သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Friday, April 16, 2010

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္။

Artist(Band): Celine Dion

Let's Talk About Love
Everywhere I go all the places that I’ve been
Every smile's a new horizon on a land
I’ve never seen
There are people around the world -
different faces different names
But there's one true emotion that
reminds me we're the same...
Let's talk about love

From the laughter of a child to the tears
of a grown man
There's a thread that runs right through us
and helps us understand
As subtle as a breeze - that fans a flicker
to a flame
From the very first sweet melody to the
very last refrain...

Let's talk about love

Let's talk about us

Let's talk about life

Let's talk about trust

Let's talk about love

It's the king of all who live and the
queen of all good hearts
It's the ace you may keep up your
sleeve - till the name is all but lost
As deep as any sea - with the rage of
any storm
But as gentle as a falling leaf on any
autumn morn...

(oooo)Let's talk about love - it's all we're
needin'
Let's talk about us - the air we're
breathin'
Let's talk about life - I wanna know you
Let's talk about trust - and I wanna show you
Let's talk about love

(Everywhere I go all the places that I’ve been
Every smile's a new horizon on a land
I’ve never seen
There are people around the world -
different faces different names
But there's one true emotion that
reminds me we're the same...)

Uhhh! Let's talk about love

Let's talk about us

Let's talk about life

Let's talk about trust

Let's talk about loooove!

It's all we're needin'
The air we're breathin'

It's all we're needin'!
The air we're breathin'!
Baby...
ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းေလးပါရွင္။

No comments: