သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Sunday, January 3, 2010

ခ်စ္သူေပးခဲ့ေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္............


  ENTWINED


For me,
I have no wish to read
the stars and signs
or dots and lines of
astrology and palmistry.They may
foretell my future fate,
things good or bad
that lie in wait. 
But it is I
who move the wheel.
And it is I
who stand or kneel.
I only wish
my heart be strong
to endure hardship
and my head be wise
to discern things.
Let them be entwined with
morale and moral.

If so,
come what may
fortune or misfortune
happiness or sorrow
my door is open.
(December 14, 2004)

No comments: