သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Tuesday, January 26, 2010

ဘဝ၏ သဘာဝ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သုည။

ဘဝ…ေျပာေတာ့လြယ္သည္၊ တကယ္ေတြးၾကည့္က တကယ္ပင္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ဘဝ။
လူမမည္ကေလးဘဝမွ အစျပဳကာ ေသဆုံးသည့္တုိင္ေအာင္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၊ လူသားမ်ားပီပီ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို သြားၾက၊ ခင္မင္ရာ ရင္းႏွီးရာကို ရွာၾက၊ ေတြ႔ၾက ဆုံၾက ခင္မင္ၾက ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ ကြဲကြာ သြားၾကျပန္၏၊
သုညက စခဲ့ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သုညျဖင့္ ျပန္လည္ အဆုံးသတ္ ရေလ၏၊ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တစ္ေနရာရာ၌ ေတြ႔ၾက ဆုံၾက၍၊ အေၾကာင္း တစ္ခုခုျဖင့္ စတင္သိကၽြမ္းခဲ့ၾကေလ၏၊

ထုိသူနစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံၾကကာ ထို႔ထက္ပုိမို ရင္းႏွီခဲ့ရျပန္ေလ၏၊ ဤသုိ႔ျဖင္ တစ္စထက္တစ္စ ရင္းႏွီကာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သဖြယ္ ျဖစ္သြားၾကျပီး ေျပာမနာ ဆုိမနာ အရင္းႏွီးဆုံးမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိရျပန္သည္။

သူတို႔နစ္ဦးသည္ ေျပာမနာ ဆုိမနာ ဘဝမ်ားမွ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖင့္၄င္း၊ မိမိ၏ အလုိမက်မူေလးမ်ားမွ အစျပဳကာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အထင္အျမင္ လြဲမူမ်ားျဖင့္၄င္း၊ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိသြားကာ လမ္းခြဲၾကရျပန္ေလသည္။ ဤသုိ႔လ်ွင္ သုညက စခဲ့ေသာ ဘဝသည္ ေနာက္ဆုံး သုညသုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားရေလေတာ့၏။

သုညျဖင့္စတင္ခဲ့ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း မည္သည့္ရက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႕ အေၾကာင္း အရာမ်ိဳးျဖင့္ သုညျဖစ္ရအုံမည္ ဆိုသည္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း………………။

လူသားပီပီ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ခင္မင္ရာ ရင္းႏွီးရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြ ေနပါအုံးမည္။

လူသဘာဝ လူ႔ေလာက အေၾကာင္းမ်ားကို အေတြ႔အၾကဳံရွိရွိ ေျပာဆုိလမ္းညြန္ ဆိုဆုံးမေပးေနေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments: