သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Wednesday, January 20, 2010

မေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။

က်မရဲ႕ ေမာင္ေတာ္ဖုရား သူၾကိဳက္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့သီခ်င္းေတြထဲမွာ ဒီသီခ်င္းလဲပါေသးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြနဲ႔ မိန္းမကို ညာညာခိုင္းေနတာပါ။

No comments: