သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, February 22, 2010

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဘုရားဘဝ...တည္ေတာဆရာေတာ္ (ေမး+ေျဖ)
 
  
  
 
 ဘုန္းဘုန္း ဦးေလာကနာထ၏ ဒႆနခရီးစဥ္ မွ ခြင့္ေတာင္း ကူးယူေဖၚျပပါသည္။


No comments: