သတၱဝါအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သပါတယ္.........

Monday, January 11, 2010

ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း ကင္းသည့္ ခရီးသည္ ။


"မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္"ဆုိတာ "ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း" ဆုိတဲ့ အစြန္း တစ္ခုုခုနဲ႔ ျငိသူေတြသာ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိတဲ့ အမႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ မဇၥ်ိမလမ္းစဥ္ မေပၚခင္က လူတုိ႔(သတၱ၀ါတုိ႔) ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ အမည္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾကေပမယ့္ အမ်ိဳး တူရာ ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ အာရုံကုိ အခ်စ္ႀကီး လြန္းသူတုိ႔ရဲ့ "ကာလသုခလႅိက"လမ္းစဥ္နွင့္ အာရုံကုိ အမုန္းႀကီးလြန္း သူတုိ႔ရဲ့ "အတၱကိလမထ" လမ္းစဥ္ ဆုိျပီး ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း တရားဦးအစမွာ ျမတ္ဗုဒၶက ေထာက္ျပခ့ဲ့ပါ တယ္။
ဒီခရီးသည္ နွစ္မ်ိဳးတုိ႔ဟာ အခ်င္းခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္တဲ့ လမ္းနွစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ့္ပန္းတုိင္ ရွိရာ ေရွ႔တည့္ တည့္ကုိ ၾကည့္ရေကာင္း မွန္း မသိၾကတာခ်င္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ေရွ႔တည့္တည့္ကုိ ၾကည့္ျရေကာင္းမွန္းမသိလုိ႔ ေဘးကုိ ၾကည္မိ ေနၾကေပမယ့္ ေဘးကုိ လည္း တကယ္ မျမင္ၾကပါဘူး၊ ေဘးကုိ မျမင္ဘဲ ေဘးဘက္ကုိ ဦးတည္ ဇြက္တုိးေနၾကလုိ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ေဘးစြန္းနဲ႔ ျငိျပီး ေဘးေတြ႔ၾကတာ ခ်င္းလည္း အတ ူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမတ္ဗုဒၶက အစြန္းတရား ႏွစ္ခုလုံးတုိ႔ရဲ႔ နိဂုံးကုိ "အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ= သူျမတ္တုိ႔ လက္မခံတဲ့ အက်ိဳးမဲ့လမ္း ျဖစ္တယ္" လုိ႔ တစ္ေပါင္းတည္း မွတ္ခ်က္ခ်ေတာ္မူတာပါ။

ကာလသုခလိႅက ခရီးသည္မ်ားက အာရုံကုိ အခ်စ္ႀကီးလြန္းတယ္၊ အတၱကိလမထ ခရီး သည္တုိ႔က အာရုံကုိ အမုန္းႀကီးလြန္းတယ္။ သတၱ၀ါေတြကုိ ဒုကၡခရီးရွည္ေစတဲ့ မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္ ဆုိတာက ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းဆုိတဲ့ အစြန္းတစ္ခုခုနဲ႔ ျငိသူေတြသာ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိတဲ့ အမႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးေရာက္ရင္ ေဘးေတြ႔တတ္တဲ့အတြက္ ေဘးဘက္ကုိ မေလွ်ာက္ဘဲ ေဘးလြတ္ရာ ေရာက္ေအာင္ ေရွ့တည့္တည့္ ေလွ်ာက္ရမယ့္ မဇၥ်ိမခရီးသည္ဆုိတာ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း ကင္း သူ ျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဇၥ်ိမ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမွာ ဣျႏၵိယသံ၀ရ= ဣေျႏၵကုိေစာင့္ စည္းမႈနဲ႔ ျပည့္စုံဖုိ႔ လမ္းညြန္ခဲ့တာပါ။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ စတဲ့ ဣေျႏၵမ်ားနဲ႔ အျပင္အာရုံတုိ႔ တုိက္ ဆုံမိျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း ဆုိတဲ့ ဘက္တစ္ခုခုစီ ေရာက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မႈနဲ႔ ျပည့္စုံရမွာပါ။  ဣေျႏၵလုံျခုံရင္ ဒုစရုိက္ကင္းျပီး ခ်မ္းသာျခင္းကုိ ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

"စိတၱံ ရေကၡထ ေမဓာ၀ီ၊ စိတၱံ ဂုတၱံ သုခါ၀ဟံ= စိတ္ကုိ လုံျခံဳေအာင္ ေစာင့္ၾကပါ။ စိတ္လုံျခဳံရင္ ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္ႏုိိင္ပါတယ္။(ဓမၼပဒ၊၃၆)ဆုိတာ ဒီသေဘာကုိ ရည္ညြန္းတာ ပါပဲ။  ဒုစရုိက္ကင္းျပီး သုစရုိက္ သုံးပါးနဲ့ ျပည့္စုံတဲ့တြက္ သီလသိကၡာ ျပည့္စုံသူ လုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါျပီ။ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာ တုိးပြားေရးအတြက္ အဆင့္မီသူလည္း ျဖစ္ပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ "သုစရုိက္နဲ႔ ျပည့္စုံရင္  သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျပည့္စုံေစတယ္"လုိ႔ အ၀ိဇၨာသုတ္မွာ ဆက္ျပီး ေဟာတာပါ။ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျပည့္စုံေစတယ္ဆုိတာ မဂၢင္ရွစ္ပါး(မဇၥ်ိမပဋိပဒါ) ကုိျပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္ဖုိ႔ လုံေလာက္ျပီလုိ႔ ဆုိတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

"မဇၥ်ိမ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း" လုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကုိ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္းကစျပီး သုစရုိက္သုံးပါး ျပည့္စုံလုိ႔ သီလသိကၡာကုိ မိမိသႏၱာန္မွာ အိမ္ရွင္သဖြယ္ တည္ရွိတဲ့အထိကုိ အေသအခ်ာ ျပန္ျပီး စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စိတ္ရဲ႔ စြမ္းအားစုျဖစ္တဲ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ၊ ငါးပါးထဲမွာ "သဒၶါ"တရားက ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး က်န္စြမ္းအား ေလးခုက ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိတယ္ ဆုိတာကုိလည္း သေဘာေပါက္သင့္ ပါတယ္။ သဒၶါစြမ္းအား ေကာင္းမွ ဒီအဆင့္ကုိ ေရာက္မယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။

မွန္ပါတယ္။ က်ိဳး ေပါက္ ေျပာက္ ၾကားျခင္းမရွိ၊ တဏွာကြ်န္ အျဖစ္က လြတ္ေအာင္ ရုံးျပီး တဏွာဒိ႒ိ တုိ႔နဲ႔ လည္းမွားမွားယြင္းယြင္း စြဲကပ္မထားဘဲ မသာဓိကုိ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ေလာက္တဲ့ သီလသိကၡာ ဆုိတာ အနည္းဆုံး ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေသာတာ ပတၱိယဂၤ တရားေလးပါးထဲမွာ အဓိက အက်ဆုံးလည္း ျဖစ္ပါယ္။ " စတူသု -ေသာတာပတၱိ ယေဂၤသု ဧတၳ သဒၶါဗလံ ဒ႒ဗၺံ= ေသာတာပတၱ အဂၤါေလးပါးတုိ႔မွာ သဒၶါ တရားကုိ အဓိက ဦးေဆာင္တဲ့ တရားလုိ႔ မွတ္ရမယ္" (အံ၊၂။၁၀ ဒ႒ဗၺသုတ္) ဆုိတဲ့အတုိင္း သိလသိကၡာမွာ သဒၶါ စြမ္းအားက အဓိက ဦးေဆာင္ျဖစ္ပါယတ္။

ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းက်င့္သုံးရမယ့္ မဇၥ်ိမ လမ္းမွာ က်န္တဲ့ သိကၡာ ႏွစ္ခုထဲက သမာဓိသိကၡာျဖစ္တဲ့ သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ မဂၢင္သုံးပါးတုိ႔ကုိ အဓိက ပြား မ်ား အားထုတ္ၾကရမွာပါ။ သမာဓိသကၡာဟာ သီလနဲ႔ ပညာတုိ႔ကုိ တေပါင္းတည္း အျပည့္အ၀ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးပါတယ္။ မဂ္အဆင့္ ေရာက္တဲ့အခါ သီလဟာ ေစာင့္သီလ( သမာဒါန၀ိရတိ) ေရွာင္သီလ (သမၸတၱ၀ိရတီ) အဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္ျပီး ျမဲသီလ (သမုေစၧဒ၀ိရတီ) အဆင့္ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ သီလနဲ႔ ပညာ တစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္သြားပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ "သီလ ပညာနံ အဂၢမကၡာယတိ= သီလနဲ႔ ပညာကုိ အျမတ္ဆုံးလုိ႔ ဆုိရ မယ္"လုိ႔ ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္ေတာ္မူတာပါ။ (ဒီ၊၁။ ၁၁၇)။

သမာဓိမဂၢင္ သုံးမ်ိုးတုိ႔ကုိ ပြားမ်ားရာမွာ စ်ာန္လမ္းစဥ္အတြက္ ဆုိရင္သာ သမာဓိက ဦးေဆာင္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဉာဏ္လမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အက်င့္မွာေတာ့ ၀ိပႆနာ ၊ မဂ္ ပညာ တုိ႔ကုိ အေထာက္အကူ ေပးေရးသာ အဓိက ရည္ရြယ္ပြားမ်ားရမွာ ျဖစ္လုိ႔ သတိက ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "သတိပ႒ာန္အလုပ္"လုိ႔ ဆုိၾကတာပါ။

ဒီေနရာမွာ သတိရဲ႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပိဋကေတာ္မွာ လာတဲ့အတုိင္း တိပိဋကဓရ(ေယာ)ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ "ဧျမရႊင္ျပဳံး လူ့ႏွစ္လုံး"တရားေတာ္ကုိ အေျခခံျပီး ျပည့္ျုပည့္စုံစုံေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

သတိရဲ႔ အဓိက ေတာင္းဆုိခ်က္ကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကုိ တန္ဖုိးထားဖုိ႔ပါပဲ။ သတိ ဆုိတာ-
(၁) အာရုံကုိ ပုံေဖာ္ရမယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆာက္ရြက္လုိတဲ့ အာရုံဟာ အသိစိတ္ထဲ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေပၚလာရမယ္။
(၂) အာရုံ၌ စိတ္ကင္းလြတ္မသြားေအာင္ ခ်ပ္ခ်ပ္ ရပ္ရပ္ ကပ္ေပးရမယ္။
(၃) မလုပ္မျပီးမီ အာရုံမေပ်ာက္ေအာင္ အသိစိတ္ကုိ အာရုံေပၚမွာ မိမိရရ စြပ္ထားရမယ္။
(၄)အလုပ္တစ္ခု လုပ္ေနတုန္း တစ္ျခားအာရုံၾကားျဖတ္၀င္မလာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရတယ္။ အာရုံကုိ သတိရဲ႔ အစီအစဥ္အတုိင္း လာေစရမယ္၊ အစီအစဥ္ကင္းမဲ့တဲ့ အာရုံေတြကုိ လက္ခံ ထားျခင္ဟာ ရႈတ္ေထြးတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ အာရုံရႈတ္ေတာ့ အသိရႈတ္တယ္။ အသိရႈတ္ တာ ကုိ အလုပ္တယ္လုိ႔ ေျပေနၾကတာ၊ အမွန္က အရႈပ္လုပ္ေနၾကတာပါ။ အရႈပ္ လုပ္လုိ႔ အသိ ရႈပ္္ျပီး စိတ္ရႈတ္ရတာပါ။ ဘာအလုပ္ လုပ္လုပ္ ၊ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္မ်ားမ်ား၊ သတိနဲ႔ မျပတ္ ေအာင္ ေစာင့္ ၾကည့္တတ္ရင္ အာရုံမရႈပ္အတြက္ အသိလည္း မရႈတ္၊ စိတ္လည္း မရႈတ္ပါဘူး၊ အရပ္စကားမွာ အလုပ္မ်ားကုိပဲ အလုပ္ရႈတ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။

အဲဒီစကားအရ ေျပာရရင္" အလုပ္ရႈပ္တာဟာ စိတ္ရႈပ္စရာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးလည္း မရႈပ္္ပါဘူး။ အရႈပ္လုပ္တာက စိတ္လည္း ရႈပ္ရ တယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး ေတြလည္း ရႈပ္လာမယ္"လုိ႔ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
(၅)ဘာပဲလုပ္လုပ္ အလုပ္မျပီးမခ်င္း ေရွ့အသိနဲ႔ ေနာက္အသိ စပ္ထားပါ။ အသိခ်င္း ကြာသြားရင္ ပမာဒ ၾကား၀င္လာတဲ့အတြက္ မဓာနအလုပ္ အာရုံမ်က္ ျခည္ ျပတ္ျပီး ၾကား၀င္ လာတဲ့ အာရုံ အရႈပ္ေတြေနာက္ လုိက္မိသြားမယ္။ အဲဒါဟာ အရႈပ္လုပ္တာပါ။ အသိရႈပ္၊ စိတ္ရႈပ္ရတာဟာ ဒါေၾကာင့္ပါ။ သမဓိပ်က္ရတယ္ ၊ စိတ္မတည္ျငိမ္ဘူး ဆုိတာလည္း ဒါကုိပဲ ေျပာတာပါ။
အာရုံရႈပ္ရင္ အသိရႈပ္၊ စိတ္ရႈပ္၊ အာရုံရွင္းရင္ အသိရွင္း၊ စိတ္ရွင္ရပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေပးတဲ့ ဥပမာနဲ႔ မုိးျပီး ေျပာရရင္ေတာ့-
ေအာက္ေျခ၀န္းက်င္က စိမ့္ေရေတြ အျမဲထြက္ျပီး အလြန္နက္တဲ့ ေရအုိင္ႀကီးတစ္အုိင္၊ ေလးဖက္ေလးတန္ ကလည္း ေရေတြ စီး၀င္ေနမယ္၊ အထက္ကလည္း မုိးေတြ တေ၀ါေ၀ါ ရြာခ်ေနမယ္၊ အဲ ဒီလုိ "ေရွ႔ ေနာက္ ၀ဲ ယာ အထက္" ဆုိတဲ့ ငါးဖက္ငါးတန္က ေရေတြ ဒလေဟာ ၀င္ေနမယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ ေရအုိင္ႀကီးဟာ ေရ မ်က္ႏွာျပင္ လႈပ္ရွားေနမယ္၊ အဲဒီလုိ လႈပ္ေနတဲ့ ေရျပင္မွာ မိမိမ်က္ႏွာကုိ ငုံ႔ျပီး ၾကည့္ၾကည့္ ပုံရိပ္မွန္ မေပၚႏုိင္သလုိ ဘာမွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိႏုိင္ဘူး။

ေလးဘက္ေလးတန္ကလည္း ေရေတြစီးမ၀င္ေတာ့၊ အေပၚကလည္း မုိးမရြာေတာ့ဘူး၊ အျပင္မွာရွိတဲ့ ငါးဖက္က ေရေတြ မ၀င္္ေတာ့ဘဲ အတြင္းက စိမ့္ေရေလး နဲ႔သာ ျပည့္ေနတဲ့ အုိင္ႀကီးဆုိရင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျငိမ္သက္ေနတဲ့ အတြက္ မိမိမ်က္နွာကုိ ငုံ႔ၾကည့္လုိက္ရင္ နဂုိ ပုံရိပ္မွန္ေပၚျပီး မွဲ႔၊ ညွင္း၊ တင္းတပ္၊ ၀က္ျခံ အစက္ အေျပာက္ ကေလးပါ မက်န္ ျမင္ရ ႏုိင္ တယ္။
အျပင္က ေရေတြ၊ မုိးေတြ ၀င္ေနတာက အျပင္ အာရုံေတြ ၾကား၀င္ရႈပ္တဲ့ သေဘာ၊ ေရမ်က္နွာျပင္ လႈိုင္းလႈပ္ေနတာက စိတ္ရႈပ္တဲ့သေဘာ( သမာဓိပ်က္တဲ့ သေဘာ) ။ ဘာမွ ပီပီျပင္ျပင္ မျမင္၊ မသိရတာက အသိရႈပ္တဲ့သေဘာပါ။ အျပင္က ေရေတြ မ၀င္ေတာ့ဘဲ စိမ့္ေရ ေလးသာ ရွိတယ္ ဆုိတာက အျပင္အာရုံ ေတြ မရႈပ္ေစဘဲ "မေနာ"ဆုိတဲ့အတြင္းစိတ္ ကေလး ကုိ သတိနဲ႔ ကပ္ထားတဲ့ သေဘာ၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျပင္မသက္တာက စိတ္မရႈပ္ေတာ့ဘဲ သမာဓိ ျဖစ္ေနတဲ့ သ ေဘာ၊ မ်က္ႏွာကို အေသးစိတ္ သိျမင္ရတာက အျမင္ရွင္း၊ အသိရွင္း( ၀ိပႆနာ ပညာျဖစ္)  တဲ့ သေဘာပါ။
(၆) အလုပ္တုိင္း အေရးႀကီးတယ္။ (အေရးပါေစပါတယ္)။
မဇၥ်ိမခရီးသည္တုိ႔ရဲ့ လုပ္ခဆုိတာ ကုန္သြားသမွ် "အား"ျဖစ္ရတာါပဲ။ ကုန္ဆုံးျခင္းရဲ့ ရလာဒ္ဟာ စြမ္းအား ျဖစ္ေစရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဇၥိ်မခရီးမွာ အေရးမႀကီး တဲ့(အေရးမပါတဲ့) အလုပ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ စားတာ၊ သြားတာ၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔တာအထိ( မဟာသတိပ႒ာနသုတ္မွာ ပါတဲ့အတုိင္း) လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ် အလုပ္တုိင္းရဲ့ ေနာက္မွာ "အသိ" ဆုိတဲ့ လုပ္ခတန္ဖုိး ေပးတာခ်ည္းပါပဲ မိမိက ရယူႏုိင္ေအာင္ မျပတ္"သတိ"ထားေနရမွာပါ။
ထင္းကုိ အမွတ္မဲ့ မီးရႈိ႔ထားရင္ ထင္ကုန္တဲ့အခါ "ျပာ"ပဲ က်န္မွာပါ။ ထင္းမွာ မီးေလာင္ ေနတယ္ဆုိတာ သတိထားမိသူ အတြက္ေတာ့ အုိးထဲမွာ ဆန္နဲ႔ေရ အေလာေတာ္ ထည့္ျပီး တည္ထားလုိက္ရင္ ထင္းကုန္ သေလာက္ "ထမင္း" အျမတ္ က်န္ခဲ့တဲ့ သေဘာပါပဲ။ "သတိထား အသိပြားႏုိင္ၾကပါေစ"ဆုိတာ ဒါကုိ ေျပာ တာပါ။
သတိ အျမဲရွိေရးအတြက္ အေျခခံ ထားရွိရမယ့္ မူသုံးခ်က္ ရွိပါတယ္။
(၁) ဘာမဆုိ ေအးေအးေဆးေဆး လုပ္ပါ။  သတိ သမာဓိရွိဖုိ႔ ေျပာတာပါ။ ေအာင္ပြဲရဖုိ႔ဆုိတာ တာထြက္ လုိက္တာနဲ႔ ပန္းတုိင္ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖုိ႔၊ ေသခ်ာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အလုပ္မွာ စူးစုိက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ ပစၥဳပၸန္ ေသခ်ာမွာပါ။ ပစၥဳပၸန္ကုိ တန္ဖုိးထားဖုိ႔ ဆုိတာလည္း ဒါကိုပဲ ေျပာတာပါ။

(၂) "မအားဘူး"လုိ႔ မေျပာပါနဲ႔၊ လူဆုိတာ နတ္မ်ားလုိ ကံေဟာင္းကုိ ထုိင္စားေနတဲ့ ဘ၀မဟုတ္လုိ႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္။ ရွိတာကုိ သိေအာင္ လုပ္ပါ၊ သတိနဲံကပ္ျပီး ၾကည့္တတ္ရင္ အလုပ္မ်ားတာဟာ တရား၀င္ေပါက္ေတြ မ်ားတာပဲလုိ႔ အားရွိ စရာ ကုိ တြက္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ တရား တြဲမိေအာင္ သတိက အျမဲ ေစ့စပ္ ေပးေန ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

(၃) မဇၥ်ိမခရီးသည္တုိ႔ရဲ့ အစြမ္းက ကုန္သြားတာဟာ "အား" ပဲ၊ ကုန္ဆုံးျခင္းရဲ့ ေနာက္မွာ စြမ္းအားရလာဒ္ က်န္ေနခဲ့ရမယ္။ လူရဲ့ လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ သက္ရွိ သက္မဲ့ မွန္သမွ်  ကုိယ္လုိခ်င္သေလာက္ ရွိေနၾကမွာ မဟုတ္ဘဲ သူ ရွိ ႏုိင္သေလာက္သာ ရွိေနျပီး ကန္႔သတ္ခ်ိန္ ျပည့္ရင္ ကုန္ဆုံးေပ်ာက္ကြယ္ျမဲ ျဖစ္တယ္။ "ထင္း"ကုန္ရင္ "ထမင္း"က်န္ ရစ္ေစရမယ္လုိ႔ အျမဲ ခံယူခ်က္ထားပါ။ ဒီ အေျခခံမူ သုံးခုကုိေတာ့ လက္ မလႊတ္မိပါေစနဲ႔။

"ဟင္း"တုိင္းမွာ "ဆား" သင့္ဖုိ႔ အေရးႀကီးသလုိ မဇၥ်ိမခရီးသည္ဟာလည္း ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ လႈပ္ရွားမႈတုိင္း သတိအျမဲရွိဖုိ႔ လုိအပ္လွတဲ့အတြက္ ဒီေလာက္ အျပည့္အစုံ ေျပာေနရ တာပါ။ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က ဆုိရင္ ေန႔ခင္း ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျပီးခ်ိန္တုိင္း ရဟန္းေတာ္တုိ႔ကုိ "အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ= သတိနဲ႔ ျပည့္စုံေစၾက"လုိ႔ ေန႔စဥ္ ဆုံးမေတာ္မူပါ သတဲ့၊ ေနာက္ဆုံး ပရိနိဗၺာန္ စံခါနီး ဆဲဆဲ တဲတဲကေလးလုိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ေနာက္ဆုံး ၾသ၀ါဒ အေနနဲ႔ ဒီစကားကုိပဲ မိန္႔ၾကားသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးစကား ဆုိတာ အေလးထားတတ္ၾကျမဲ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း အလြန္ကုိ အေလးအနက္ ထားေစခ်င္တဲ့ မဟာ ကရုဏာေတာ္ရွင္ရဲ့ ကရုဏာ စကားေတာ္ဟာ တစ္သာသနာလုံးအတြက္ အေရးပါဆုံး စကားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အ႒ကထာ ဆရာေတာ္က ဒီေနာက္ဆုံး စကားေတာ္ဟာ ၄၅-၀ါပတ္လုံး ေဟာၾကားသမွ်တုိ႔ကုိ ျခဳံငုံမိေစတဲ့ မွာတမ္း ေတာ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

ဘယ္အရာမဆုိ "အက်င့္ပါတယ္"ဆုိတာ အႀကိမ္မ်ားမွ ျဖစ္လာတာပါ။ အႀကိမ္မ်ား တယ္ဆုိတာ ဟာလည္း တစ္ႀကိမ္က စ ရတာခ်ည္းပါပဲ။ အႀကိမ္မ်ားလုိ႔ အက်င့္ပါလာျပီ ဆုိရင္ေတာ့ "သတိ"ဟာ ကုိယ္က ေၾကာင့္ၾကစုိက္ျပီး ထားေနရတဲ့ "ထားသတိ"အဆင့္ကေန အျမဲအသင့္ရွိေနတဲ့ "ျမဲသတိ" အဆင့္ေရာက္ လာ ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ဘယ္လုိ အာရုံနဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔ အျမဲ သတိရွိေနရင္ ပမာဒ ၾကားမ၀င္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ သမာဓိသိကၡာလည္း လုံျခဳံ ျပီး ပညာသိကၡာပါ ျပည့္စုံသြားပါေတာ့တယ္။
ပညာသိကၡာ ျပည့္စုံျပီဆုိရင္ ကိေလာသာေတြဟာ ခြာရတဲ့ အေျခအေနေတြကေန ကြာ က်တဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားပါတယ္။ မဂ္ပညာနဲ႔ ဖယ္ခြာျပီးတဲ့ ကိေလသာမ်ားတာ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျဖစ္ခြင့္ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ မဇၥ်ိမခရီးသည္တုိ႔ရဲ့ ပန္းတုိင္ ေရာက္ျပီး ျပည့္စုံမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအးေအးေဆးေဆး သတိ ထား၊ အသိ ပြားႏုိင္ၾကပါေစ။
ဓမၼေဘရီအရွင္၀ီရိယ(ေတာင္စြန္း)
http://ashinsirinda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=179:2010-01-10-16-57-03&catid=52:2009-07-18-11-45-58&Itemid=149


No comments: