သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, December 13, 2009

ေမတၱာျဖင့္အတိၿပီးေသာ

အတူရွိေနခိ်န္ေလးမွာ....
မ်က္ဝန္းမွ ခ်စ္ျခင္းတရားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစ။

ထားဖူးေသာ အၾကင္နာေတြလည္း သိႏိုင္ေစ။

ၾကည္ႏူးဖူးေသာ အခ်ိန္ေတြလညး္ ခိုင္ျမဲပါေစ။

နားလည္မႈေတြကိုလည္း စာနာႏိုင္ေစ။

ေမတၱာျဖင့္အတိၿပီးေသာ ကိုယ့္ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ေထြးေပြ႔ေပးပါ.....ခ်စ္သူ။

ေဝးသြားတဲ့အခါ ....
မ်က္ဝန္းမွ ခ်စ္ျခင္းတရား၊ ထားဖူးေသာ အၾကင္နာ၊ ၾကည္ႏူးဖူးေသာ အခ်ိန္ေတြ၊ နားလည္ေပးမႈေတြ။

ဒါေတြကို ေမ့လို႔ ဘဝသစ္မွာ ရည္ရြယ္ရာလမ္းကို ရဲဝံ့စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ ခ်စ္သူ။

ေမတၱာျဖင့္အတိၿပီးေသာ ကိုယ့္ႏွလံုးသားတစ္စံုကို ခြန္အားျဖစ္ေစဖို႔ ခ်န္လို႔ထားခဲ့မယ္.....ခ်စ္သူ။

(သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ ခံစားမႈအတြက္ ကိုယ္တုိင္ခံစားေရးဖဲြ႕လိုက္ပါသည္။)

No comments: