သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, March 16, 2010

အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း။

၂။ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး မိန္ကေလးမ်ား
အခန္း ေနရာ တစ္ခုတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ မိန္းကေလးမ်ားထဲတြင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ရပါသည္။ အခန္းေနရာ ဆိုသည္မွာ ထရံကာ ဓနိမိုးမွ အဆင့္ျမင့္တည္းခိုရိပ္သာမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုထက္အဆင့္ျမင့္စြာေသာ ေနရာမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္ သို႔ပါေသာလည္း မိမိေလ့လာျဖစ္သည္မွာ ႏြမ္းပါးစြာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းေနၾကေသာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းဧည့္ရိပ္သာမ်ား တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို အဓိကထားကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေနရာအားလံုးတြင္ သူေ႒း အမ်ိဳးသားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမိ်ဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဦးေသာ လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေနရာ အမ်ားစုကို ေယာက်္ားေလးတိုင္းတိုင္းလိုလုိ သိၾကေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ဝါးထရံကာ ေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္သည္ႏွင့္မိန္းကေလးတို႔၏ အခန္းအျပင္မွ ေခ်ာင္းၾကည့္ခမ်ားကိုပင္ အခေၾကးေငြယူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရတတ္ေသးသည္။
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး မိန္းကေလးမ်ားသည္ (15)မိနစ္၊ နာရီပိုင္းမွ တစ္ေန႔တာအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးရပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပည့္လွ်င္ က်သင့္ေငြ ရွင္းေပးရပါသည္။ လမ္းမေပၚတြင္ ကိုယ္တိုင္ ေဖာက္သည္ရွာရေသာ မိန္ကေလးမ်ားသည္ တည္းခိုခန္းမ်ားသို႔ သြားကာ အလုပ္ဆင္းရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။
မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဧည့္သည္အလာမ်ားေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ သူမတို႔၏ နီးစပ္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားကို  သံုးစဲြၾကပါသည္။ တားေဆးမ်ားစားျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ နည္းလမ္းကိုမွ ပံုမွန္ သံုးစဲြသည္ဟူ၍ မေတြ႕ရပါ။ အလုပ္ခ်ိန္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး မအဂၤါအတြင္းသို႔ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ားကို ေၾကညာကပ္ထားျခင္းႏွင့္ သံုးစဲြရန္သိၾကပါေသာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေယာက်ာ္းအမ်ားစုသည္ ကြန္ဒံုးသံုးစဲြျခင္းကို လက္မခံလိုၾကေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာတတ္လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားမ်ားသာ မိသားစုကို မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းကို ေၾကာက္လန္႔၍၄င္း၊ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာအရ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္၄င္း ကြန္ဒုံးကို သံုးစြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ရန္ သိလ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူဖို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မကုသၾကေသာ မိန္းကေလးမ်ား၊ လဲြမွားေသာ ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ AIDS ေရာဂါဆိုးၾကီးကို ခံစားၾကရေတာ့သည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားထံသို႔ သြားၾကေသာ ေယာက်္ားတိုင္း သည္လည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပတ္သက္ေသာ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္အျဖစ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ာ္းမ်ားသည္ပင္ ကြန္ဒံုးကို ဝယ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္တြင္ကိုင္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ ရွက္ရြံ႕ဝန္ေလးေနၾကျခင္း၊ သားဆက္ျခားရန္ႏွင့္ လိင္မွ တဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူပစၥည္းအျဖစ္ စိတ္ဝယ္ မျမင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆံုးရွဳံးမႈမ်ိဳးစံု ၾကံဳေတြ႔ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနပါသည္။
သို႔ပါေသာလည္း လိင္လုပ္သား မိန္းကေလးတိုင္းတြင္ ကာလသားေရာဂါအပါအဝင္ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ တေန႔တၾကားတိုး၍ ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိၾကသည္။ လိင္လုပ္သားမ်ားမွ တဆင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္မိေသာသူမ်ား
         ထိုမွ တဆင့္
အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အိမ္သူသက္ထားမ်ားထံသို႔ ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေရာဂါဆိုးမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ သယ္ေဆာင္ လာၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိနားမလည္ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားစြာႏွင့္ အျပစ္မဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔သည္လည္း ထိုေရာဂါဆိုး၏ အေမြကို လက္ခံရရွိၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူၾကီးမ်ား အမွာစကား ထားခဲ့ၾကတာက  
အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း။
“ေရျမင့္မွ ၾကာ တင့္မယ္”


2 comments:

ကိုလူေထြး said...

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ပညာေပးႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကရပါအံုးမယ္...

မိုက္မဲလို႕ခံရတာထက္ မသိလိုက္လို႕ ခံလိုက္ရသူေတြ ထပ္တိုးမလာဖို႕အေရးၾကီးတယ္ေလ...

အလွတရား said...

ေရးေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ STD နဲ႔ TB ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ ျမန္မာ့ကုိယ္ပုိင္ ျပႆနာၾကီးႏွစ္ခုလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ တခါ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကာလသားေရာဂါ ပညာေပးနဲ႔ အဟပ္မိဖုိ႔ကလည္း မလြယ္ဘူး။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို လူၾကားထဲ ေျပာရတာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူဘူး။ အရင္က လူမႈေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ေဆးပညာက ဆရာ ေဒါက္တာ ေနစုိးေမာင္တုိ႔ ေျပာျပပုံအရ ကြန္ဒြန္းေတြကုိ တီဗီထဲေၾကညာဖုိ႔ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ စာေစာင္ မဂၢဇင္းေတြမွာ ေၾကာ္ညာသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ Public Desensitization လုပ္ခ်င္လုိ႔ ခြင့္ေတာင္းတာကုိ မႏွစ္သက္ၾကဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းတုန္းက လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းတုန္းကေတာ့ ကြန္ဒြန္းကုိ ပူေပါင္းမႈတ္ျပ၊ မဂၤလာေဆာင္မွာ ပူေပါင္းခ်ိတ္သလုိ ခ်ိတ္ျပ ေဆာ့ျပ၊ sample နဲ႔ နမူနာျပၾက အဲဒီလုိလုပ္ျပျပီး လူေတြနဲ႔ ကြန္ဒြန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးၾကတယ္။ အဲလုိစသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြ ကုိယ့္ဖာသာ တႏုိင္တပုိင္ ပညာေပးၾကတာလည္း ရွိတယ္။ အေရးအၾကီးဆုံးက ၀ယ္ဖုိ႔ လြယ္ကူဖုိ႔ ကိစၥပဲ။ ရန္ကုန္လုိ ျမိဳ႔ၾကီးမွာ condom ကုိ ၀ယ္ရတာ မေထာင္းတာေပမဲ့ နယ္ျမိဳ႔ေတြမွာက်ေတာ့ ၀ယ္ရတာလည္း ခက္တယ္၊ တခ်ိဳ႔နယ္ေတြမွာဆုိ လုံး၀လည္း မေရာင္းတာမ်ိဳး ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုိေတြ ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလုိ႔ မရတဲ့ ျပႆနာေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခုလုိျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။