သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Wednesday, February 10, 2010

သြားေတာ္ေလးဆယ္ ဘုရားရွိခိုးဂါထာ။

(ပါဠိ)
သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ၊ သႏၲံ ဒႏၲံ သုခါ၀ဟံ။
စတၱာလီသ သမ ဒႏၲံ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ သာဒရံ။

(အနက္)
သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ- သတိျမဲအင္၊ ဉာဏ္ထူးလ်င္၍၊ ၾကည္လင္စြာဘိ၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူထေသာ။
သႏၲံ- ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း၊ စိတ္၀မ္းၾကည္လင္ေတာ္မူေသာ။
ဒႏၲံ- ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၊ ျပကေတ့ ႏူးညံ႔ေသာ စိတ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူေသာ။
သုခါ၀ဟံ- လူနတ္ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါတို႔ ခ်မ္းသာေလေအာင္၊ အစဥ္ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူ တတ္ေသာ။
စတၱာလီသသမဒႏၲံ - စြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊ ပါ၀င္မူ၍၊ စင္ျဖဴတင့္တယ္ အမွ်ေလးဆယ္ေသာ၊ ျပည့္ၾကြယ္ၾကံ႔ခိုင္၊ ပုလဲဆိုင္ ပုလဲေသြးကဲ့သို႔ ျဖဴေဖြးေသာ သြားေတာ္ျမတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ။
ဗုဒၶံ- သစၥာေလးပါး တရားသိျမင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို။ အဟံ-(သြားေ၀ဒနာ ခံရပါ၍ က်င္နာခံခက္ ဆင္းရဲဖက္၍ ေနရပါေသာ) ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
သာဒရံ- ရိုေသေလးစား ဦးညြတ္တြားလ်က္ စိတ္ထားၾကည္လင္ ဦးေတာ္တင္လ်က္။
၀ႏၵာမိ- လက္ဆယ္စံုမိုး၊ ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးလ်က္ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား။

နံနက္အိပ္ရာထ၊ ညအိပ္ရာ၀င္ တစ္ေခါက္စီ ဘုရားရွိခိုးပါ။
-------------------------------------------------------------------
သြားနာ သြားကိုက္ျဖစ္ကုန္ေသာ လူအမ်ားတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ေလမလားရယ္လို႔ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂါထာကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ ရွာေဖြခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဦးခ်ကန္ေတာ့လိုက္ပါတယ္ဘုရား။
ဂါထာရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုလည္း အာရုံမွာ ဥာဏ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ရင္းျဖင့္....။

No comments: