သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Thursday, December 6, 2012

က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္း


က်ိဳက္ေပါေလာ မွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားသမုိင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူျပီး ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၀)အၾကာ၊ အိႏိၵယျပည္တြင္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီး တတိယသဂၤါယနာတင္သည့္ အခ်ိန္မွ စခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

မင္းၾကီးသည္ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ မညီေသာ ရဟန္းမ်ားကို သာသနာေတာ္မွ ဖယ္ရွားျပီး သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္ပြားစိမ့္ေသာငွာ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္အား အၾကီးအမႈးျပဳ၍ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ရဟန္းေတာ္အပါးတစ္ေထာင္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္တတိယသဂၤါယနာတင္ပဲြၾကီးကို ပါဋလိပုတ္ျပည္အာေသာကာရာမေက်ာင္းတိုက္ၾကီး၌ ကိုးလတိုင္တုိင္ က်င္းပေတာ္မူသည္။

ထိုမွ်မကေသး မင္းၾကီးသည္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ၾကီးႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာသနာျပန္႔ပြါးငွာ ကိုးတိုင္း ကိုးဌာနသို႔ သာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ေတာ္မူသည္။ တစ္ဖဲြ႕လွ်င္ ရဟႏၱာ (၅)ပါးစီ ပါဝင္ေစျပီး သားေတာ္ အရွင္မဟိႏၵဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕သည္ ယခုအခါသီရိလကၤာဟုေခၚေသာ သီဟို႒္ကၽြန္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။

{ျမန္မာႏိုင္ငံ သုဝဏၰဘူမိ သထံုျပည္သို႔လည္း အရွင္ေသာဏႏွင့္ အရွင္ဥတၱရမေထရ္ ႏွစ္ပါးဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကီးမားေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကသည္။

ရဟႏၱာႏွစ္ပါးသည္ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ေမာရေတာင္ (ယခုဘုရားသံုးဆူရြာတြင္) ေသာဏေစတီ၊ ဥတၱရေစတီႏွင့္ အရွင္ႏွစ္ပါးေပါင္း၍ ေသာဏုတၱရေစတီဟူ၍ ေစတီသံုးဆူကို တည္ထားေတာ္မူသည္။ ၄င္းေစတီသံုးဆူကို အစဲြျပဳ၍ ယခုအခါ ဘုရားသံုးဆူေတာင္ဟု ေခၚတြင္သည္။

ရဟႏၱာႏွစ္ပါးသည္ ဘီးလင္းျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ သာယာလွပေသာ ကုသီနာရုံေတာင္ေပၚတြင္ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူၾကသည္။ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူေသာ ရုပ္ထုပံုေတာ္မ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္ထားေသာ ဂႏၶကုဋီတိုက္တြင္ ထားရွိျပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝး ဘုရားဖူးမ်ားက လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကသည္။}

ထိုအခ်ိန္က သီဟို႒္ကၽြန္းႏိုင္ငံကို ေဒဝါနံပီယတိႆမင္းၾကီး စိုးစံေတာ္မူသည္။ အရွင္မဟိႏၵ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာျပဳအဖဲြ႕ေရာက္ရွိေတာ္မူလာေသာအခါ မင္းၾကီးသည္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကိဳဆိုေတာ္မူသည္။ မင္းၾကီးႏွင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကသည္။

တစ္ေန႔တြင္ မင္းၾကီးသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ပူေဇာ္ရပါလွ်င္ ေလာကီအက်ိဳး၊ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးမ်ားရေစျပီး ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္လာၾကလိမ့္မည္ဟု စဥ္းစားေတာ္မူသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒဝါနံပီယတိႆမင္းၾကီးသည္ မိမိ၏ အၾကံေတာ္ကို အရွင္ဟိႏၵအားေလွ်ာက္ထားရာ အရွင္ဟိႏၵကလည္း ေကာင္းျမတ္ေသာအၾကံျဖစ္သျဖင့္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ မင္းၾကီးသည္ ပန္းပုပညာရွင္ အေက်ာ္အေမာ္တို႔အား ရုပ္ပြါးေတာ္ေလးဆူကို ထုလုပ္ေစေတာ္မူသည္။ ျပီးစီးေသာအခါ ရုပ္ပြါးေတာ္ေလးဆူတို႔အား တိုင္းသူျပည္သားမ်ား နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူလွ်က္ (၁၅)ရက္တိုင္တုိင္ ပူေဇာ္ပဲြက်င္းပေတာ္မူသည္။

ထို႔ေနာက္ မင္းၾကီးသည္ မိမိၾကံရြယ္ထားသည့္အတိုင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ားပူေဇာ္ကိုးကြယ္ႏိုင္ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြါးေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း ရုပ္ပြါးေတာ္ေလးဆူမွ တစ္ဆူကို ကၽြန္းတံုးေဖာင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆူကို ပိႏဲၷတုံးေဖာင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆူကို သကၤန္းတုံးေဖာင္ေပၚလည္းေကာင္း တစ္ဆူကို ေက်ာက္လွည္းဘီးေဖာင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတင္ကာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ အခမ္းအနားျဖင့္ သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳကာ ေမ်ာလႊတ္ေတာ္မူလုိက္သည္။

ရုပ္ပြါးေတာ္ေလးဆူတို႔သည္ နတ္၊ သိၾကားတို႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ သာသနာေတာ္ထြန္းကားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဆိုက္ေရာက္လာၾကသည္။

တစ္ဆူမွာ က်ိဳကၡမီကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျပီး “က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား” ဘဲြ႕ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ပဲြေတာ္မွာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္မွ လျပည့္ေက်ာ္ (၅)ရက္ေန႔အထိျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကသျဖင့္ အလြန္စည္ကားသည္။

 တစ္ဆူမွာ ထားဝယ္ကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျပီး “ရွင္မုတီၱး” ဘဲြ႕ေတာ္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။

အျခားတစ္ဆူမွာ ပုသိမ္ကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေရႊမုေတၳာေစတီေတာ္ၾကီး၏ အာရုံခံတန္ေဆာင္းတစ္ခုအတြင္း “သီဟို႒္ရွင္ဘုန္းေတာ္ျပည့္ဘုရား” ဘဲြ႕ေတာ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထားသည္။ေက်ာက္လွည္းဘီးျဖင့္ ေမ်ာလာေသာ က်န္တစ္ဆူမွာ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ က်ိဳက္ေပါေလာ မွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ဘဲြ႕ေတာ္ကို မူလက “က်ိဳက္ေပါေလာဘုရား”၊ ေနာင္ေသာ္ ပကတိမ်က္ေစ့ကဲ့သို႔ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ မ်က္လံုးေတာ္ကို အစဲြျပဳ၍ “က်ိဳက္ေပါေလာမ်က္ရွင္ေတာ္ဘုရား”၊ ထို႔ေနာက္တြင္ လက်္ာဘက္ နားထင္ေပၚတြင္ရွိေသာ မွဲ႕ေတာ္ကို အစဲြျပဳ၍ “က်ိဳက္ေပါေလာ မွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရား” ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ေက်ာက္လွည္းဘီး

ယခု ေဂါပကအဖဲြ႕သည္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ အစပိုင္းမွ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ မတ္လအထိ (၁၁)ႏွစ္ကာလအတြင္း အလွဴေငြ စုစုေပါင္း (၃၄၆)သိန္းကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ျမိဳ႕ခံအလွဴရွင္မ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္အေပါင္းတို႔၏ ဤအလွဴဒါနျဖင့္ ေရႊသားပလႅင္ေတာ္ၾကီး၊ ဂႏၵကုဋီတိုက္ၾကီး၏ ေရႊသားမ်က္ႏွာက်က္ေတာ္ႏွင့္ ေရႊသားနံရံမ်ား (ယခုျပဳျပင္ဆဲ)ကို ျမန္မာအႏုပညာလက္ရာအလွအပတို႔ျဖင့္ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအျဖစ္ျပဳျပင္လ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ဘုရားဖူးမ်ား တည္းခိုႏိုင္ရန္ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ၾကီး အသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားေဟာတရားနာရန္ ဓမၼာရုံၾကီးတစ္ခု၊ သိမ္ေတာ္ၾကီးတစ္ခုႏွင့္ အျခားသာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ အလွဴရွင္အေပါင္း သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚႏိုင္ၾကပါကုန္။

ဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဂါပကအဖဲြ႕မွ အမွာစာ.....
က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားသမိုင္းအက်ယ္တြင္ သမိုင္းျပဳစုသူ စစ္ေတာင္းျမိဳ႕ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးစိုးႏိုင္ (စိုးရာဇာ)က ဘုရားတည္ရွိရာ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ေနာက္ခံသမုိင္း၊ သုဝဏၰဘူမိျမိဳ႕ေဟာင္း ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ေရွးေခတ္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔အေၾကာင္း၊ သုဝဏၰဘူမိသို႔ သာသနာေရာက္ရွိလာပံုအေၾကာင္းစသည္တို႔ကို သိမွတ္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာႏွင့္ စံုလင္စြာေရးသားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားဖူးလာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔အေနျဖင့္ မအားမလပ္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသမိုင္းကို အက်ဳဥ္းခ်ံဳးေရးသားထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမ်ာေလးေမ်ာသမိုင္းဝင္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ရွိ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္း မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ခရစၥတလ္

3 comments:

mstint said...

သမိုင္းဝင္ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္ေတာ္ဘုရားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူးပါ ခရစၥတလ္ေရ။
ပူစူးမ အေၾကာင္းေလးပါ ႀကံဳတုန္းဖတ္သြားတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

စိတ္ဝင္တစား ဖတ္သြားပါတယ္ အန္တီခရစၥတယ္ း)
ေနေကာင္းတယ္ဟုတ္...

Crystal said...

အျမန္လာဖတ္သြားတဲ့ တီတင့္ကို ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ျပီးေတာ့ အန္တီေခၚသြားတဲ့ ေခ်ာကိုေတာ့ တူေတာ္ေမာင္နဲ႔ ေပးစားမယ္လို႔ ....... :P