သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Friday, March 5, 2010

Now and Forever

Whenever I'm weary from the battles that rage in my head
You make sense of madness when my sanity
hangs by a thread
I lose my way but still you seam to understand
Now and forever
I will be your man

Sometimes I just hold you
Too caught up in me to see

I'm holding a fortune that heaven has given to me
I'll try to show you each and every way I can
Now and forever
I will be you man

Now I can rest my worries and always be sure
That I won't be alone anymore
If I'd only known you were there all the @me
All this time

Until the day the ocean doesn't touch the sand 
Now and forever 
I will be your man
Now and forever
I will be your man 


မ်က္စိကိုက္လို႔ ပိုစ့္မေရးႏိုင္ခ်ိန္မွာ ေက်းဇူးရွင္က သီခ်င္းပဲ နားေထာင္ ဘာမွ မလုပ္ပါနဲ႔တဲ့ရွင္။ အခုေတာ့ က်မ သီခ်င္းပဲ နားေထာင္ေနရပါတယ္။ ပိုစ့္ေတြ ေရးတာ ခဏေလး နားထားပါမယ္ေနာ္။