိ။
တကယ္ေျပာင္းတာ ရုပ္နာမ္ပါ ခႏၶာမျမဲသိ။
ရုပ္နာမ္ဓမၼ မျမဲၾက ခဏခဏေျပာင္းေန၏။
× × × × ×

Happy New Year ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ရုပ္နာမ္တရားေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ မျမဲတာကို သမာဓိသိကၡာလို႔ေခၚတဲ့ သမၼာဝါယာမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိတို႔ျဖင့္ သတိထားရႈမွတ္ေနသူမွာ သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ ဟူေသာ ပညာသိကၡာတို႔ ထက္ျမက္ေနပါတယ္။
သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ သီလသိကၡာတို႔လဲ ျဖဴစင္သထက္ ျဖဴစင္လာပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ အားေကာင္းသထက္ ေကာင္းလာပါတယ္။
နွစ္ကုန္လာလုိ႕ အသက္သာ တစ္ႏွစ္ၾကီးလာျပီး သိကၡာတရား ၾကီးမလာသတို႔မွာ အကုန္ေၾကာက္ေနရပါတယ္။ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိကၡာတရားဘာမွ် မရရွိပဲ ခ်ိန္ခြင္လ်ာ မညီသူတို႔မွာ အျမဲတမ္းလို႔ ေၾကာက္လန္႔ထိပ္လန္႔ေနရပါတယ္။ လူေလာကမွာ အက်င့္သိကၡာ ၾကီးမလာပဲ အသက္သာၾကီးလာျပီး အိုမင္းလာသည့္အခါ  ဘာမွ်အသံုးမက်သည့္အတြက္ ဝိုင္းပယ္ျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ အိုပယ္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေလာကမွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနဲလာခါ အသက္စသည္ အေမးခံရေသာအခါ မေက်နပ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ေလာကနီတိက… “မိန္းကေလးဆို အသက္မေမးရ၊ လခစားဆို လခ မေမးရ၊ ဘုန္းၾကီးဆို ဝါမေမးရ၊ စိတ္ဆိုးတတ္ၾကသည္”တဲ့။
အသက္ သိကၡာ၊ ၾကီးစရာ၊ လူမွာႏွစ္မ်ိဳးရွိ။
အသက္ၾကီးရံု၊ အားမစံု၊ အကုန္ေၾကာက္ရ၏။
အသိမၾကြယ္၊ အက်င့္ကြယ္၊ အိုပယ္ျဖစ္သြား၏။
× × × × ×

အသက္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ၾကီးမားလာသူတို႔မွာ အမွန္ပင္ စိတ္ေအးရပါတယ္။ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ကုန္ဆံုးခဲ့ရလို႕ ျပန္ေတြးတိုင္း ပူပင္မႈမရွိပဲ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားေတြ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ သိကၡာသံုးပါးတည္းဟူေသာ တကယ္အလွတရားျဖင့္ ျပည့္ဝေနသည့္အတြက္ ၾကီးေလလွေလ ျဖစ္ခါ လူအမ်ားကလဲ ခ်စ္လို႕မဝ ၾကည္ညိဳလို႕မဝ ဖူးလို႔မဝ ျဖစ္ရေပတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ မဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်မ္းေနေသာ Happy New Year မ်ိဳးဟာ တကယ့္ ရတနာထိုက္တဲ့ “Happy New Year ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာ’’ လို႔ ေခၚဆိုထိုက္ပါေပတယ္။
အက်င့္သိကၡာ၊ ၾကီးမွသာ၊ မွန္စြာစိတ္ေအး၏။
ၾကီးေလလွေလ၊ ေအးျမေပ၊ လူေတြခ်စ္ၾက၏။
ႏွစ္သစ္မဂၤလာ၊ ရတနာ၊ ေကာင္းစြာရေအာင္ျဖည့္။
× × × × ×

Happy New Year to You! လုိ႔ ဆိုလိုက္ရင္ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းဆိုတာ လူတိုင္းနီးပါး သိၾကပါတယ္။ (သင့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ) လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာက ဆုေတာင္းေလးေတာ့ သတိထားမိသူ နည္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ Happy New Year to You!  ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းထက္ ပိုျပီးေလးနက္ကာ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝတဲ့ ဆုေတာင္းေလးရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းလဲ ေပးၾကတယ္ေလ၊ ဗုဒၶသာသာက ဆုေတာင္းေပးေနၾက ေမြးေန႕ဆုေတာင္းျဖင့္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႕သလိုက္ပါတယ္..
ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝ၊  သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

ေကာင္းျခင္းမဂၤလာမွန္သမွ် ျဖစ္ပါေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာ နတ္အမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစ၊ အလံုးစံုေသာဘုရားရွင္တို႔၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ အလံုးစံုေသာ တရားေတာ္တို႔၏ အစြမ္းအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ အလံုးစံုေသာ သံဃာေတာ္တို႔၏ အစြမ္းအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္၎ သတၱဝါအားလံုးတို႔ အခါခပ္သိမ္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

May there be all blessings!
May all deities give protection!
By the power of all Buddhas, Dhammas and Samghas, may you be happy!

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ရတနာျဖစ္၍ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနွင့္ ေဘးရန္အမ်ိဳ:မ်ိဳ:တို႔မွ ကင္းလြတ္ကာ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ျပည့္၀ျပီးလွ်င္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေတာ္အက်ိဳး ဆထက္တိုးလို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သရင္း...

ဦးေဇာတိက
နည္းျပ၊ ပဋိပတၱမဟာဌာန
အခန္း နံပါတ္ (၂၀၆)၊ ဆရာေဆာင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဖုန္း ၀၉ ၇၃၁ ၅၅၀ ၆၁

9 comments:

Myat Pan Nwe (ျမတ္ပန္းႏြယ္) said...

မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္ေလးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစရွင္။

ညယံ said...

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ႏွစ္သစ္ၿဖစ္ပါေစ အစ္မခရစ္ေရ ..

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

တန္ဖုိးရွိတဲ့ စာေလးတစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္သြားၿပီ။ ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ...

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

Happy New Year !!! :) :) ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ နွစ္သစ္ မဂၤလာေလး ၿဖစ္ပါေစ မမေရ.....

မဒမ္ကိုး said...

အင္မတန္တန္ဖိုးရွိတဲ႕စာေလးပါလားမမေရ
ႏွစ္သစ္မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

mstint said...

ေက်းဇူးပါ ခရစၥတလ္ေရ။
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္နဲ႔အတူ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး
ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ေလာကီေလာကုတၱရာ
ႏွစ္လီႏွစ္ဝ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ၿပီးျပည့္စံုပါေစ
Happy New Year !!!

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး
အေကာင္းဆံုးေတြျဖစ္လာတဲ႔ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစေနာ္။
ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး
ရည္ရြယ္တိုင္း ေအာင္ျမင္ပါေစ..
ၾကံစည္သမွ် ျဖစ္လာပါေစလို႔
Happy New Year ပါေနာ္

ျမေသြးနီ said...

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ႏွစ္သစ္မ်ားစြာကုိ စိတ္က်န္းမာ ကိုယ္ခ်မ္းသာစြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္ပါေစ...။

ခရစၥတလ္ said...

ႏွစ္သစ္မွာ လည္လည္လာၾကသူအားလံုးကို “သုခအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ”လို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။