သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, December 22, 2009

ဝိမုတၱိရသဆိုဒ္အတြက္ အမွတ္တယ

စိတ္ကူးက ဘယ္မွာ အေျခခံတယ္

အေတြးရံက သည္လိုကြန္႔ျမဴး

ဖတ္သူမွာ သုတေတြၾကြယ္သမို႔

ရသက ထူး

ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္နဲ႔ ပိုစ့္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေျပာၾကရင္း၊ ဦးဇင္းရဲ႕ကဗ်ာသေဘာက်မိေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာမိၾကရင္းျဖင့္ စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စာလံုးမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ စာတင္မိပါသည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ဆိုဒ္ကို ရွာမိေသာ ဝိမုတၱိရသဆိုဒ္အတြက္ “ပန္း”အမည္ျဖင့္ ကြန္မင့္တြင္ စာစီမိခဲ့သည္။

No comments: