သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, December 27, 2009

Myanmar Government's Paper Money

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗဟုသုတရေစဖို႔ ကူးယူေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အကုန္လံုး မျမင္ဘူးေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့ ေငြစကၠဴမ်ားFEC: Foreign Exchange Certificatehttp://www.mysuboo.com/index.php?option=com_blog&name=koQQ84&task=view&pid=5498

အီးေမးမွ ရလို႔ အမွတ္တယအေနနဲ႔ ကူးယူေဖာ္ျပထာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူလ ဘေလာ့လိပ္စာတြင္လည္း ၾကည့္ရွဴေလ့လာႏိုင္ၾကပါသည္။

No comments: