သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Thursday, January 28, 2010

စိုျပည္ေသာ ဇာတ္ဝင္ေတးမ်ား။

သီခ်င္းႏွင့္ ပါဝင္ေသာ သရုပ္ေဆာင္မ်ားကို သေဘာက်လို႔ပါ။ ဒီကားေလးကို ၾကည့္ဖူးထားတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကာေနပါျပီ။ဒါေလးက ေနာက္တစ္ကားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းနဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ထားတာေတြကလည္း ေကာင္းၾကပါေပတယ္။ No comments: