သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, December 22, 2009

မဂၤလာ ဘယ္ႏွစ္ပါးရွိပါသလဲ။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းတစ္ခုတြင္ စာေမးပဲြစစ္ေဆးေနခ်ိန္ျဖစ္၏။
ကေလးမေလးတစ္ဦးသည္ စာေမးပဲြ ေမးခြန္းလႊာကို စိတ္ျဖင့္ ဖတ္၏။

ေမးခြန္းလႊာ(၁)
မဂၤလာ ဘယ္ႏွစ္ပါးရွိပါသနည္း။ ၄င္းတို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

ကေလးမေလးက စဥ္းစား၏။ မဂၤလာ ဘာပါလိမ့္။ ေအာ္ သိၿပီ၊ သိတာေပ့ါ လြယ္လြယ္ေလးပဲ။

ေျဖ။ ။ မဂၤလာ ႏွစ္ပါးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ၊ မဂၤလာရွင္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(စာဖတ္သူ ျဖည္းျဖည္းရယ္ပါေနာ္။ အခုေတာ့ အဲဒီကေလးမေလးက ဘာသာေရးမွာ အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီသင္တန္းက ဆုရတဲ့သူေတြထက္ ဘာသာေရးကို ပိုသိေနပါၿပီ။ ဘဝဆိုတာ ဒီလုိပါပဲ-ေရေသအတိုင္းမသြားဘူးေလေနာ္။)

No comments: