သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, February 22, 2010

What Can I Do?

ဒီသီခ်င္းေလးကေတာ့ ပါရမီျဖည့္ဘက္ေလးက မွ်ေဝရွာေဖြေပးတဲ့သီခ်င္းေလးပါ။ 
သီခ်င္းေလးထဲက အဆိုေတာ္မေလးေတြကို သေဘာက်တာေနမွာေပါ့။
ဟြန္း...မနာလိုေပါင္။ ကဲပါေလ သီခ်င္းေလးကို နားေထင္ၾကည့္လိုက္အံုးမယ္။
သီခ်င္းေလးကေတာ့ ေကာင္းရွာပါတယ္။ ဒီလိုေလး ဆိုတတ္ဖို႔ကို ေလ့က်င့္ၾကည့္လိုက္အံုးမယ္...အဟိ။

The Corrs - What Can I Do?

I haven't slept at all in days
It's been so long since we've talked
And I have been here many times
I just don't know what I'm doing wrong

What can I do to make you love me
What can I do to make you care
What can I say to make you feel this
What can I do to get you there

There's only so much I can take
And I just got to let it go
And who knows I might feel better
If I don't try and I don't hope

What can I do to make you love me
What can I do to make you care
What can I say to make you feel this
What can I do to get you there

No more waiting, No more aching
No more fighting, No more trying

Maybe there's nothing more to say
And in a funny way I'm calm
Because the power is not mine
I'm just gonna let it fly

What can I do to make you love me
What can I do to make you care
What can I say to make you feel this
What can I do to get you there

Love me.. 


No comments: