သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, December 7, 2009

Market Restriction

(၁)

ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုမွာ အင္မတန္လွပတဲ့ မိန္းမေခ်ာတစ္ဦးကုိေတြ ့လုိက္ျပီဆုိပါေတာ့။

သူ ့ဆီတုိက္ရုိက္၀င္ျပီး ကၽြန္ေတာ္က” အင္မတန္ခ်မ္းသာတဲ့သူေဌးပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကုိ လက္ထက္မလား” လုိ ့ေမးရင္ အဲဒါ Direct Marketing ။

တုိက္ရုိက္ေစ်းကြက္တင္တာေပါ့။

(၂)

ပါတီမွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္သုိက္နဲ ့ ေပ်ာ္ေနၾကတုန္းမွာ အင္မတန္လွပတဲ့

မိန္းကေလးကုိေတြ ့တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အဲဒီကေလးမဆီ ေလွ်ာက္သြားျပီး

ခင္ဗ်ားကုိ လက္ညုိးထုိးျပတယ္။ “ သူက သိပ္ခ်မ္းသာတာ၊ သူ ့ကုိႀကိဳက္လုိက္ပါလား”

လုိ ့ေျပာရင္ အဲဒါ Advertising ။ ဒါက ေၾကာ္ျငာသေဘာတရား။

(၃)

ပါတီမွာ မိန္းမေခ်ာေလးကုိေတြ ့လုိ ့တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းထားလုိက္တယ္။

ေနာက္ေန ့က်ေတာ့ တယ္လီဖုန္းနဲ ့လွမ္းျပီး “ ကၽြန္ေတာ္ကသိပ္ခ်မ္းသာတဲ့လူပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကုိလက္ထက္မလား” လုိ ့ေမးရင္ အဲဒါ Telemarketing ။

(၄)

ပါတီမွာ ေကာင္းမေလးကုိေတြ ့တယ္။ စကားေရာေဖာေရာေတြလုပ္ျပီး အခ်ဴိရည္ယူူေပး၊

စားစရာယူေပးေတြ လုပ္တယ္။ ျပန္မယ္ဆုိေတာ့ ကားအထိလုိက္ပုိ႔ေပးျပီး တံခါးဖြင့္

ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့မွ စကားၾကီးသုံးခြန္းေျပာတယ္။ အဲဒါ Public Relation ။

ျပန္ /ဆက္ေပါ့။

(၅)

ပါတီမွာ ေကာင္းမေလးက ခင္ဗ်ားဆီကုိ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေရာက္လာျပီး

“ ရွင္က သိပ္ခ်မ္းသာတယ္ဆုိ၊ ကၽြန္မကုိ လက္ထက္ပါလားဟင္” လုိ ့ေမးရင္

အဲဒါ Brand Recognition။ ေစ်းကြက္မွာ ပစၥည္းေပါက္သြားတာ။

(၆)

ပါတီမွာ ေကာင္းမေလးကုိေတြ ့တယ္။ သူ ့ဆီသြားျပီး “ ကုိယ္ကသူေဌးေလးပါ။

ကုိယ့္ကုိ လက္ထက္ပါလား”လုိ ့ေျပာတယ္။ေကာင္းမေလးက လွည့္ၾကည့္ျပီး

ပါးၾကီးကုိ အားရပါးရထိထိမိမိ တြယ္ထည့္လုိက္တယ္။ အဲဒါ Customer Feedback ။

စားသုံးသူရဲ ့သေဘာထား။

(၇)

ပါတီမွာ ေတြ ့တဲ့ေကာင္းမေလးကုိ ခင္ဗ်ားက ခ်ဥ္းကပ္ျပီး သုံးခြန္းေသာစကားေျပာတယ္။

သူက “ အေတာ္ပဲ ကၽြန္မေယာက္်ားနဲ ့မိတ္ဆက္ေပးရဦးမယ္” ဆုိျပီး

သူ ့ေဘးဘဲၾကီးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ အဲဒါ Demand and Supply Gap ။

၀ယ္လုိအားနဲ ့ေရာင္းလုိအားကြာဟမႈ။


(၈)

ပါတီမွာ ေကာင္းမေလးေတြ ့လုိ ့ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ ့ေျခလွမ္းျပင္ေနတုန္းတစ္ေယာက္က

၀င္လာျပီး “ကုိကုိက သူေဌး၊ လက္ထပ္ၾကရေအာင္ေနာ္ ” လုိ ့ျဖတ္ခုတ္သြားရင္အဲဒါ

Competition Eating into your market share။ ေစ်းကြက္အလုခံတာ။

(၉)

ပါတီမွာေကာင္းမေလးေတြ ့လုိ ့ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္ေနတုန္း

အိမ္ကဟာမၾကီးေပၚလာျပီး “ေမာင္ေရ”လုိ ့အသံေပးလုိက္တယ္။

အဲဒါ Market Restriction ။ ေစ်းကြက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၀င္လာတာ။

No comments: