သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Saturday, December 19, 2009

City lights from around the world

BrazilDenverPetersburgParis

Niagara Falls
Toronto

Cleveland

Las Vegas
Chicago
Los AngelesLondon


CopenhagenMoscowWashingtonOaklandSingaporeViennaCologne Cathedral
UNION OF "MYANMAR"

Oops sorry.......power cut.... hahaaa...

No comments: