သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Wednesday, January 20, 2010

တကယ္ေျပာတာပါ...။
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေႏြ မိုး ေဆာင္း ေျပာင္းသလို အခ်စ္ေတြဟာ ဘယ္ခါမွ မေျပာင္းဘူးေလ...။

No comments: