သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, January 26, 2010

သူနဲ႔သာ ဆိုရင္။

(တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္တဲြလို႔ တစ္သက္မခြာမခဲြ အစဥ္ လက္ကို ခိုင္ခိုင္ယွက္မယ္ သူနဲ႔သာဆိုရင္)


စာသားေလးကို ၾကိဳက္လို႔ပါရွင္။

No comments: